ĐAHID MURATBEGOVIĆ, GENERALNI DIREKTOR I PREDSJEDNIK UPRAVE “IGMAN “ D.D., KONJIC

za web

INTERVJU – ĐAHID MURATBEGOVIĆ

ĐAHID MURATBEGOVIĆ,
GENERALNI DIREKTOR I PREDSJEDNIK UPRAVE “IGMAN “ D.D.,
KONJIC:

KADROVSKI KAPITAL “IGMAN” IZDVAJA OD OSTALIH

Tekst Rašid Hakić
Fotografije “Igman” d.d. Konjic

U skoro sedam decenija postojanja „Igman“ je stekao iskustvo zavidnog nivoa, a moderna tehnologija proizvodnje municije malog kalibra pozicionirala je ovo privredno društvo među proizvođače koji kvalitetom i ostalim elementima poslovne etike plasiraju proizvode na tržište svih kontinenata.
Nakon perioda poslijeratne stagnacije, postao je ključni faktor privrednog i općedruštvenog razvoja općine Konjic, u kojem više od hiljadu zaposlenih obezbjeđuje sigurnu egzistenciji.
Zamajac je rada i niza drugih privrednih subjekata sa područja ove lokalne zajednice, čime se višestruko povećava broj onih koji stvaraju novu vrijednost.
Navedene i druge bitne elemente poslovanja ovog privrednog subjekta predstavio je prvi čovjek menadžmenta Đahid Muratbegović.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Muratbegović, prije elaboriranja trenutno aktuelnih tema poslovanja, predstavite nam osnovne historijske činjenice postojanja „Igman“-a?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
Privredno društvo „Igman“ u Konjicu sa radom je počelo davne 1950. godine, odlukom Vlade SFRJ, koju je u svojstvu predsjednika, potpisao Josip Broz Tito, sa registrovanom djelatnošću proizvodnje namjenskih elemenata za potrebe odbrane zamlje.
Od svojih prvih početaka, pa kroz čitav period postojanja, pred ovu kompaniju su postavljani strateški ciljevi i zadaci u okviru registrovane namjenske proizvodnje. U prvom redu proizvodima zadovoljiti propisane svjetske standarde, a u širem smislu, poslovnu politiku uskladiti sa trendovima koji se u grani i djelatnosti pojavljuju na globalnom, svjetskom planu.
Istorija „Igmana“ primjer je jednog uspješnog kolektiva, koji je decenije postojanja obilježio poslovnim uspjesima i razvojem.
Sa još jednim brojem kolektiva, prestavljao je kičmu privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, a kvalitetom proizvoda, transferom tehnologije i znanja u druge zemlje, „Igman“ je u bivšoj Jugoslaviji zauzimao vodeće mjesto i bio je uzdanica namjenske proizvodnje nekadašnje države.
Ilustracije radi, početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća, u zenitu poslovnog uspjeha, zapošljavao je oko 2 500 radnika.

ODLUŽNO „NE“ BEOGRADU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Obzirom na specifičnost djelatnosti kojom se „Igman“ bavi, sa kojim se iskušenjima suočavao i koju ulogu je imao tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
Krajem osamdesetih, a posebno početkom devedesetih godina prošloga stoljeća, politička previranja koja su umnogome uticala i na privredne tokove i naslućivala velike probleme.
U tom periodu bio je ogroman pritisak zvaničnog Beograda da se sirovina i gotovi proizvodi, spremni za otpremu za potrebe JNA i druge kupce, dislociraju na njima željene destinacije.
Tadašnje rukovodstvo „Igman“-a to nije dozvolilo, čime su proizvodi ostali uskladišteni u Konjicu, da bi znatan dio bio dislociran u Sarajevo, što je u znatnoj mjeri doprinijelo odbrani glavnog grada tokom agresije koja je uslijedila.
Do početka rata sedamdeset posto proizvodnje odvijalo se u podzemnom dijelu.
Nadzemni prostor bio je namijenjen za proizvodnju municije kalibra 12,7 milimetara, koji je na vrijeme dislociran u podzemne prostore. Obzirom na značaj ovog lokaliteta, tokom rata je granatiran što je uzrokovalo velika oštećenja infrastrukturnih sadržaja, iz kojih je tehnička oprema već bila izmještena u sigurne prostore.

