MR. AID BERBIĆ, DIREKTOR JKP VODOVOD I KANALIZACIJA TUZLA

NASLOVNICA AID BERBIĆ

INTERVJU MR AID BERBIĆ, DIREKTOR JKP VODOVOD I KANALIZACIJE

 

MR. AID BERBIĆ, DIREKTOR JKP VODOVOD I KANALIZACIJA TUZLA

PRIPADAMO DRUŠTVU TOP PET
NAJBOLJIH

Tekst Rašid Hakić
Fotografije JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

Malo općina i gradova u Bosni i Hercegovini može se pohvaliti stanjem u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda kakav ima Grad Tuzla.
Šta je prethodilo takvom stanju, koji projekti su realizovani s ciljem trenutno dostignutog nivoa u navedenoj oblasti i šta će biti poduzeto u narednom periodu kako bi stanje bilo još bolje, na navedena i druga aktuelna pitanja odgovorio je magistar pravnih nauka Aid Berbić, koji je na čelu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla od 2015. godine.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Berbić, od kada datira organizovano i plansko vodosnabdjevanje Tuzle, šta je pratilo poslovanje, koja područja, osim gradske zone, snabdijevate vodomi sa kakvim rasploživim kapacitetima?

MR. A. BERBIĆ:
Prvi javni vodovod na području Tuzle počeo je funkcionisati u decembru 1910. godine. Prve sisteme planskog i organizovanog vodosnabdjevanja od samog početka počeli su pratiti određeni problemi ,a prije svega rast broja stanovništva Tuzle,koji nije bio praćen i razvojem vodovodne infrastrukture.
U daljem razvoju same Tuzle, obzirom na rast populacije i njen razvoj, uočena je nestašica potrebnih količina pitke vode, kako na samim izvorištima,tako i potrebnim količinama pitke vode za potrebe tada opšine Tuzla.
Ovakvo stanje vodosnabdjevanja bilo je pračeno i gotovo stalnim redukcijama sistema vodosnabdjevanja, što je još više naglašavalo potrebu Grada Tuzle za obezbjeđenjem adekvatnih količina pitke vode. Možemo slobodno reći, da je takvo stanje, izuzev kratkih vremenskih perioda, trajalo do 2006. godine kada je, izgradnjom postrojenja za interventno vodosnabdijevanje grada Tuzla, odnosno pogona za prečišćavanje vode na Ceriku, Grad Tuzla dobila novih 300 sekundnih litara, i čime je, slobodno se može reči, riješen višedecenijski problem redukcija u vodosnabdjevanju Grada Tuzle.
Time je grad Tuzla dobio kontinuitet dvadesetčetverosatog vodosnabdijevanja i riješio višedecenijski problem prisutnosti redukcija u samom sistemu. Vodom snabdijevamo i općinu Kladanj (mjesna zajednica Stupari), dio općine Kalesija, zatim kompletnu općinu Živinice. Dakle, ovo je sveobuhvatan dio usluge vodosnabdjevanja koji pružamo, s tim da na izvorištima kojim upravljamo, imamo više od 900 sekundnih litara koje potencijalno možemo zahvatiti i isporučiti našim potrošačima. Prosječne dnevne potrebe grada Tuzla i svih ostalih potršača su oko 530 sekundnih litara u prosjeku. Grad Tuzla može se pohvaliti podatkom koji je za evropske mjere više nego relevantan i samim tim i slobodno možemo reći vrlo imponzantan i koji nam stvara lidersku poziciju u smislu kvalitetnog obezbjeđenja vodosnabdijevanja. Naime, 97 % područja grada Tuzla pokriveno je mogučnošću pristupa javno vodovodnom sistemu, odnosno stvorene su mogućnosti da se stanovništvo koji gravitira u ovim zonama vodosnabdjevanja ima mogućnost da se spoji na vodovodnu mrežu.
U narednom periodu zadatak je stručnih lica u našem kolektivu da izradi potrebnu dokumentaciju i shodno istoj stvori uslove da se pokrivenost pristupa vodovonoj mreži popne na procenat od 100%.

GARANT SMO
ISPRAVNOSTI VODE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je osnovna fukcija privrednog subjekta na čijem ste čelu i za koliki je korisnika?

