STANKO VINCETIĆ, NAČELNIK OPĆINE ORAŠJE

 

NASLOVNICA

INTERVJU STANKO VINCENTIC, NACELNIK OPCINE ORASJE

 

STANKO VINCETIĆ, NAČELNIK OPĆINE ORAŠJE

MORAMO JOŠ BOLJE ISKORISTITI POTENCIJALE

KOJIMA RASPOLAŽEMO

Tekst Rašid Hakić
Fotografije Općina Orašje

Povoljni geografski položaj i klima, ravničarsko područje i plovnost rijeke Save elementi su koji stanovnicima općine Orašje pružaju solidne mogućnosti življenja.

U sintezi sa graničnim prelazom u EU i dobrom putnom povezanošću sa mikro i makro okruženje, ovo područje ima itekako dobre pretpostavke za privredni razvoj.

U kojoj mjeri su navedeni faktori iskorišteni u stvaranju nove vrijednosti i koje aktivnosti općinska uprava provodi kako bi privredni i općedruštveni ambijent bio što bolji, pitanja su na koje je odgovorio prvi čovjek općine Stanko Vincetić.

 

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Vincetić, šta su bile osnovne karakteristike Orašja i okoline krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća?

S. VINCETIĆ:
Općina Orašje krajem osamdesetih godina bila je mala lokalna zajednica, na periferiji Bosne i Hercegovine, sa veoma slabom infrastrukturom. Ilustracije radi, samo u gradu i jednom dijelu mjesne zajednice Ugljare postojala je vodovodna i kanalizacijska mreža, a zdravstveni susav činio je samo Dom zdravlja.
Na ovom području poslovalo je nekoliko velikih poduzeća koja su, zbog gubitka tržišta, prestala sa radom početkom 1992. godine.
Jedno od njih bila je i Mehanika, u kojoj su se proizvodile traktorske kabine za potrebe IMT-a, čije je pokretanje proizvodnje nakon rata bilo nemoguće zbog niza razloga, od kojih značajnog odliva stručne radne snage i nekonkuretnosti tadašnje tehnologije u novim uvjetima poslovanja.

NEDOSTATAK JAČE
PRIVREDNE PROGRESIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako se odvijao privredni razvoj u poslijeratnom periodu?

S. VINCETIĆ:
U prvim poslijeratnim godinama gospodarske aktivnosti odvijale su se veoma sporom dinamikom, zbog osjetne letargije koja je u tom periodu vladala, sa jedino izraženim profitnim skelskim prevozom. Razlog slabom razvoju gosporadstva i nedostatka poduzetničkih inicijativa leži i u činjenici da je veliki broj lokalnog stanovništva, kao profesionalni vojnici, bilo zaposleno u 4. Gardijskoj brigadi, sa, u tom periodu, dobrim primanjima.
Izgradnjom mosta na rijeci Savi i smanjenjem potrebe za profesionalnim vojnicima počelo se sa simboličnim razvojem gospodarstva.
Međutim, nedostatak kvalitetnih poduzetničkim idejama, nemogućnost finansiranja osmišljenih projekata i nedovoljnog privlačenja stranog kapitala odlike su realiteta koji je tada, a i danas aktuelan na području Općine.
Ono što nas razlikuje od drugih bh. sredina i predstavlja prednost je činjenica da smo pogranično područje u neposrednoj blizini EU, pri čemu naše stanovništvo očekuje evropski standard i viša primanja od mogućnosti koje realni sektor može ponuditi, što je uzrok strukturnih problema, od nezaposlenosti i iseljavanja do nedostatka dovoljno kvalitetne radne snage za potrebe poduzetnika.
Time se nalazimo u stanju čudnog vakuuma da domicijelno stanovništvo iznalazi načine zapošljavanja nalazi u zapadnoevropskim zemljama, prvenstveno Njemačkoj i Austriji, dok zapošljavamo stanovništvo sa područja susjednih općina, dobrim dijelom iz Republike Srpske.

PREDNOSTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su, uprkos navedenom, pozitvni faktori kojima se odlikuje ovo područje?

S. VINCETIĆ:
Ono čime se možemo pohvaliti je gospodarska zona koju smo sagradili i koja se realtivno brzo popunjava kvalitetnim gospodarskim subjektima.
Imamo interes stranih investitora koji su prepoznali stabilnost ovog prostora, a to je povoljan zemljopisni položaj.
Osam kilometara smo udaljeni od ulaza na auto cestu, u Orašju su granični prijelaz i terminal što čini kompletnu infrastrukturu.
Smatram da navedene potencijale moramo još bolje iskoristiti.
Voljeli bismo da se gospodarski procesi odvijaju brže, međutim, kapital je oprezan i neke stvari se događaju sa znatnim zakašnjenjem. Nadu budi činjenica da plaće u realnom sektoru rastu, što potvrđuje gospodarsku progresiju.
Nisu nam zanimljivi investitori koji će nuditi posao za minimalac i realno je očekivati dolazak poduzetnika koji će nuditi kvalitetnija radna mjesta, investirati u tehnologiju, povećavati produktivnost rada i time osigurati veće prihode za zaposlene.

