MIROSLAV DRLJAČA, NAČELNIK OPĆINE NOVI GRAD:

NASLOVNICA

INTERVJU – MIROSLAV DRLJAČA, NAČELNIK OPĆINE NOVI GRAD

MIROSLAV DRLJAČA, NAČELNIK OPĆINE:

NOVI GRAD MORA ISKORISTITI
SVE POTENCIJALE  KOJIMA RASPOLAŽE

Tekst Rašid Hakić
Saradnik na pripremi materijala Milan Žujić
Fotografije Općina Novi Grad

Smješten na dvjema riječnim ljepoticama Uni i Sani, zenit privrednog i općedruštenog progresa, doživio je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća.
Danas Novi Grad nastoji živjeti u korak sa vremenom, novim političkim realitetima i ekonomskim zakonitostima, stavljajući u funkciju nedovoljno iskorištene geografske, prirodne i druge potencijale.
Aktuelni trenutak ove lokalne zajednice, sa akcentom na privredni ambijent, predstavio je općinski načelnik Miroslav Drljača.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Drljača, šta su bile osnovne karakteristike općedruštvenog i privrednog ambijenta ove lokalne zajednice u ex jugoslovenskom periodu?

M. DRLJAČA:
Taj period obilježavao je trend razvoja, a cjelokupni privredni život bio je baziran na dva kolektiva i to „Sana“ u oblasti tekstila, sa prodajnim objektima širom ex Jugoslavije, u kojoj je radilo oko tri hiljade radnika u više organizacionih cjelina, kako u Novom Gradu, tako i u susjednim opštinama. Time je ovo mjesto važilo kao grad mode i tekstila, u kojem se snimala i televizijska serija „800 žena“.
Drugi najveći privedni subjekt bio je „Lignošper“ koji se bavio proizvodnjom kancelarijskog namještaja, opremanjem enterijera i izradom ploča za različite namjene, od građevinarstva do autoindustrije, prvenstveno proizvodnje prikolica. Veliki dio proizvodnje plasiran je izvan ex YU granica.
Navedeno je omogućavalo opštedruštveni progres ovog područja, a značajno je navesti da je Novi Grad bio drugo po redu željezničko čvorište prometa, roba i putnika u tadašnjoj Jugoslaviji, sa znatnim brojem zaposlenih.
Težilo se i valorizaciji pripodnih ljepota, prvenstveno rijeka Une i Sane, a time turističke ponude, što je rezultiralo izgradnjom hotelskog kompleksa, te jedan motel, s ciljem privlačenja što većeg broja turista.
Ovaj grad i u tadašnjem vremenu je imao zavidnu organizaciju kulturnog života, posebno u sportu, i većina tih kolektiva ima dugi period rada.
Možemo se pohvaliti da imamo „Slobodu“, jedan od najstarijih fudbalskih klubova u Bosni i Hercegovini, osnovan 1910. godine, a rukometni klub „Srednjoškolac“ ove godine će obilježiti šesdeset godina postojanja i rada.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom se razvijao oporavak privrednih aktivnosti u prvim poslijeratnim godinama?

M. DRLJAČA:
Posljedica nesretnih dešavanja početkom devedesetih godina jeste i ta da nijedan od navedenih privrednih kapaciteta nije obnovio poslovanje i vratio se na tržište u formi i na način prijeratnog poslovanja.
Došlo je do privatizacije i manji broj investitora, sa manjim kapitalom, rascjepkao je te radne kolektive.
Prve poslijeratne godine krenuo je drugačiji trend razvoja privrede, sa manjim proizvodnim pogonima u oblasti tekstilne industrije, te primarnom preradom drveta, ni približnom onoj u prijaretnom „Lignošperu“.
Istina, nastoji se doći do određenog stepena finalizacije, ali nije dostignut nivo proizvodnje namještaja. Pozitivna stvar u svemu navedenom je obnovljena proizvodnja ploča za potrebe plasmana na tržište Njemačke.
Zahvaljujući nadmorskoj visini, zemljištu i klimi značajni pomaci su učinjeni u proizvodnji zdrave hrane i to uzgojem tradicionalnih kultura, obzirom da dvije trećine stanovnika živi na selu.
Imamo značajne resurse u proizvodnji mlijeka na savremen način, što na adekvatan način prate i podsticaji sa raznih nivoa. Razvoju ovog sektora pomažu i brojni projekti, od kojih trenutno dva aktuelna, a jedan se odnosi na nabavku novih rasnih junica iz zapadne Evrope.
Realnost sa kojom smo suočeni jeste da se broj proizvođača smanjuje, ali se istovremeno povećava količina proizvodnje mlijeka. Kada je u pitanju ratarstvo i povrtlarsvo povećana je proizvodnja krastavaca, pri čemu se na relativno malom prostoru mogu obezbijediti solidna novčana sredstva.