MR. A. BERBIĆ:
Što se tiče broja korisnika trenutno je oko 35 000 mjernih mjesta u gradu Tuzla, koji obuhvataju individualne i kolektivne stambene objekte.
Svi, odnosno velika većina, stambeni objekti izgrađeni od 1997. godine imaju vodomjere ugrađena u stanove, a svi ostali objekti koektivnog stanovanja imaju zajednička brojila, tako da na mjesečnom nivou izdamo oko 45 000 računa. Za područje općine Živinice isporučene količine vode fakturišemo njihovom komunalnom preduzeću, koje izdaje fakture za oko 5 000 svojih korisnika.
Odlukom gradskog vijeća Tuzla povjereno nam je upravljanje i održavanje sistema vodosnabdijevanja i sistema odvodnje otpadnih voda. To su dva osnovna posla kojima se bavimo, a imamo i sporedne poslove kao što su baždarenje, odnosno kalibracija vodomjera.
Posjedujemo baždarnicu u kojoj vršimo baždarenje vodomjera za svoje potrebe i za potrebe trećih lica. Javljamo se na javne pozive, odnosno tendere za javne nabavke, tako da za oko deset općina na području FBiH radimo usluge baždarenja, te nekoliko općina RS-e.
Na usluzi smo i pravnim licima koji žele da to urade, tako da su nam to poslovi koje u ovom trenutku obavljamo.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliki je broj i kakva kadrovska struktura uposlenih ?

MR. A. BERBIĆ:
Trenutno je oko 240 uposlenika, od čega do 20 posto visoke stručne spreme. U zadnje dvije godine uspjeli smo da zaposlimo određen broj mladih inžinjera elektrotehnike, građevinarstva i mašinstva koji odrađuju pripravnički rad, i dobar dio njih če i dobiti priliku da bude dio tima koji obezbjeđuje sigurnost i funkcionalnost samog sistema vodosnabdjevanja. Trenutno imamo i desetak uposlenika koji obavljanju volonterski pripravnički staž. U MZ Kreka trenutno završavamo objekat koji će biti dio poduzetničke zone, čime će se omogućiti mladim ljudima koji žele da iskažu svoje afinitete i kreativnost da kroz svoje intelektualne sposobnosti unaprijedne rad našeg preduzeća. U ovom trenutku naše preduzeće ima zavidan stručni kadar i mogu slobodno reći,da po prvi put o stvarima koje utiču na obezbjeđenje i sigurnost kako potrebnih količina pitke vode, tako i njegovu ispravnost odlučuju ljudi od struke. Moram istaći i podršku gradonačelnika Imamovića i struktura u gradskom vijeću Grada Tuzla. Rezultat takvog odnosa je i naša pozicija koja se vrednuje kroz rezultate poslovanja i same organizacije sistema rada, tako da se nalazimo u top pet vodovoda u Bosni i Hercegovini. Naravno,naš cilj je da u bliskoj budučnosti budemo i top jedan vodovod u Bosni i Hercegovini.

DOVOLJAN KAPACITET IZVORIŠTA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim izvorišim i drugim unfrastrukturnim objetima raspolažete?

MR. A. BERBIĆ:
Grad Tuzla ima veoma specifičnu situaciju zato što je veoma malo izvorišta na gradskom području, te vodu obezbjeđujemo sa područja drugih općina, a najznačajnija izvorišta su nam u općinama Kladanj i Živinice.
Na području općine Kladanj imamo pogon u Stuparima iz kojeg dobijamo 240 sekundnih litara vode, iz pogona u Stuparima, putem izvorišta Tarevčica, Sedam vrela i Zatoče obezbjeđujemo 240 sekund litara, a značajni izvorni kapaciteti su i izvorište Toplice, čije kapacitete dijelimo sa opštinama Živinicama i Lukavcem, te Sprečko polje, gdje imamo stacionirane bunare.
Ipak želim da posebno izdvojim savremeno postrojenje napravljeno 2006. godine koje obezbjeđuje potrebe Grada Tuzlu sa kapacitetom 300 sekundnih litara i čija je izgradnja pokazala potpunu opravdanost. Objekat savremenog membranskog tipa Izgrađen je 2006.godine i njegova namjena je bila da služi za interventno vodosnabdijevanje grada Tuzle i da radi samo tri-četiri mjeseca u godini,odnosno u periodu nestašica pitke vode na vodozahvatima kojim upravlja ovo privredno društvo.
Time je pokazao svoju punu opravdanost, sa rezultatom da Grad Tuzla već dvanaest godina nema bilo kakvih problema u vodosnabdijevanju, odnosno da smo u proteklom periodu jedan od rijetkih gradova u BiH koji nisu imali potrebe redukcija sistema vodosnabdjevanja.

