ADMIR DŽUBUR, DIREKTOR KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ DOO

NASLOVNA ADMIR DZUBUR

INTERVJU – ADMIR DŽUBUR, DIREKTOR TOPLANE SARAJEVO

ADMIR DŽUBUR, DIREKTOR KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ DOO

PONOSNI SMO NA EPITETE POUZDANOG,

MODERNOG I EFIKASNOG PREDUZEĆA

Tekst Rašid Hakić
Saradnik na pripremi materijala Ženja Ljubuškić

Petnaest godina je angažovan na rukovodnim mjestima u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Toplane Sarajevo“ d.o.o.
Poslovnom politikom vođenom u posljednjih šest godina, kao prvi čovjek menadžmenta je osigurao pozitivno poslovanje privrednog subjekta koje je dugi niz poslijeratnih godina bilo suočeno sa velikim problemima u radu, uzrokovanih i nedonošenjem odluka Osnivača u segmentu tarifiranja komunalne usluge.
Kao tehničko lice sa zvanjem diplomiranog inžinjera mašinstva i dugogodišnjim iskustvom, Admir Džubur je „Toplane Sarajevo“ svrstao u društvo uspješnih privrednih subjekata, sposobnih za izvođenje najznahtjevnijih poslova u usvojenoj djelatnosti.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Džubur, kada je osnovan privredni subjekt na čijem ste čelu i kroz koje je pravne oblike prošao?

A. DŽUBUR:
Kantonalno javno komunalno preduzeće „Toplane Sarajevo“, sa funkcijom centralnog zagrijavanja, u različitim pravnim oblicima, egzistira četrdesetjednu godinu. Od osnivanja, pored osnovne funkcije i težnje za što pouzdanijem i sigurnijem snadbjevanju toplotnom energijom, Preduzeće je imalo veliki značaj s aspekta doprinosa zdravoj okolini i čistom zraku u Kantonu. Takav pravac, uz konstantnu skrb za održavanjem nivoa zadovoljstva korisnika usluge, ostali su nepromijenjeni i danas.
Preduzeće je prolazilo kroz razne faze poslovanja i razvoja. Prvobitno su o načinu zagrijavanja vodili računa kućni savjeti, da bi 1968. godine bio formiran „Pogon centralnog grijanja“ pod okriljem Stambenog preduzeća, danjašnjeg “Sarajevostan”-a. Trećeg Novembra 1977. godine donesena je Odluka o organizovanju i konstituisanju radne organizacije za proizvodnju i distribuciju toplote pod nazivom “Toplane Sarajevo” u Sarajevu.
Razvojni put započet je gasifikacijom i konverzijom kotlovnica na prirodni gas, čime se prvobitno težilo ka ukidanju značajnog broja manjih kotlovskih postrojenja na čvrsta i tečna goriva i objedinjavanju istih u veće energetske cjeline.
Težilo se ka kontinuiranom širenju distributivne mreže, što je predstavljalo značajan korak i doprinos ka smanjenju zagađenosti u našem gradu.
I u toj, najranijoj fazi rada, Preduzeće se vodilo vizijom za očuvanje kvaliteta zraka, te se u vrijeme, kada neke, danas visoko razvijene zemlje Evrope nisu imale nikakav dodir sa prirodnim gasom, na ovom se prostoru insistiralo na dovođenju prirodnog gasa iz Rusije, što se u konačnici i desilo. Razvoj i izgradnju cjelovitog sistema daljinskog grijanja prekinuti su 1992. godine.

DEVASTACIJA KAKVU SAMO RAT DONOSI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su bile posledice ratnog perioda?