JEDINSTVENOST UNE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta, osim tekstilne i drvne industrije, predstavlja razvojnu šansu ovog područja?

M. DRLJAČA:
Prevashodno turizam, zahvaljujući geografskom pložaju i prirodnim ljepotama, kao sastavnog dijela našeg okruženja.
Hotel, izgrađen u prijeratnom periodu, je privatizovan, bez dovoljno sredstava da u pravom smislu riječi služi svrsi.
Kada kažem turizam to potvrđujem činjenicom da svake godine u ljetnom periodu veliki broj Banjalučana, Prijedorčana i dijaspore boravi u Novom Gradu, a posebno je to bilo 2017. godne. U tom periodu povećan je interes za iznajmljivanje smještajnih kapaciteta, pri čemu je uočen nedostatak ugostiteljsko-turističkih i sadržaja druge vrste, neophodnih za doček i adekvatan smještaj turista.
S tim u vezi pokušavamo da animiramo i usmjeravamo stanovnike ovog područja ka projektima, kojima će uz određene investicije moći da prošire postojeće kapacitete i turističku ponudu učine sadržajnijom.
Una je rijedak i sama po sebi jedinstven prirodni resurs, koji zaslužuje veću pažnju, ne samo opštine Novi Grad, već i susjednih opština, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

OTVORITI GRANIČNI PRELAZ ZA PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja osnovne komparativne prednosti Novog Grada u odnosu na druge lokalne bh. zajednice?

M. DRLJAČA:
Novi Grad se nalazi na granici sa Republikom Hrvatskom, odnosno Evropskom Unijom i ima dva granična prelaza, od čega je jedan za putnički, a drugi za željeznički saobraćaj. Granični prelaz za putnički saobraćaj Novi Grad – Dvor je ranije imao kategoriju prelaza koji omogućava i transport roba, ali je ulaskom Hrvatske u EU izgubio taj status i konstantno se čine napori da se taj status vrati ovom graničnom prelazu.
Željeznička pruga omogućava odličnu saobraćajnu povezanost sa zemljama i značajnim industrijskim centrima u okruženju. Preko graničnog prelaza za željeznički saobraćaj Dobrljin-Volinja se svakodnevno vrši prevoz putnika i transport robe.
Opština Novi Grad ima dugogodišnju tradiciju u prerađivačkoj industriji, prvenstveno u drvoprerađivačkoj, tekstilnoj i metalnoj industriji, sa učešćem prerađivačke industrije sa 21 posto u ukupnom prihodu privrede opštine, sa 33,3 posto u broju privrednih subjekata i sa 37,2 posto u broju zaposlenih radnika u opštini. Opština je na raspolaganje investitorima stavila Industrijsku zonu Poljavnice, površine 75 hektara, sa mogućnošću novih greenfeld i brownfeld investicija i zajedničkog ulaganja. U svrhu poboljšanja poslovnog okruženja, Opština je provela reformske mjere smanjenja visina administrativnih taksi i komunalnih naknada i zauzela proaktivan pristup investicionoj i postinvesticionoj podršci, odnosno aftercare podršci investitorima.

BLAGI TREND PRIVREDNOG RASTA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvo je trenutno stanje u privredi na području opštine i ko su nosioci ekonomskog razvoja?