SVE PODREĐENO INTERESU POTROŠAČA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti realizujete u oblasti odnosa prema potrošačima?

MR. A. BERBIĆ:
Ulaskom u realizaciju projekta KFV-a i dobijanjem prilike da kroz isti podignemo nivo usluge i statusa preduzeća, naš korisnik stavljen je u fokus interesovanja svih zaposlenih.
Uvezi naprijed rečenog, u decembru 2017.godine, svim korisnicima naših usluga sa područja Grada Tuzla poslali smo prigodnu čestitku za nadolazeće novogodišnje praznike i uz to stavili anketni listić, koji je sadržavao deset pitanja, koja smo usaglasili sa stručnim licima iz UNDP-a, te voditelja MEG projekta i perdstavnicima konsultanata, a koja su se odnosila na kvalitet vodosnabdijevanja, cijenu vode, usluge odvodnje otpadnih voda, odnosom ljudi koji očitavaju stanje potrošnje…. i pozvali smo naše korisnike da on-line putem naše web stranice i dostavom popunjenih anketnih lističa na za te potrebe označenim mjestima, daju svoju ocjenu usluge koju im pružamo.
Dobili smo rezultate koji su nas više nego zadovoljili, a ujedno i uputili u kom pravcu trebamo više raditi na unapređenju naših usluga i odnosa sa našim korisnicima. Na nedavnoj konferenciji u Mostaru ekipa uposlenika našeg privrednog društva prezenirala je rezultate ankete. Sve ovo dovelo je do toga da se stepen naplate naši mjesečnih računa popeo na zavidnih 90%.
Određen dio potraživanja iz ranijeg perioda uspijevamo naplatiti i nastojimo na korektne načine da riješimo sporove i da građanima omogućimo da lakše podnesu ono što nisu ranije plaćali. Želim da naglasim da građani Tuzle piju jednu od najčistijih i najzdravijih voda. Dnevno se u našem preduzeću i drugim ovlaštenim javno–zdravstvenim ustanovama koje se bave fizičko-hemijskom i mokrobiološkom analizom sastava vode rade kontrole i laboratorijski nalazi (rezultati i broj za prvi kvartal 2018.godine: 789 kontrola rezidualnog hlora, 292 fizičko-hemijske i 480 mikrobiološke analize).
Prema mjerilima svjetske zdravstvene organizacije svakom čovjeku je dnevna potreba 100 litara vode za obavljanje osnovnih fizioloških i fizičkih potreba i to se ne smije nikada zaboraviti. Bez obzira koliko voda koštala, to je resurs koji ne smijemo ugroziti. S tim u vezi smo, u povodu 22. Maja, Međunarodni dan voda organizovali takmičenje osnovaca da u likovnoj formi izraze svoja osjećanja za značaj vode. Najuspješnijima smo dodijelili nagrade, a na postavljenim mjestima u našem preduzeću nalaze se nagrađeni radovi. Time smo na još jedan način uspostavili interaktivni odnos sa našim korisnicima.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Opće su poznata enormno velika dugovanja velikih privrednih subjekata prema državi. Da li takvu praksu koriste i kada je u pitanju pružanje vaših usluga?

Mr. A. BERBIĆ:
Što se tiče velikih privrednih subjekata nemamo problema sa naplatom. Najveći dužnik bilo je Komunalno preduzeće iz Živinica sa višemilionskim dugovanjem i trenutno je za isti otvoren predstečajni postupak. U ovom trenutku nama je bitno da tekuće obaveze uredno izmiruje kako ne bi ugrozio postojeći sistem vodosnabdjevanja.

