ŠUKRIJA MELEZOVIĆ, VLASNIK POSLOVNOG DRUŠTVA GRAKOP, KISELJAK

NASLOVNICA GRAKOP

 

INTERVJU

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ, VLASNIK POSLOVNOG DRUŠTVA GRAKOP, KISELJAK

USPJEH TEMELJIMO NA POŠTIVANJU
POSLOVNE ETIKE

Tekst: Rašid Hakić Fotografije: GRAKOP d.o.o.

Urođene i u praksi stečene organizacijske sposobnosti, u sintezi za osjećajem za poslovnu kombinatoriku, izdvajaju ga od mnoštva ostalih.
Rezultat toga bili su osnivanje, razvoj i poslovanje privrednog subjekta koji je skoro tri decenije primjer uspješnosti.
Djelatnosti kojima se bavi i nebrojeni realizovani projekti to i potvrđuju. Navedeno se odnosi na privredno društvo GRAKOP, koje upotpunjava privredni ambijent općine Kiseljak i šireg okruženja i njegovog utemeljitelja Šukriju Melezovića.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Melezović, kada ste osnovali poslovno društvo GRAKOP i sa kojim motivom?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
GRAKOP je osnovan 15. septembra 1995. godine, a preteča njegovog naziva datira od 1993. godine.
Osnovni cilj osnivanja bilo je pokretanje aktivnosti na povratku raseljenih lica i obnovi devasirane infrastrukture na području općine Kiseljak, čiji sam bio inicijator, u saradnji sa desetak saradnika.
Općinsko vijeće je GRAKOP-u u tom periodu doznačilo dvije hiljade KM u svrhu kupovine osnovnih priručnih sredstava za početak radova, čime smo kupili lopate, krampove, radna kolica i drugi neophodan priručni alat.
U tome mi je pomoglo petnaestogodišnje prijeratno radno iskustvo, jer se preduzeće u kojem sam tada radio, bavilo uslugama građevinskih mašina i kamiona u oblasti građevinarstva.
U prvim poslijeratnim godinama projekti koje smo realizovali odnosili su se na obnovu porušenih porodičnih kuća, vjerskih objekat, te revitalizaciju i održavanje putne infrastrukture prema Fojnici i Visokom.
Radovi su investirani od strane Fondova i direkcija za puteva FBiH kao i brojnih međunarodnih humanitarnih organizacija i ponosan sam na činjenicu da sam bio predsjednik Udruženja za povratak i inicijator projekta povratka izbjegličke populacije na rodna ognjišta na područje općine Kiseljak.
Taj period značio je suočavanje sa brojnim izazovima i strahovima, kao posljedicom nemilih ratnih dešavanja, a u GRAKOP-u je u tom periodu bilo zaposleno petnaestak radnika.

PERIOD POVRATKA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako je tekao razvojni put GRAKOP-a u prvim poslijeratnim godinama?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
U periodu obnove, a shodno potrebama, počelo se sa nabavkom mehanizacije kako bi radovi bili brže i kvalitetnije izvedeni. Tako su nabavljeni jedan kompresor i buldozer, potrebni za izvođenje radova, od kojih i u oblasti revitalizacije elektro i ptt mreže.
Pri izvođenju radova imali smo sreće jer nismo imali povrijeđenih zaposlenika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, što je bio jedan od brojnih rizika sa kojim smo bili suočeni.
Ipak želja za povratkom na područja općina Kiseljak bila je jača od svega i uspješno smo prebrodili taj izazovni period, u kojem se počelo vraćati povjerenje među ljudima različitih nacionalnosti.
Osim realizacije projekata na lokalnom području, za potrebe Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, realizovali smo projekat na pravcu Šćipe-Kute-Here, a tokom 1997. godine bili smo angažovani na projektima povratka na području Bjelašnice, pri čemu je sanirano, napravljeno i asfaltirano oko 150 kilometara puteva, sa svom potrebnom infrastrukturom.
Osim toga, 1998. godine bili smo angažovani i na području Rostova, na izgradnji putne komunikacije Novi Travnik-Bugojno.

PRIMJER DRUŠTVENE ODGOVORNOST

BH BUSINESS MAGAZINE:
Na koje aktivnosti ste, osim onih koje se odnose na redovno poslovanje, bili posvećeni lično kao menadžer i društveno odgovoran privredni subjekt?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
Uporedo sa poslovnim razvojem GRAKOP-a usmjereni smo bili i na edukaciju i školovanje stručnog kadra, pri čemu smo stipendirali tridesetak studenata, današnjih građevinskih, saobraćajnih i mašinskih inžinjera, geodeta, pravnika i drugih struka, na što smo veoma ponosni.
Neki od njih, nakon pripravničkog staža kod nas, zaposlenje su ostvarili u drugim firmama, a određen broj je zaposlen u našem poslovnom društvu.
Kada je u pitanju obezbjeđenje potrebnog broja radnika za naše potrebe, suočeni smo sa problemom koji obilježava privredni bh. ambijent po tom pitanju, a s ciljem rješavanja navedene problematike u fazi smo pregovaranja kako bismo angažovali petnaestak radnika iz Turske.
Ono što treba apostrofirati je to da prosvjetni sistem ne prati zahtjeve i potrebe privrede, pri čemu imamo previše mladih koji završavaju škole koje nisu prijeko potrebne tržištu rada, a realnom sektoru nedostaju kadrovi koji bi imali mogućnost dobiti zaposlene i biti u funkciji stvaranja nove vrijednosti.