M. DRLJAČA:
Privredu u Novom Gradu u posljednjih nekolikog godina prati konstanatan trend laganog rasta, najviše zahvaljujući proširivanju poslovanja postojećih privrednih subjekata, ali i dolaskom novih investitora i njihovim započinjanjem poslovanja na području naše opštine.
Privredna društva su osnovni nosioci privrednih zbivanja u Novom Gradu i tu u posljednje dvije godine imamo povećanje broja subjekata sa 147 na 151 privredno društvo, što je više za 2,7 posto, povećanje ukupnog prihoda sa 192 na 195 miliona KM, odnosno 1,8 posto, kao i povećanje broja radnika sa 1 526 na 1 663, što je povećanje za 8,9 posto.
Najveći broj privrednih subjekata je u sektoru prerađivačke industrije, njih 50, trgovine na veliko i malo 35 subjekta, saobraćaj i skladištenje 18 subjekata, poljoprivreda, šumarstva i ribolova 10 subjekata, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada 9 subjekata i stručne, naučne i tehničke djelatnosti 7 subjekata.
Kod broja zaposlenih najviše je radno angažovano u sektoru prerađivačke industrije i to 606 zaposlenih, trgovine na veliko i malo 476 radnika, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada u kojem je zaposlen 141 radnik, saobraćaja i skladištenja 133 zaposlena, stručne, naučne i tehničke djelatnosti sa 63 zaposlena i poljoprivrede, šumarstva i ribolova sa 51 zaposlenim.
Pored privrednih društava, na području opštine posluje i 420 samostalnih preduzetnika, od čega je najviše u oblasti trgovine i to 154 preduzetnika, hotelijerstvu i ugostiteljstvu 107 preduzetnika, prerađivačkoj industriji 48, ostalim uslužnim djelatnostima 41 preduzetnik i saobraćaju 20 preduzetnika.
Privrednu ekspanziju prati i rast zaposlenosti na području opštine. Tako je u 2018. evidentirano 4 080 zaposlenih, što je za 4,4 posto više u odnosu na 2017. godinu i 8,9 posto više nego u 2016. godini.
Takođe je prisutan i trend smanjenja nezaposlenosti, kako usljed povećanog zapošljavanja tako i zbog odliva lokalne radne snage u zemlje u okruženju.
Nosioci privrednog razvoja na području opštine Novi Grad su privredna društva koja zapošljavaju veliki broj radnika i ostvaruju visoke ukupne prihode, od čega se posebno izdvajaju „Sana-Elvis“ a.d. Svodna u oblasti tekstilne industrije, „Interpromet“ d.o.o. i Apoteke „B Pharm“ u oblasti farmaceutske industrije, „Comp Astor“ d.o.o. u oblasti prehrambene industrije, „Sani global“ d.o.o. u drvoprerađivačkom sektoru, te PZ „Agrojapra“ u oblasti poljoprivrede i zadrugarstva.

BROJNE, NEDOVOLJNO ISKORIŠTENE ŠANSE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje privredne grane imaju najveće potencijale za investiranje i koje aktivnosti se čine u cilju privlačenja investicija?