NOVI RAZVOJNI PROJEKTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje benefite donosi projekat MAG u kojem učestvujete?

MR. A. BERBIĆ:
Imamo priliku da sa još 17. općina učestvujemo u projektu MEG, koji obuhvata dva segmenta i to segment vodovodnih preduzeća i ekonomskih odnosa.
Osnovna ideja bazira se na tome da kroz treninge, obuku i implementaciju određenih alata i primjenjujući najnovije tehnologije i evropska dostignuća u periodu od 12. godina (2016-2030) javna komunalna preduzeća koja su odabrana od strane švajcarske vlade i UNDP-a, steknu uslove da se mogu samostalno pojavljivati na tržištu, odnosno da imaju jednu vrstu autonomije i što se tiče organizacione strukture i efikasnosti da posjeduju evropske norme.
Kroz MEG projekat realizuje se petnaestak tačaka koje se međusobno isprepliću, a prva je razmjena operativne autonomije vodovoda, gdje se pokušava kroz ugovor između grada, odnosno općine i javno-komunalnog preduzeća regulisati pitanja oko upravljanja imovinom i obaveza vodosnabdijevanja. Fokus je da je odgovornost za vodosnabdijevanje na javno-komunalnom preduzeću, a da nadzor nad tim vrši Grad Tuzla, koji mora da stvori uslovekako bi javno-komunalno preduzeće obavljalo funkciju koja mu je delegirana i za koju je osnovano. S tim u vezi portrebno je da se uradi nova organizaciona struktura javnih komulanih preduzeća, čime bi se postigla sistematičnost i efikasnost.
Ona je u direktnoj korelaciji sa brojem stanovnika u općini, odnosno za broj ostvarenih priključaka, što govori da dugoročno ovo preduzeće treba svojom sistematizacijom, organizacijom i upošljavanjem stručnih kadrova da ispunjava evropske norme i da ovo preduzeće treba imati oko 200 zaposlenih u periodu od narednih desetak godina, što i predstavlja period realizacije programa MAG i ulaganja i podizanja operativne autonomije u preduzeću.
Zatim su stavljeni u fokus odnosi sa potrošačima,prije svega kroz otvaranjem centara za podršku i odnose sa korisnicima usluga.
Mi smo u Tuzli već otvorili Centar za odnose sa korisnicima, koji ima evropske standarde i koji je dobio najviše ocjene od mjerodavni institucija kkoje prate realizacije ovih projekata. U Centru za podršku korisnika rade uposlenici našeg privrednog društva, koji Vas dočekuju i pokušavaju riješiti Vaš problem čim prije, čime smo uspostavili efikasnost i protočnost informacija i zahtjeva da u našem preduzeću niti jedan kvar ne smije biti na čekanju duže od 48. sati.
Dakle u toku 24. sata se rješavaju kvarovi koji su manjeg obima i karaktera, a to znači da ne zahtijeva angažovanje većeg dijela mehanizacije.
U slučajevima gdje je potrebno angažovanje teške mehanizacije za npr. intervencija na transportnom cjevovodu, tada se u roku 48. sati stvaraju uslovi da bi se organizaciono spremili i u toku tog dana posao i završiili. Grad Tuzla je podijeljen na 29 DMA zona u kojima ćemo uspostaviti sistem praćenja i kontrole gubitaka, uspostaviti sistem praćenja neprihodovane vode, a kroz ta ulaganja i kroz ulaganja u elektomagnetne zatvarače i mjerače protoka, stvoriti uslove da se tačno upravlja gubicima, odnosno da se realizuju projekti prema značaju, a ne prema slobodnom nahođenju.
U svhu toga uradili smo i nabavku specijalnog vozila i uređaja za detekciju gubitaka i otkrivanje kvarova . Tri ekipe koje su prošle obuke sa tim instrumentima, nalaze se svakodnevno na terenu. Uspostavljen je i geoinformacioni sistem u kojem se nalazi i čitava vodovodna mreža.
Sad se radi i fotografisanje, odnosno povezivanje u jedan sistem kompletne mreže tako da ćemo imati stanje sa svih šahtova (svih vodomjera u funkciji), čime ćemo napraviti prolaznost vodomjera od skladišta do njegovog korisnika i u svakom momentu imati na raspolaganju mogućnost da vidimo šta se u kojem vremenu troši.
Također, tu je i tarifna metodologija vezana za politiku cijena na nivou čitave BiH. Naime, radi se o tome da se u oblasti vodosnabdijevanja uvede operater, u smislu regulatora,kao kod električne energije. Da se odredi nivo početne, odnosno osnovne cijene, a da svi ostali parametri koji utiču na mogućnost povećanja ili smanjena regulišu preko regulatornih tijela.
U oblasti računovodstva rade se računovodstvene procedure, budžetiranje poslovnog planiranja na nivou od pet godina, kao i finansijsko upravljanje stalnim sredstvima. Na kraju dolazimo do dvije stvari, ato su količina i kvalitet vode.
Zadnje poglavlje je energetska efikasnost, čime se ulaganjem u energetski sektor nastoji smanjiti potrošnja električne energije, da bi se iz obnovljivih, odnosno prirodnih resursa prikupilo što više energije.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliki su trenutni gubici u vodovodnom sistemu i koje aktivnosti ćete realizovati s ciljem što kvalitetnije vodoopskrbe?

