KENAN ALIBABIĆ, GENERALNI DIREKTOR

KENAN ALIBABIĆ, GENERALNI DIREKTOR TEMAX BH DOO

NASLOVNA

INTERVJU – KENAN ALIBABIC, GEN.DIREKTOR TEMAX DOO

KENAN ALIBABIĆ, GENERALNI DIREKTOR

TEMAX BH JE JEDINI PROIZVOÐAČ EKSTRUDIRANOG
POLISTIRENA ( XPS-A ) U BOSNI I HERCEGOVINI

Tekst: Rašid Hakić
Fotografije: Temax BH doo

Privredni ambijent BiH, pored brojnih drugih elemenata i specifičnosti karakterišu i strane investicije.
Zahvaljujući tome pokrenuta je proizvodnja raznih djelatnosti i otvorena su brojna radna mjesta.
Jedan od tih uspješnih primjera je i poslovno društvo Temax BH sa sjedištem u Orašju.
Radi se o investitoru iz Belgije.

Šta karakteriše poslovanje ovog uspješnog privrednog subjekta i po čemu je jedinstven na bh. biznis mapi predstavio je prvi čovjek menadžmenta Kenan Alibabić.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Alibabić, kada je osnovan privredni subjekt na čijem ste čelu, sa kakvom vlasničkom strukturom i šta je opredijelilo investitora za izgradnju poslovno-proizvodnih kapaciteta u Orašju?

KENAN ALIBABIĆ:
Firma Temax BH doo je osnovana 2013. godine.
Nakon katastrofalne poplave koja je godinu dana poslije pogodila područje općine Orašje, svoj prvi izvoz bilježimo tek u julu 2015. godine.
Firma je osnovana kao direktno inostrano ulaganje investitora iz Belgije.
Pošto se u početku radilo isključivo o izvozu na Evrposko tržište, investitor je izabrao Orašje kao optimalnu lokaciju, a parametri su bili susretljiva i prema investitorima naklona lokalna zajednica, organizirana poslovna zona, pristupačna radna snaga i dobra cestovna povezanost sa Evropom.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim prostornim kapacitetima raspolaže Temax BH i šta predstavlja osnovnu djelatnost?

KENAN ALIBABIĆ:
Trenutno imamo 12.000 metara kvadratnih proizvodnog i 14.000 metara kvadratnih skladišnog prostora.
Osnovna djelatnost firme je proizvodnja ambalaže od polietilenskih masa. Kasnije je djelatnost firme proširena na proizvodnju izolacionog materijala u građevinarstvu.

 

ZADOVOLJAVAJUĆA KVALIFIKACIONA STRUKTURA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta sačinjava proizvodni ciklus, koliko radnika je zaposleno i sa kakvom kvalifikacionom strukturom?

KENAN ALIBABIĆ:
Proizvodni pogon se sastoji od 5. ekstrudera za polietilen, jednog ekstrudera i jednog ekspandera sa polistiren, te 2. reciklera.
Zapošljavamo 70. radnika od čega su 25. posto žene.
Od ukupno uposlenih 25. posto je uposleno na neodređeno vrijeme, a što se tiče kvalifikacione strukture 13. posto od ukupno uposlenih je sa VSS ili ima završen master, a 13. posto od ukupno uposlenih su nekvalifikovani radnici.

PREPOZNATLJIVOST NA BH. TRŽIŠTU I MAKRO OKRUŽENJU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Čime ste, osim osnovne djelatnosti, obogatili proizvodni program i sadržaj ponude za tržište i na koja tržišta plasirate novousvojeni proizvod?

KENAN ALIBABIĆ:
Pored osnovne djelatnosti, a to je proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, koja je potpuno namjenjena za izvoz, 2019. godine realizovali smo nabavku mašina za XPS, odnosno formirali pogon za proizvodnju ekstrudiranog polistirena.
Tokom pandemije COVID19 fokusirali smo se na usavršavanje proizvodnog procesa, te ishodovanje potrebnih certifikata za ulazak na tržište, tako da smo kraj 2021. i početak 2022. godine dočekali jako ozbiljno i spremno, te za kratko vrijeme postali prepoznatljivi i osvojili veliki dio tržišta u Bosni i Hercegovini.
Značajan izvoz XPS smo ostvarili u Republiku Hrvatsku, te bilježimo prve direktne izvoze u Belgiju, Tursku i Švicarsku, a preko naših distributera i Italiju.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja strateške planske aktivnosti u dodatnom bogaćenju ponude Tamex BH?

KENAN ALIBABIĆ:
Što se tiče noviteta u obogaćivanju proizvodnog programa, investitor planira proširiti obim djelatnosti na konzumne proizvode, prije svega javio se interes za flaširanje pitke vode, te otkup i pakovanje voća od domaćih uzgajivača, a sve to za Evropsko tržište.
Dio posla oko istraživanja tržišta smo priveli kraju, te smo u fazi izrade projektne dokumentacije za građenje novog gospodarskog objekta u te svrhe.

LOGISTIČKA NEOVISNOST

KENAN ALIBABIĆ:
Pored proizvodnog pogona, investitor je prepoznao važnost logističke nezavisnosti o tržišnim faktorima, te je 2017. godine sa radom počela naša vlastita transportna divizija u vidu zasebne firme „Nita Trans doo“.
Na dan otvaranja flota se sastojala od 10. novih kamiona, da bi u maju mjesecu ove godine flotu obogatili za tri, a u septembru mjesecu planiramo nabaviti još tri dodatna kamiona.

JEDINSTVENOST PONUDE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Ko su glavni poslovni partneri sa kojima sarađujete po osnovu plasmana vaših proizvoda i šta su osnovne odlike plasmana XPS-a na tržištu?

KENAN ALIBABIĆ:
Što se tiče proizvodnje ambalaže, naši krajnji korisnici su logističke firme poput DHL-a i KHUNE NAGEL-a, brojnih farmaceutskih kompanija, te kompanija koje se bave prodajom, transportom ili prezervacijom hrane. Kada je u pitanju termoizolacioni materijal – XPS, treba istaći da smo prvi i jedini proizvođač XPS-a u Bosni i Hercegovini, te da smo za kratko vrijeme dobili proizvod koji kvalitetom zadovoljava jako zahtjevno Evropsko tržište, čemu u dokaz prilažemo posjedovanje CE certifikata za isti.
Potrošači XPS-a su većinom velike građevinske kompanije i veleprodaje građevinskog materijala, gdje mi trenutnim proizvodnim kapacitetom ne možemo ispuniti sva potraživanja tržišta.

 

PRIMJER USPJEŠNOSTI

KENANN ALIBABIĆ: Firma na čijem sam čelu od 2015. godine bilježi konstantan rast prema svim parametrima, količini obrađenog repromaterijala, broju uposlenih, novim proizvodnim kapacitetima i ostalom, što bi bilo nemoguće bez mladog, dinamičnog i obrazovanog kadra, koji jeste i ostaće istinsko blago, ili kako ja to volim reći „tajna mirođija“ u uspjehu naše kompanije.

 

BIOGRAFIJA
Kenan Alibabić rođen je 31.10.1985. godine u Bihaću.
Diplomirao je na Fakultetu ekonomskih i upravnih nauka Univerziteta Marmara u Istanbulu.
Od 2015. obavlja funkciju generalnog direktora firmeTemax BH doo iz Orašja.
Zadnje tri godine, uporedo obavlja funkciju direktora firme Nita trans doo iz Brčkog.
Oženjen je i otac jednog djeteta.
Zajedno sa porodicom živi u Orašju.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com