M. DRLJAČA:
Pored navedenih privrednih grana u kojima trenutno posluje veliki broj subjekata, kao što su tekstilna industrija, drvoprerada, trgovina, saobraćaj i ostale, postoje i druge privredne grane koje posjeduju potencijal za investiranje, jer postoje resursi i infrastruktura, ali nema posebnih poslovnih aktivnosti u tim oblastima.
Tu najviše možemo govoriti o oblasti turizma, jer na području opštine postoji izvor ljekovite termomineralne vode sa značajnim zalihama i velikom ljekovitošću i širokom primjenom.
Radi se o izvoru ljekovite vode u Lješljanima, gdje postoje određeni kapaciteti za eksploataciju, ali se nedovoljno koristi potencijal tog izvora, na kojem se može bazirati razvoj banjsko-lječilišnog turizma.
Pored ljekovite vode u Lješljanima, dvije velike i prekrasne rijeke, Una i Sana, pružaju priliku za zaokruživanje kompletne turističke ponude naše opštine.
Takođe se u Lješljanima nalaze i značajne rezerve mrkog uglja i bentonita koje su značajan potencijal za razvoj rudarstva.
U ovom mjestu je prije 2. svjetskog rata postojao aktivan rudnik mrkog uglja sa jamskim kopom, koji je tokom tog rata prestao sa radom, ali su ostale velike zalihe neeksploatisanog uglja.
Poljoprivreda je takođe značajan potencijal, jer je Novi Grad mjesto zdrave životne sredine u kojem postoje velike obradive površine, pogodne za razvoj različitih grana poljoprivrede, kao što su voćarstvo, stočarstvo i ratarstvo.
Oblast poljoprivrede ima veliku pažnju lokalnih i republičkih vlasti, posebno kroz značajne iznose koji se izdvajaju za podsticaje u ovoj oblasti.
Već duži niz godina Opština Novi Grad izdvaja iznose od oko 170.000 KM na godišnjem nivou za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, dok od strane Vlade Republike Srpske ti iznosi nerijetko prelaze i milion KM.
Bitno je navesti tekstilnu i drvoprerađivačku industriju u kojima Novi Grad ima dugogodišnju i prijeratnu tradiciju, što znači da postoje i značajna iskustva i kvalifikovana radna snaga.
Kako bi privukla nove insvestitore, ali i zadržala stare, Opština Novi Grad je mnogo aktivnosti usmjerila u poboljšanje poslovnog ambijenta na području opštine, posebno u posljednjih godinu dana otkako smo ušli u proces BFC sertifikacije kao opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.
To podrazumijeva cijeli set aktivnosti kojima se stvara povoljna poslovna klima, kako bi privrednici osjetili da ova opština ima razumijevanja za njih i brine o njima.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je sredstava u protekloj godini investirano u kapitalne i druge projekte i šta su planovi za tekuću godinu?

M. DRLJAČA:
Tokom 2018. godine realizovali smo brojne infrastrukturne projekte u iznosu od 2 596 775,57 KM.
Ukupna sredstva koja smo imali obezbjeđenja bila su oko 4 003 000,00 KM i najveći dio nije bio iz budžeta, već od drugih nivoa vlasti i to republičkog nivoa, državnih ministarstava i Republike Srbije.
Određen dio projekata nije završen tokom prošle godine, već je po prirodi posla ili proceduralnih razloga prenesen u tekuću godinu.
Zadovoljan sam brojem i kvalitetom projekata realizovanih tokom protekle godine, a sasvim je sigurno da će i ova godina biti na tom nivou, sa akcentom na razvoj ruralnih sredina, s ciljem ostanka stanovništva na tim područjima. Tako je u izgradnju i revitalizaciju putne infrastrukture investitano 1 488 447,88 KM, u vodosnabdijevanje i tretiranje otpadnih voda 924 851,01 KM, u obrazovanje 101 157,11 KM, u kulturu i sport 36 952,01 i ostale oblasti 45 367,56 KM, što ukupno iznosi 2 596 775,57 KM.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta možete istaknuti kao problem sa kojim ste suočeni, a tiče se rješavanja na višoj instanci?

M. DRLJAČA:
Problem nam predstavlja ideja Vlade Republike Hrvatske da se na prostoru susjedne opštine Dvor na Uni, u prostorima bivšeg vojnog skladišta vrši odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško i aktivno se protiv toga borimo, uz podršku opština Dvor na Uni i Petrinje, pri čemu pripremamo širu akciju po tom pitanju.
Skladištenje navedenog otpada bilo bi samo tri kilometra udaljeno od bazena iz kojih vršimo snabdijevanje pitkom vodom.
To bi bio i veliki problem za razvoj turizma kao neiskorištene privredne grane i bitno bi uticalo na čistoću Une, čiji tok je od Bosanske Krupe do Dubice proglašen zaštićenim.
Uvjeren sam da će nadležni uzeti sve to u obzir i da će biti iznađena neka druga lokacija za skladištenje radioaktivnog otpada.
Drugi problem sa kojim smo suočeni datira od 2013. godine, kada je susjedna Hrvatska ušla u sastav EU jeste granični prelaz koji je izgubio svoj status korištenja za teretni saobraćaj.
Razlog tome je bila upitnost nosivosti mosta, a mjerodavni institut koji se bavi ispitivanjem tehničkih karakteristika mostova i sličnih konstrukcija izvršila je ispitivanje mosta i prema tim pokazateljima most je za upotrebu, što hrvatska strana osporava, obzirom da se bosanskohercegovački standardi razlikuju od standarda EU, te je u toku ispitivanje od strane Hrvatskih cesta i nadamo se da će nakon toga tekući problem biti pozitivno riješen.
Naime, granični prijelaz je značajan za šire područje, čime bi se omogućio kvalitetan transport roba i ljudi.