MR. A. BERBIĆ:
Naši gubici vode u sistemu su oko 40 posto, koji se odnose na neprihodovanu vodu i koji se nalaze u transportnim sistemima dostave vode građanstvu.
Nastojat ćemo da u narednih četiri-pet godina dođemo do nivoa da gubici budu oko 20 posto, jer je nauka i struka pokazala da je teško smanjiti gubitke ispod 20 posto, odnosno nema ekonomske isplativosti da bi se ulagala ogromna količina sredstava da bi se smanjio nivo gubitaka.
Dakle, nama predstoji u narednih četiri-pet godina ulaganje napora da godišnje oko pet posto smanjimo gubitke. Mnogo toga uradit ćemo realizacijom dobijenih kredita i granta Kfw-a .
Naime, grad Tuzla i naše preduzeće već desetak godina su u programu realizacije Kfw-a, a to je projekat obezbjeđenja dugoročnog vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za Grad Tuzlu do 2029. godine.
Radi se o projektu generacijskog karaktera, vrijednog oko 25 miliona KM. Pola od iznosa navedenih sredstava je kredit po povoljnim uslovima, sa 0,73 % kamate, sa rokom otplate od deset godina , a toliko isto novca dobili smo kao grant.
Ovim sredstvima ćemo povećati kapacitet izvorišta Stupari, odnosno povečaćemo kapacitet postrojenja za tretman vode sa 240 na 360 sekundnih litara. Takođe, planirana je izgradnja potpuno novog cjevovoda od Stupara do pumpne stanice na lokalitetu Sprečkog polja, u dužini od 19,5 kilometara. Zatim ćemo uraditi takođe,potpuno novi cjevovod u dužini 9,5 kilometara, od pumpne stanice na lokalitetu Sprečkog polja do rezervoara na Ceriku. Treći, i ujedno i potpuno novi transportni pravac cjevovoda je i glavni projekat j cjevovoda, dužine 8,5 kilometara odrezervoara Ši Sel0 do Simin Hana, kako bi se u budućnosti omogućilo širenje grada na istok i stvaranja uslova da se kroz izgradnju cjevovoda stvore uslovi da u budućnosti ne bude nestašicadovoljnih količina pitke vode.
Uradit ćemo i remont svih dvadesetšest pumpnih stanica i trinaest rezervoara, a uradit ćemo i čišćenje tunela Mosnik, izgrađenog u doba Austro-Ugarske u dužini od 1300 metara. Sem ovih ulaganja izvršit ćemo i obnavljanje voznog parka (građevinske mašine i teretni program, kao i vozila za potrebe sistema odvidnje otpadnih voda).
Uradit ćemo i kompletnu rekonstrukciju pumpne stanice na lokalitetu Sprečkog polja koja je ujedno i srce našeg sistema transporta pitke vode za Grad Tuzla.
Realizovat ćemo i projekte izgradnje nova četiri bunara u Sprečkom polju, koja će biti u granicama naših parcela, tako da je pred nama posao u naredne tri-četiri godine koji će dugoročno obezbijediti visok kvalitet vodosnabdijevanja i mogućnost da i preostali dio Grada Tuzla koji nema priliku priključka na sistem vodosnabdijevanja, riješi to pitanje.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvo je stanje po pitanju odvodnje otpadnih voda?