OD PONORA BANKROTA DO SVJETSKOG VRHA

Svoju snagu i vitalnost „Igman“ je dokazao povratom na svjetsko tržište nakon završetka rata 1995 godIine i uspona koji od tada pa do danas bilježi.
Mada se do prije desetak godina klatio nad ponorom bankrota, ovaj kolektiv je danas, gotovo u cijelosti, vratio nekadašnje pozicije, zahvaljujući upornosti, znanju i stručnosti svojih uposlenika, kao i sposobnosti menadžmenta, koji vizionira izlaze iz kriznih situacija.

DECENIJA POSLOVNOG TAVORENJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako je tekao poslijeratni oporavak „Igman“-a uzme li se u obzir gubitak tržišta i suočavanje sa novim ekonomskim realitetima?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
Neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u maju 1996. godine, došao sam u „Igman“ i imenovan za direktora proizvodnje i tehnike u podzemnom dijelu, koji je tada bio suočen sa brojnim problemima.
Ratni period učinio je svoje.
Nekadašnji poslovni partneri, odnosno kupci, već su sarađivali sa drugim proizvođačima, bili smo bez poslovnih ugovora, a nismo bili potrebni ni svojoj državi.
Negativan marketing od strane konkurencije plasiran je prema našim nekadašnjim kupcima u smislu da je „Igman“ i više ne postoji.
U tom periodu oko tri stotine radnika bilo je u radnom odnosu, suočenih sa nedostatkom posla, što je uzrokovalo štrajkove, obustave rada, a potom i tužbe radnika za neisplaćene plate.
Takvo stanje trajalo je desetak godina, sa pokušajima ugovaranja određenih poslova, ali to su bile kapi u moru u odnosu na raspoložive kapacitete.

LJUDI SU NAJVEĆA VRIJEDNOST

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja krucijalnu vrijednost „Igman“-a i koje mjesto je uspio obezbijediti na tržištu?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
„Igman“ raspolaže ljudskim resursima, odnosno kadrovskim kapitalom koji su najvažniji i predstavljaju neprocjenjivu vrijednost.
To je i osnovni element kojim je „Igman“ obezbijedio mjesto u samom svjetskom vrhu. Oprema kojom raspolažemo, uz plansko održavanje služi svrsi, a određene segmente proizvodnog procesa smo i zanovili.
Proizvodni program koji je bio usvojen u prijeratnom periodu i danas je prisutan, a proširen je i sa specijalnim zahtjevima, odnosno izvršena je nadogradnje proizvodnog asortimana zahvaljujući potrebama i zahtjevima savremenih armija svijeta.
Oko 1 200 uposlenika „Igman“-a ostvaruje godišnji prihod u iznosu većem od 100 miliona KM, što nas svrstava među najvažnije bosanskohercegovačke izvoznike.
Proizvodnja se odvija poluautomatski i automatski, sa stopostotnom vizuelnom kontrolom, odnosno mjerenjem ili vaganjem.
Uspjeh i razvoj temeljimo na vlastitom znanju i sredstvima, a zahvaljujući sistemskoj kadrovskoj politici imamo optimalnu kadrovsku strukturu, sposobnu da kontroliše proces u skladu sa našim ciljevima i zahtjevima kupaca, za što, od poslovnih partnera širom svijeta svakodnevno dobija pohale i priznanja.
Svjesni smo činjenice koliko je kvalitet bitan i da se nepažnjom u radu u kratkom vremenskom intervalu može napraviti velika šteta, što sa sobom povlači gubitak povjerenja kupca.
A naš odnos prema kvalitetu proizvoda i poštivanju drugih, ništa manje bitnih elemenata poslovne etike, obezbijedio nam je mjesto u svjetskom vrhu, na što smo posebno ponosni.

NAJBOLJA POTVRDA KVALITETA

Činjenica da SAD, kao vodeća vojna sila današnjice, u Konjicu kupuje sredstva kojima štiti i učvršćuje vlastitu nacionalnu sigurnost i koja održava postojeći međunarodni poredak u globalnim razmjerama, sama po sebi ima vrlo pozitivan impakt na renome tvornice ‘’Igman’’ d.d. Konjic.
Trenutno, američko tržište povlači najveće porudžbine za snabdijevanje vojske, policije i specijalnih snaga.