BH BUSINESS MAGAZINA:
Koje aktivnosti organi općinske uprave čine u cilju jačanja privrednih aktivnosti?

S. VINCETIĆ:
Kao Općina osiguravamo kompletnu komunalnu infrastrukturu u postojećoj poduzetničkoj zoni.
Osnovali smo Centar za poduzetništvo koji je zadužen za ostvarivanje neposrednog kontakta i pomoći u svim fazama realizacije investicija u administativnom dijelu.
Od Općine se ne može očekivati ozbiljniji angažman kada su u pitanju poticaji. Međutim, u saradnji smo sa vladom županije Posavske, koja ima kvalitetne programe za podupiranje investicija, Službom za zapošljavanje, Razvojnom bankom i drugim linijama potpore koje postoje u Županiji i Feredaciji činimo sve da budu dostupni poduzetnicima.
Ono što im mi možemo dodatno garantirati jeste da dolaze u sigurno područje, u kojem vlada politička stabilnost i mogu biti sigurni za ono što investiraju.
Komparativne prednosti su, ponavljam, blizina EU, auto ceste, zona terminala na samo kilometar i po od graničnog prelaza sa kompletnom infrastrukturom, i to vodom, kanalizacijom, javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i asfaltnim površinama.
Jedino nam nedostaje plinifikacija, zbog nepotpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske, mada je plinovod doveden do mosta na Savi.
Posebno naglašavam da su cijene komunalija na području općine Orašje puno niže nego u općinama u okruženju.
Raspolažemo solidnom društvenom infrastrukturom, od čega srednjoškolskim centrom i Fakultet, a možemo uticati na kreiranje programa u obrazovanju, u suradnji sa poduzetnicima i osiguranje kvalitenog radnog kadra.
Sve češće se sa poduzetničkim projektima javljaju poduzeća koja se bave obradom metala, metalskom industrijom i CNC operativom, što je u uzejamnoj vezi sa srednjom školom i programima na Fakultetu, koji pripada Sveučilištu u Mostaru.

SJEDIŠTE IZVRŠNE VLASTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su benefiti činjenice da je u Orašju sjedište županijske vlade?

S. VINCETIĆ:
Prednosti se ogledaju u tome što nam omogućava brzu i efikasnu komunikaciju sa premijerom, županijskim ministarstvima, bržu realizaciju naših ideja na neposredniji i jednostavniji način, nego što je to u nekim drugim, većim bh. sredinama.
Slična situacija je sa Odžakom, u kojem je sjedište sudske i Domaljevcem, sa sjedištem zakonodavne vlasti županije Posavske.
Orašje, kao središte izvršne vlasti ima mogućnost ići u smjeru proglašenja općine gradom, što samo po sebi nešto znači. Međutim, ne žurimo se u tim aktivnostima i analiziramo što nam to donosi, a što bismo izgubili po pitanju urbanizma, poljoprivrede i drugih oblasti.
Vjetovatno donosi više benefita nego problema, ali inicijativu još nismo pokrenuli.

 

PODUZETNICIMA STATUS NULTE KATEGORIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su težišne aktivnisti općinskih organa u stvaranju povoljnog privrednog ambijenta?
S. VINCETIĆ:
Nastojimo da imamo što bržu prohodnost investitora prema svim institucijama koje mogu biti od koristi.
U roku od 24. sata općinska uprava je u stanju izdati registraciju za obrt. Isto tako, svaki poduzetnik ima kontakt sa Centrom za poduzetništvo čime dobija osobu koja ga prati u realizaciji njegovog projekta i pomaže u ostavarivanju poticaja, kreditnih linija i raznim drugim suportima, čime poduzetnik štedi energiju i vrijeme.
Posebno želim da naglasim da investitori, kada uđu u zgradu općine, ostvaruju prioritet nulte kategorije, čime u što kraćem roku riješavamo njihove zahtjeve i probleme. To je ono što, kao admistracija, možemo napraviti, pored osiguranja sve neophodne infrastrukture.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji privredni subjekti su se izborili za status nosioca razvoja?