MR. A. BERBIĆ:
Što se tiče kanalizacionog sistema Grad Tuzla ima relativno dobro uređen sistem odvodnje otpadnih voda.
Naime, prije tridesetak godina urađena su dva kolektora koji idu niz sliv rijeka Soline i Jale i omogućeno je da se primarna kanalizaciona mreža spaja na te kolektore, a problem je što je u poslijeratnom periodu došlo do nelegalne i nekontrolisane gradnje objekata. Sada je to pitanje legalizacije, jer znatan dio tih objekata problem odvodnje otpadnih voda riješio je izgradnjom septičkih jama ili na neki drugi njima praktičan način.
Grad Tuzla i naše preduzeće uradili su Studiju koja je pokazala na koji način treba riješiti odvodnju otpadnih voda, a jedan od načina su sredstvanavedenog kredita.
Prije obezbjeđenja postrojenja za odvodnju otpadnih voda moramo riješiti naše sekundarne mreže, vidjeti šta ćemo sa industrijom, pa tek onda raditi postrojenje da ne završi kao sva postrojenja u BiH, koja služe za presijecanje vrpca u svrhu predizborne kampanje.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Berbić, šta biste mogli sažeti kao zaključak svega do sada rečenog?

MR. A. BERBIĆ:
Ovo je privredni subjekt koji jasno zna obaveze i ciljeve. Mi stariji imamo misiju i obavezu da mlađima ostavimo ispravan sistem kako bi oni nastavili da i dalje uspješno upravljaju svim elementima poslovanja i da Grad Tuzla nikada više ne dođe u situaciju u kojoj bi mogao da ostane bez vode, a kamoli da se uvedu redukcije. Naši građani mogu mirno spavati po tom pitanju i biti sigurni ga će Grad Tuzla biti snabdjeven dovoljnim količinama kvalitetne vode.

 

MR. AID BERBIĆ rođen je 3.5.1962. godine u Tuzli. Akademsko zvanje diplomiranog pravnika stekao je 1989. godine na Univerzitetu u Tuzli, a 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli postao je magistar društvenih nauka sa područja prava.
Od 1990. do 1991. godine radio je u advokatskoj kancelariji kao advokatski pripravnik. Od 1991. do 1992. u općini Tuzla, u službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u svojstvu stručnog saradnika. Od 1992. do 1993. godine radio kao stručni saradnik za pravne poslove u Stručnoj službi Skupštine općine Tuzla.
Od februara do maja 1993. godine bio je sekretar u JP RTV TK Tuzla, nakon čega obavlja poslove u Općinskom sudu za prekršaje Tuzla do 2004. godine. Od 1994. do 2000. godine radio je u općini Tuzla, u Službi za stambeno-komunalne poslove, kao zamjenik šefa Službe, a od 2000. do 2014. uSlužbi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kao zamjenik šefa Službe. Od 2014. do 2015. godine bio je savjetnik direktora JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.
Osim profesionalnog rada bio je predsjednik upravnog odbora JKP „ Komemorativni centar“ Tuzla, član i predsjedni k nadzornog odbora JKP „Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom“ Tuzla, član stručnog tima za realizaciju projekta izgradnje postrojenja za interventno snabdijevanje grada Tuzla pitkom vodom, predsjednik nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.
Stekao je zvanje Trenera javnih nabavki u BiH, prema posebnom programu podrške EU sistemu javnih nabavki BiH.
Bio je predsjednik Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.
Od volonterskih aktivnosti bio je član i predsjednik arbitražne komisije Košarkaškog saveza BiH, predsjednik Plivačkog kluba „Sloboda“ Tuzla, predsjednik OKK „Sloboda“, te predsjednik Upravnog odbora RSD „Sloboda“ Tuzla.
Direktor je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla od 2015. godine.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com