A. DŽUBUR:
U ratnom periodu kompletan sistem Preduzeća, postrojenja, distributivna mreža i prateća dokumentacija bili su gotovo potpuno uništeni, a funkcija centralnog zagrijavanja bila je prekinuta.
Uz velike napore vlastitih stručnih kadrova i uz finansijsko-tehničku pomoć Međunarodne zajednice, kroz Projekat urgentne rekonstrukcije od 1996. do 2000. godine, veliki dio postrojenja je obnovljen i stavljen u fukciju, te je ponovo uspostavljen sistem centralnog grijanja. Nakon toga, dugi niz godina Preduzeće je, s aspekta uslova poslovanja, stavljeno u nezavidan položaj, u kojem su zbog neusklađene cijene centralnog grijanja sa cijenom prirodnog gasa, napravljeni veliki finansijski gubici u poslovanju. Akumulirani gubici u poslovanju i dalje egzistiraju u poslovnim knjigama Preduzeća, a bez pomoći osnivača se ne mogu riješiti.
Danas “Toplane Sarajevo” imaju Uredbu o opštim uslovima za proizvodnju, distribuciju i korištenje toplotne energije, prilagođenu svim zainteresiranim stranama, cijenu usluge koja je usklađena sa cijenom prirodnog gasa, kao i novi način obračuna usluge definisan Tarifnim sistemom, koji osiguravaju da se sve obaveze za isporučeni gas prema našem dobavljaču pravovremeno izmiriju u toku sezone grijanja, što uključuje i izmirenje dospjelih obaveza za isporučeni gas iz ranijeg perioda, koje su reprogramirane posebnim ugovorom.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U čemu se ogleda tarifna politika?
A. DŽUBUR:
Uspostavljeni tarifni sistem predstavlja osnovu za naplatu stvarne cijene komunalne usluge, pri čemu način obračuna usluge osigurava da se sve obaveze za isporučeni gas prema našem dobavljaču pravovremeno izmiriju u toku sezone grijanja.
Ovakva tarifna politika, koje se ogleda kroz donešene odluke Vlade Kantona Sarajevo, podršku resornog Ministarstva, ali i uloženog dodatnog truda Organa upravljanja Preduzeća, omogućila je da se nastavi sa pozitivnim trendovima poslovanja, započetim u 2016. godini. Ipak, uz svu pomenutu podršku, ovakvi rezultati se ne bi ostvarili bez profesionalnog i domaćinskog odnosa radnika Preduzeća.
Zbog ovakvog načina rada, sa vizijom razvoja i održavanja sistema i svih ostalih segmenta poslovanja, „Toplane Sarajevo“ predstavljaju preduzeće koje u potpunosti izvršava svoju funkciju, ponašajući se u skladu sa svim tehničkim, ekološkim i pravnim normama.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim postrojenjima raspolažete?

A.DŽUBUR:
Sadašnjih 140 savremenih kotlovskih postrojenja, instalisane snage 503 MW, 83 kilometra distributivne mreže, više od 53,5 hiljade korisnika, „Toplane Sarajevo“ čini najkompleksnijim sistemom ove vrste u državi, pa i šire. U vremenu u kojem je centralno grijanje u evropskim okvirima prepoznato kao najbolji i nejefikasniji način zagrijavanja urbanih gradskih cjelina, prema nama se sve češće upućuju zahtjevi investitora da postanu dio naše korisničke porodice.
Bez obzira na nedaće i problematiku sa kojim smo se suočavali i koje smo uspijevali prevazilaziti, to je priznanje našem zajedničkom radu, dostignutom kvalitetu i zavidnom odnosu kojeg pokazujemo prema korisnicima. Sve ovo predstavlja garanciju da smo na dobrom putu i da ćemo i u budućnosti ostati respektabilno preduzeće u regiji.

POVEĆAN BROJ NOVIH KORISNIKA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti su realizovane po pitanju priključenja već postojećih i novoizgrađenih objekata?

A. DŽUBUR:
U sklopu realizacije projekata na proširenju sistema i povećanju energijske efikasnosti „Toplane Sarajevo“ su u posljednjih pet godine izvršile priključenje novoizgrađenih ili već postojećih dvadsetsedam objekata na svoj toplifikacioni sistem, kao što su u objekti pravosudnih institucija, Narodnog pozorišta, Higijenskog zavoda, Veterinarskog fakulteta, stambeno poslovni objekti City garden view, Moja Malta, OKI eksluzive, C45 Otoka, novoizgrađena tri nebodera u naselju Socijalno S2A, S2B i S2C, Sportske dvorane „Srce“, novoizgrađeni stambeno poslovni objekat „Dvor“, poslovna zgrada Energoinvesta, te niz drugih objekata koji su postali dio sistema „Toplane Sarajevo“.
Priključenjem novih objekata na naš toplifikacioni sistem, proširena je zagrijavana površina za novih 300 hiljada metara kvadratnih poslovnog i stambenog prostora, a napravljeno je petnaest potpuno novih kotlovskih postrojenja i podstanica koje su prenesene u vlasništvo „Toplane Sarajevo“.
Važno je napomenuti da je kroz ove projekte došlo do gašenja četiri stara i neefikasna sistema, koji su značajno doprinosili zagađenju zraka u Sarajevu. Tehničkim pobošljanjima na vlastitim postrojenjima ugašena su dva kotlovska postrojenja i to Crni Vrh i Higijena, čiji su korisnici prikjučeni na druge sisteme.
Realizacijom ovakvih projekata i razvojem toplifikacionog sistema na najbolji način dajemo doprinos u zaštiti čovjekove okoline i smanjenju stepena zagađenosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na ovaj način je povećana imovina „Toplana Sarajevo“, a time i Kantona Sarajevo, za oko tri miliona KM.