S. VINCETIĆ:
Najveće poduzeće na području Općine, kada su domaći investitori u pitanjuje je MAXI, u čijem vlasnitvu je City Centar, lanac trgovina i prekrasan Hotel Navis na Savi.
Imamo i nekoliko izvoznih poduzeća, sa stranim kapitalom ili stranim partnerstvom i to COPROTEC, sa njemačkim kapitalom, te poduzećem koje se bavi proizvodnjom metalnih elemenata i CNC operativom.
Društvu uspješnih pripada i poduzeće koje se bavi proizvodnjom kožnih konjičkih sjedala, sa proizvodnjom za poznatog kupca, bez maloprodaje i mreže za izvoz, a po kvaliteti prepoznatih i u Holiwodu.
Izdvojio bih i poduzeće koje radi u saradnji sa njemačkim partnerom i bave se proizvodnom prikolica za prijevoz konja, veoma kvalitetnih, koje izgledaju kao male kamp kućice.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom vrstom komunikacije ostvarujete saradnju sa privrednicima?

S. VINCETIĆ:
Imamo formirano lokalno partnerstvo u komunikaciji sa Udrugom poduzetnika kao i sa Gospodarskom komorom, formiranoj na razini županije Posavske.
U kontaktu sa i sa županijskom Službom za zapošljavanjem, čime smo dostupni poduzetnicima u bilo koje doba dana, te otvoreni za komunikaciju u iznalaženju zajedničkih rješenja i načina kako da pojačamo gospodarstvo na području Općine.

 

BROJNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

BH BUSINESS MAGAZINE: Realizacija kojih projekata oslikava općedruštvenu progresiju?

S. VINCETIĆ:
Općinski kapitalni grant iznosi 2,2 miliona KM, a ukupan proračun je 7 523 000 KM.
Glavninu projekata ne realiziramo sami i vlastitim sredstvima nego tražimo načine kako možemo dobiti sredstva u kapitalni grant sa viših razina, od međunarodnih organizacija, na osnovu prekogranične suradnje i slično.
Ponosan sam na naše projekte prekogranične suradnje, gdje smo među prvim općinama u BiH.
Imamo dvije aplikacije za novi poziv, od kojih je jedna vrijedna dva miliona eura, gdje smo partneri na fer osnovi, omjera po pedeset posto sa gradom Vinkovci.
Na prostoru Općine ključni planirani projekat je prečistač pitke vode vrijedan 3,5 miliona KM, gdje će veoma brzo biti raspisan javni poziv za njegovu realizaciju.
Sredstva su osigurana u omjeru 49 posto kroz EU kredit, dio sredstava osigurala je vlada županije Posavske, dio sredstava federalni Fond za zaštitu okoliša, a dio općina Orašje.
Drugi, državni projekt, koji je pred samom realizacijom je stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba.
Ove godine namjeravamo uložiti znatna sredstva u u cestovnu infrastrukture i to 300 tisuća KM od strane vlade županije Posavske i oko 350 000 KM od strane Općine.
To se odnosi na uređenje poslovne zone, a očekujemo i rezultate javnog poziva od Ministarsva obrta s ciljem proširenja iste. Planirana je i i zgradnja ceste Poljice, gdje pravimo mini stambeno naselje, te asfaltiranje drugih cesta u naselju Jug 2.
Radi se i na rekonstrukciji kanalske mreže, izgradnji pješačko-biciklističkih staza i izgradnji javne rasvjete.

ŠIROK SPEKTAR DJELOVANJA I RADA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je Vaš stav o sintagmi Općinski načelnik-Menadžer?

S. VINCETIĆ:
U stopostotnom kapacitetu se podudara za poslovima općinskog načelnika, zato što se bavi menadžerskim poslom u punom smislu te riječi.
Općinski načelnik predstavlja izvršnu vlast i ima dio onoga što menadžeri u poduzećima imaju na raspolaganju. Naime, poznato je da se glavne odluke donose na općinskom vijeću.
Međutim, predlaže ih načelnik i u stabilnoj političkoj situaciji one se i prihvaćaju, što kod nas jeste slučaj.
Dijapazon djelovanja općinskog načelnika danas je najšire područje u punom značenju te riječi.
Načelnici se bave od održavanja puteva, kanalske mreže, poljoprivrede do suradnje sa međunarodnim organizacijama, komunikacije sa veleposlanicima zemalja i višim nivoima vlasti.
Pored toga moramo se baviti unutarnjim pitanjima općinske administracije, pregovorima sa sindikatima, organizacijom poslovnog procesa do komunikacije sa javnošću, stanovništvom, poduzetnicima.
Najširi mogući spektar zadataka općinski načelnik ima na dnevnoj bazi, na što mora biti spreman.

 

BIOGRAFIJA

STANKO VINCETIĆ, rođen je 26. 5. 1978. godine u Brčkom.
Osnovnu školu završio u Donjoj Mahali, matematičku Gimnaziju u Županji, a Organizaciju i informatiku studirao u Varaždinu.
Pri povratku sa studija, zajedno sa par prijatelja, formirao je malo privatno poduzeće.
Bio je angažiran na raznim poslovima i u brojnim timovima u Službi za zapošljavanje u Orašju.
Na lokalnim izborima 2016. godine izabran za općinskog načelnika.
Oženjen i otac troje djece.

 

 

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com