BFC CERTIFIKATOM DO JOŠ BOLJE SINERGIJE SA PRIVREDNICI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje težišne aktivnosti realizuju općinski organi i službe u cilju stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta?

M. DRLJAČA:
Opština Novi Grad kontinuirano radi na unaprijeđenju postojećih i uvođenju novih usluga, kako za sve njene građane, tako i za privrednike i investitore na području opštine. Kao rezultat napora da se stvori što povoljnije poslovno okruženje, Opština je pristupila i procesu BFC sertifikacije, kroz koji ćemo i dodatno usmjeriti rad lokalne uprave tako da bude na usluzi privrednicima i investitorima. Pojednostavljen je proces izdavanja dokumentacije, skraćeno vrijeme i smanjeni troškovi poslovanja za postupke u procesu građenja i registracije, maksimalno su pojednostavljene procedure za registraciju preduzetnika, a u Odsjeku za upravljanje razvojem i Odjeljenju za privredu i poljoprivredu svako ko je zainteresovan za investiranje na području opštine i pokretanje biznisa, može dobiti informacije o slobodnim parcelama, registraciji preduzetničke djelatnosti i privrednog društva, te aktuelnim podsticajima i olakšicama koje može ostvariti. Takođe, obezbijeđujemo podršku investitorima u cjelokupnom investicionom procesu, kao i postinvesticionu podršku.
Ključnu ulogu u javno-privatnom dijalogu, koji predstavlja bitnu kariku u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, ima Privredni savjet opštine Novi Grad, osnovan 2013.godine i predstavlja savjetodavno tijelo koje daje mišljenja, preporuke i pokreće inicijative o pitanjima koja se odnose na stanje i razvoj privrede i predlaže mjere za unaprijeđenje lokalnog poslovnog okruženja. Kao još jedan vid otvorenosti lokalne uprave prema privrednicima i investitorima, a kako bi se uspostavila još bolja komunikacija sa poslovnim sektorom, Opština Novi Grad je uspostavila i „Dane otvorenih vrata“, koji privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnom upravom, omogućavaju direktnu komunikaciju sa Načelnikom opštine.
Ovu aktivnost smo pokrenuli 2017.godine u želji da Novi Grad pozicioniramo kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu, usmjerenu ka privrednom razvoju.

 

BROJNI VIDOVI PARTNERSKOG ODNOSA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Drljača, koje aktivnosti predstavnici opštine realizuju po pitanju saradnje sa privrednicima?