NAKON DUGOG NIZA GODINA POZITIVNO POSLOVANJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako biste sublimirali rad Uprave i Vas kao prvog čovjeka menadžmenta u dosadašnjem mandatvom periodu ?

A. DŽUBUR:
Kontinuiranim zalaganjem svih zaposenih , uz podršku i donošenje adekvatnih odluka od strane Vlade, odnosno Skupštine Kantona, pored donesene Uredbe i tarifnog sistema, uspjeli smo ugovoriti reprogramiranje otplate neizmirenog duga prema Sarajevogasu, na period od sedamdesetsedam godina.
Ovim restrukturiranjem obaveza, povećana je likvidnost i solventnost Preduzeća.
Također, već treću godinu ostvarujemo pozitivan finansijski rezultat. Intenziviran je trend priključenja novih i postojećih objekata na naše toplifikacione sisteme.
Sa ispravnom vizijom razvoja i održavanja sistema i svih ostalih segmenta poslovanja „Toplane Sarajevo“ predstavljaju preduzeće koje u potpunosti izvršava svoju funkciju, ponašajući se u skladu sa svim tehničkim, ekološkim i pravnim normama, te će se pozitivni trendovi poslovanja nastaviti i u narednom periodu.
Sve ovo je postignuto vlastitim kadrovima i bez povećanja broja uposlenih. Naprotiv, broj uposlenih se polako smanjuje i mijenja se kvalifikaciona struktura istih, a sve u skladu sa modernizacijom, automatizacijom i potrebom za novim znanjima.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje vrste usluga, osim osnovne, ste u mogućnosti pružati?

A.DŽUBUR:
U sastavu „Toplane Sarajevo“ samostalno egzistira i Služba laboratorije koja ima tri segmenta.
To su segment mjerenja polutanata, segment verifikacije mjerila toplote i laboratorija za vode, odnosno pripremu i kontrolu svih voda koje se koriste u našem procesu. Laboratorija za verifikaciju mjerila toplote verifikovana je i ovlaštena na državnom nivou, a osim poslova za naše potrebe, vrši usluge i za treća lica.

NAPLATA POTRAŽIVANJA JE PRIORITET DJELOVANJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvo je stanje po osnovu naplate potraživanja?
A. DŽUBUR:
Naplata potraživanja od korisnika centralnog grijanja predstavlja jedan od prioriteta u našem poslovanju.
Koristimo sva zakonom predviđena sredstva kako bi se naplatila potraživanja od korisnika stambenih i poslovnih prostora.
Također, kontinuirano se provode aktivnosti provjere i pozivanja korisnika radi ažuriranja baze podataka, provjere stvarnih razloga neplaćanja i pokušaja poticaja korisnika koji duguju, na postizanje dogovora o plaćanju na rate i rješavanju eventualnih spornih odnosa s ciljem povećanja naplate potraživanja.
Sve ove aktivnosti su pojačane i dobile novu dimenziju sa aktivnim uključivanjem u ovu problematiku Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, koji nam daju bezrezervnu podršku i pomoć u realizaciji.

JASNO DEFINISANA STRATEGIJA RAZVOJA
BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim aktima ste definisali dugoročno uspješno poslovanje?

A. DŽUBUR:
Organi upravljanja preduzeća su početkom 2017. godine odobrili „Strategiju razvoja KJKP “Toplane Sarajevo“ za period od 2017. do 2025. godine“, u kojom su definisane sve aktivnosti neophodne za postizanje globalnih ciljeva, koji će nam omogućiti da osiguramo pretpostavke za organizovanje pouzdanog, modernog, efikasnog i profitabilnog preduzeća u obezbjeđenju funkcije javnog gradskog grijanja.
Sve mjere i aktivnosti koje će se preduzimati na nivou Preduzeća u periodu od 2017. do 2025. godine imaju za cilj povećanje energijske efikasnosti i efikasnosti sistema, očuvanje kvaliteta okoline, stimulacija štednje i racionalne potrošnje toplotne energije i smanjenje troškova poslovanja.
Na osnovu ovog dokumenta usvojen je i dokument „Strateški projekti i aktivnosti s ciljem implementacije Strategije razvoja KJKP “Toplane Sarajevo“ za period 2018. – 2021. godina“, sa tačno definisanim rokovima i zadacima.

VIŠEMILIONSKA INVESTICIJA, POTVRDA STRUČNOSTI I ISKUSTVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji investicioni projekat izdvajate kao posebno značajan, čime potvrđujete dostignute referense?