U PEDESET DRŽAVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Na koja tržišta plasirate proizvode?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
Naša cjelokupna proizvodnja namijenjena je izvozu.
Zahtjevi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za našim proizvodima su minorni i uglavnom se svode na potrebe pripadnika u mirovnim misijama.
Oko pedeset posto proizvodnje plasiramo u SAD, koje čuvaju svjetski mir i to je za nas veliko priznanje, a naši kupci su pedesetak država na svih pet kontinenata.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Obzirom na specifičnost proizvodnje koje vrste inspekcije se provode?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
Ugovorom o narudžbi definisana je vizuelna i dimenzionalna kontrola koju vrše inspektori kupca, pri čemu se rade i balistička ispitivanja svih parametara propisanim uglavnom NATO zahtjevima.
Prisutne su i inspekcije od strane državnih organa obzirom na vlasničku strukturu „Igman“-a i to 51 posto vlasništva Federalnog ministartsva energije, industrije i rudarstva.
Dva puta godišnje imamo inspekciju predstavnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koja se odnosi na kontrolu ugovora, radnih naloga, skladištenja, obezbjeđenja, odnosno sigurnosti i svega drugog vezanog za proizvodnju, koja je realno i objektivno opasna, jer se radi o eksplozivu, gorivu i drugim rizičnim materijama.
Osim navedenog i Direkcije za namjensku proizvodnju Bosne i Hercegovine dva puta godišnje vrši inspekciju, pri čemu kontroliše broj radnika, elemente zaštitu na radu, ugovore i druge akte.
Sve navedeno umnogome nam pomaže kako bismo održali usvojene i dostignute standarde.
Bitno je mnaglasiti da sistem kvaliteta „Igman“-a počiva na standardima ISO 9001-2008, a u fazi usvajanja je integralni sistem upravljanja kvalitetom 14001, koji tretira zaštitu okoline, te sistem 18001, koji se odnosi na upravljanje zdravljem i bezbijednošću na radu.

NASTAVAK USPJEŠNOG POSLOVANJA I NOVE INVESTICIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Muratbegović, kalendarska i poslova godina bliži se kraju.
Kakvom je ocjenjujete u odnosu na prethodnu i hoće li dostignuti nivo poslovnih aktivnosti “Igman”-a biti nastavljen i u narednom periodu?

ĐAHID MURATBEGOVIĆ:
U 2016. godini ostvarili smo prihod u iznosu od 60 miliona eura i dobit od 10 miliona eura, koju znalački investiramo u razvoj.
Već sada imamo ugovoren znatan plasman proizvodnje za narednu, a intezivno radimo ugovaranje poslova i za 2019. godinu.
U protekle dvije godine, u objekte i opremu, uloženo je više od dva miliona eura vlastitih sredstava.
U narednom periodu nastavljamo dinamički investicioni ciklus kojim je planirano da od 2017. do 2019. godine realizujemo investiciona ulaganja u iznosu od 10 milona eura u razvoj novih proizvoda i proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta.
BIOGRAFIJA

ĐAHID MURATBEGOVIĆ rođen je 1. Novembra 1954. godine.
Diplomirao je na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci 1977. godine i stekao zvanje profesora mehanike i mehaničke tehnologije.
Radni vijek počeo je kao profesor u srednjoškolskom Centru u Konjicu, a 1981. godine prelazi uTvornicu mašina gdje je radio kao konstruktor, tehnolog, rukovodilac proizvodnje, a početak rata dočekao je na poziciji direktora iste.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kao komandant brigade Armije R BiH, dao je nemjerljiv doprinos odbrani doline Neretve.
U maju 1996. godine postaje uposlenik „Igman“-a, gdje je obavljao poslove direktora proizvodnje i tehnike, sve do imenovanja za generalnog direktora, 1. Januara 2003. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja od kojih i Najmenadžer 2017. godine za uspješno poslovanje „Igman“-a.
Oženjen je, otac kćerke i sina i , kako kaže, ponosni djed četiri unuke.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com