M. DRLJAČA:
Jedan od najznačajnih iskoraka, koje je Opština Novi Grad u posljednje vrijeme preduzela na polju podrške i saradnje sa privrednicima, je proces BFC sertifikacije, sa svim onim što taj proces donosi na polju unapređenja poslovnog ambijenta.
Međutim, i prije procesa BFC sertifikacije Opština Novi Grad je provodila razne programe i aktivnosti na polju saradnje sa privrednicima, od kojih izdvajamo program postinvesticione podrške investitorima, formiranje Privrednog savjeta opštine, istraživanje u poslovnom sektoru i programe podsticaja. Program postinvesticione podrške se već nekoliko godina sprovodi u saradnji sa dosadašnjim Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije IFC, koja je članica Grupacije Svjetske banke, pri čemu se posjećuju investitori koji su investirali i pokrenuli proizvodnju na području opštine, kako bi se napravio uvid u proces investiranja i poslovanja, te identifikovali problemi sa kojima se investitori susreću i pronašli načini za otklanjanje tih problema.
Privredni savjet opštine Novi Grad prošao je dva reformisanja, tako da sada djeluje u svom trećem sazivu. Ovo tijelo okuplja predstavnike najznačajnijih privrednih subjekata i institucija na području opštine, s ciljem rješavanja pitanja bitnih za poslovanje. Već drugu godinu zaredom Opština sprovodi istraživanje u privrednom sektoru pod nazivom „Istraživanje privrednog sektora o uslovima poslovanja, dostupnosti i kvalitetu komunalnih usluga i potrebama za radnom snagom“. Sprovodi se kroz direktne kontakte sa privrednicima i preduzetnicima, što omogućava kvalitetnu razmjenu informacija između predstavnika opštine i poslovnog sektora. Programi podsticaja su bitna karika u procesu podrške privredi.
Prošle godine je Opština u budžetu obezbjedila sredstva za podršku startapa, dok su ove godine pored startapa obezbjeđena i sredstva za podršku malim i srednjim preduzećima.
Pored navedenog, Opština omogućava i razne olakšice privrednicima, kao što su oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnosti za deficitarne djelatnosti, oslobađanje plaćanja komunalne takse za prvu godinu poslovanja za obveznike koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost u svojstvu preduzetnika. Konstantno različite opštinske službe proslijeđuju mnoštvo korisnih informacija privrednicima i preduzetnicima putem telefona, emaila i direktnih posjeta. Organizuju se i određeni sastanci sa privrednicima na različite teme, gdje se rješavaju određeni problemi u poslovanju ili kreiraju planovi za unaprijeđivanje poslovanja.
Predstavnici privrednog sektora su uključeni i u rad sektorskih grupa za izradu i praćenje implementacije Strategije razvoja opštine, što im omogućava da direktno utiču na procese donošenja odluka na lokalnom nivou koje se tiču poslovanja i društvenog života uopšte.

BIOGRAFIJA

Miroslav Drljača rođen 22.07.1963. godine u Bosanskom Novom, danas Novi Grad.
Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Bosanskom Novom, a Šumarski fakultet u Beogradu. Diplomu šumarskog inženjera steče 1987. godine kada i stiče radni odnos u OOUR “Šumarstvo” Bosanska Dubica na mjestu samostalni projektant. Od 1987. pa sve do 2001. godine obavljao razne rukovodeće poslove, a 2001. godine imenovan je za direktora Šumskog gazdinstva “Pastirevo” iz Novog Grad.
Tu funkcio obavljao sve do 2005. godine kada je imenovan za direktora Šumskog gazdinstva “Prijedor” iz Prijedora na čijem čelu se nalazio sve do 2016. godine.
Na lokalnim izborima 2016. godine kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata izabran je za Načelnika Opštine Novi Grad, gdje se i danas nalazi. U periodu od 2008. do 2016. godine na lokalnim izborima je biran u dva mandata za odbornika u Skupštinu opštine Novi Grad.
Vrlo je aktivan i u nevladinom sektoru gdje je predsjednik Lovačkog udruženja “Lane” Rudice / opština Novi Grad, predsjednik UO KFSŠ “Bubamara”, član UO FK “Sloboda”, a nesebično se zalagao i pomagao rad mnogih sportskih kolektiva kao i organizacija iz oblasti kulture.
Obavljajući rukovodeće funkcije koristio je svaku priliku da pomogne izgradnju Srpskih pravoslavnih hramova na području opština Prijedor, Novi Grad, Kozarske Dubice, Kostajnice i Oštre Luke, a nerjetko pomagao i izgradnju mnogih crkava i manastira u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji i Kosovu i Metohiji, a što je prepoznao i Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve te 2018. godine odlikovao ga ordenom Svetog Save 2. stepena za nesebičnu ljubav prema svojoj majci Crkvi i druge zasluge.
Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a trenutno obavlja dužnost potpredsjednika OO SNSD-a Novi Grad.
Oženjen je i otac četvoro djece, kao i djed troje unučadi.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com