A. DŽUBUR:
Početkom aprila 2018. godine, u skladu sa Strateškim planom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, Akcionim planom Kantona za period od 2017. do 2019. godine i Strateškim planom preduzeća za period od 2018. do 2021. godine, započeli su radovi na izgradnji slobodnostojeće gasne kotlovnice „Alipašin most 1“ sa dimnjakom, ukupne instalisane snage 20 MW, putem koje je planirano napajanje toplotnom energijom kompletnog kompleksa koji se gradi ili planira graditi u tom dijelu grada.
Izgradnja ove kotlovnice predstavlja najkompleksniji i najveći poslijeratni energetski investicioni projekat ovakve vrste u Kantonu Sarajevo, koji je od krucijalnog značaja za kvalitet zraka u tom dijelu Sarajeva, a i Kantona u cjelini.
Kotlovnica AM1 je početkom oktobra ove godine puštena u probni pogon. Važno je napomenuti da su kompletan inžinjering i izvođenje mašinskih i elektro radova na postrojenju izvodile „Toplane Sarajevo“, sa vlastitim kadrovima i resursima. Izgradnja objekta i dimnjaka je povjerena vanjskim izvođačima, a ukupna vrijednost investicije je oko pet miliona KM. Imajući u vidu kompleksnost realizacije projekta, da su inžinjering i izvođenje mašinskih i elektro radova na postrojenju izvodile „Toplane Sarajevo“, da su radovi na izgradnji započeti početkom aprila ove godine, a da je postrojenje pušteno u probni rad šest mjeseci nakon toga, možemo biti ponosni na činjenicu da je, nakon dugo godina suočavanja sa problematikom koja je ugrožavala osnovnu funkciju preduzeća, konačno došlo vrijeme u kojem su stvoreni uslovi da se možemo posvetiti realizaciji najzahtjevnijih razvojnih projekata.
HTIJENJEM DO USPJEHA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Džubur, koju poruku, na osnovu svega navedenog, šaljete korisnicima usluga?

A. DŽUBUR:
Bitno je naglasiti da su „Toplane Sarajevo“ prije samo nekoliko godina djelovale u ambijentu u kojem smo strahovali za ispunjenje svojih obaveza prema korisnicima u sezoni grijanja, jer nismo imali ekonomsku cijenu, odgovarajuću Uredbu, niti adekvatan tarifni sistem.
Radili smo po odluci iz 1983. godine i bilježili gubitak u poslovanju.
Danas, kada imamo Uredbu, tarifni sistem, odobrene stvarne cijene koštanja, nemamo preoblema sa likvidnošću i usmjereni smo prema radu Preduzeća koji se temelji na ekonomskim principima, koje će biti samoodrživo i osigurati stabilno poslovanje, uz postavljene osnovne normative rada.
Potvrdili smo da Preduzeće koje je imalo sve zakonske predispozicije i uslove za stečaj, uz ispravnu viziju, upravljanje, htijenje i upornost, može postati uspješan subjekt, spreman odgovoriti zadacima, kroz implementaciju razvojnih projekata i ostvarivanje napretka za naše korisnike, zbog kojih, na kraju krajeva i postojimo.
Radimo na izradi i realizaciji razvojinih projekata koji će osigurati proširenje toplifikacionih sistema, izgradnju i optimizaciju termoenergetskih postrojenja i instalacija za proizvodnju i isporuku toplotne energije, sa posebnim naglaskom na energetsku efikasnost postrojenja i toplifikacionih sistema.
Težimo stvaranju povoljnije energetske situacije u Kantonu Sarajevo, odnosno stvaranju povoljnijih ekoloških situacija u gradu i Kantonu, uz smanjenje ukupne potrošnje energije, a da istovremeno osiguramo da zadovoljstvo korisnika našom uslugom održimo na zavidnom nivou.

BIOGRAFIJA

ADMIR DŽUBUR rođen je 13. juna 1964. godine u Sarajevu, gdje je, na Mašinskom fakultetu, stekao akademsko zvanje diplomiranog mašinskog inžinjera.
Prvi radni odnos zasnovao je u privrednom subjektu „Uniklima“, da bi, kao pripadnik Armije RBiH rat proveo u rodnom gradu.
Nakon demobilizacije, 1996. godine, zaposlio se u „UNIS Energotehnici“, a nakon toga u „UNIS Energetici“.
U „Toplane Sarajevo“ je došao 2003. godine, na mjesto glavnog inžinjera, 2006. godine imenovan za direktora Sektora servisa, a u novembru 2012. godine imenovan za direktora istog preduzeća.
Oženjen je i otac kćerke i sina.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com