 

U DRUŠTVU VODEĆIH

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom je nastavljen daljnji razvojni put?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
Razvojem GRAKOP-a , u kojem je bilo zaposleno tridesetosam radnika i uspješnom realizacijom brojnih projekata, 1998. godine stvorili su se preduslovi za kupovinu osam dunuma zemljišta u području Gromiljaka, na kojem je počela izgradnja potrebnih infrastrukturnih sadržaja.
Navedenu godinu obilježila je kupovina novog gredera u vrijednosti 260 hiljada KM, a uslijedila je i kupovina nekoliko kamiona, tako da danas GRAKOP raspolaže sa mehanizacijom koju čini više od stotinu tehničkih sredstava, od čega osamnaest rovokopača, nekoliko bagera, buldozera, valjaka, tridesetak kamiona i ostale neophodne opreme za izvođenje radova u oblasti niskogradnje, što podrazumijeva iskope, asfaliranja i brojne druge poslove.
Intezivan poslovni razvoj 2001. godine uslovio je potrebu izgradnje objekta za potrebe servisne radionice, vulkanizerske radnje i tehničkog pregleda vozila. Nakon toga, 2007. godine počela je sa radom bezinska pumpa, a 2012. godine kupili smo i instalirali asfaltnu bazu, za čiji rad smo dobili rješenje federalnog ministartva prometa, ali zbog političke opstrukcije na lokalnom nivou i nekorektnog odnosa prema bošnjacima povratnicima i meni lično, asfaltna baza nije u funkciji.
Protekle godine nastavili smo sa razvojem, te smo realizovali projekat izgradnje solarne elektrane instalisane snage 600 kilovata, koja se nalazi na području općine Kiseljak, u rejonu Zabrđa.
Danas je GRAKOP privredni subjekt u kojoj je radno angažovano devedesetsedam zaposlenika i jedna smo od vodećih na području sarajevskog kantona.

 

ZNANJE JE NAJBOLJA INVESTICIJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta smatrate najvećom ličnom nagradom i postignućem u dosadašnjem ?

ŠUKRIJE MELEZOVIĆ:
Najveću nagradu i ponos za mene predstavljaju mladi ljudi koji su, uz našu pomoć, stekli akademska zvanja raznih profila i danas su uspješni na poslovima koje obavljaju.
To smatram svojom najboljom investicijom, uzimajući u obzir da su naši nekadašnji stipendisti danas uspješni inženjeri, ekonomisti i pravnici.
Neki od njih zaposleni su u GRAKOP-u, te državnim institicijama i realnom sektoru, kao uspješni samostalni privrednici.
Zadovoljstvo čini većim što me ti ljudi nisu zaboravili Pozdravljaju me i posjećuju nas.

 

RESPEKTABILNA REFERENSNA LISTA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje standarde kvaliteta ste usvojili i koji projekti čine referensnu listu GRAKOP-a?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
Prateći savremene trendove, sa težnjom za što efikasnijim poslovanjem, implementirali smo niz standarda kvaliteta i to ISO 9001:2008, koji se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi, zatim BH OHSAS 18001:2007, koji podrazumijeva sistem upravljanja zdravljem i sigurnosti u radu, te ISO 14001:004, koji predstavlja sistem zaštitom životne sredine.
Sve to bi bilo puko zadovoljavanje formi i manje vrijedan dokument da nismo opredijeljeni prema poštivanju elemenata poslovne etike, što je temeljni elemet našeg uspjeha.
Kvalitetom realizovanih projekata, poštivanjem definisanih rokova i drugih, ništa manje bitnih faktora, stvorili smo zavidnu referensnu listu uspješno realizovanih projekata, na na koju smo ponosni.
U dosadašnjem radu stekli smo neprocjenjivo znanje i iskutvo u radu sa velikim brojem klijenata različitih profila, sa više od hiljadu referensi. Neki od njih su izgradnja koridora VC na dionici Lepenica-Tarčin, LOT1, gdje smo izgradili sporu traku Kobiljača, te rekonstrukcija regionalnog puta Kiseljak-Kreševo.
Poslovni partneri sa kojima smo imali zadovoljstvo da sarađujemo u proteklim godinama i trenutno sarađujemo, su Zavod za izgradnju KS, Direkcija za puteve KS, J.P. Ceste FBIH, te općine Kiseljak, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Hadžići, Trnovo i Vogošća.

BHBUSINESS MAGAZINE:
Koje djelatnosti se nalaze u vašem portfoliju?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
Tri osnovne djelatnosti kojima se bavimo su građevinarstvo, odnosno niskogradnja, tehnički pregled vozila i promet naftnim derivatima na našoj benzinskoj pumpi.
Izgradili smo i objekat za potrebe inžinjeringa i mehanizacije, gdje inženjeri, u biroima, obavljaju zadatke projektovanja i nadzora izvršenja radova.
Ranije sam naveo da smo realizovali projekat izgradnje solarne elektrane, u koju smo investirali znatna sredstva, ali zbog spore realizacije procedura od strane Eletroprivrede i drugim institucijama, projekat još nije počeo da daje očekivane benefite.
To me kao čovjeka i privrednika izuzetno frustrira. I dok neki drugi, bliski vlasti, promtno rješavaju takve vrste procedura, naš projekat je u fazi mirovanja.
Čekamo na ishodovanje potrebnih dokumenata i sve ono što bi nadležni trebali da urade za trideset, njima je potrebno više od tristotine dana, uz stalne nove zahtjeve za uplatu sredstava po raznim osnovama.
Takav negativan odnos odvraća potecijalne investitore u oblasti o kojoj je riječ.
Ipak, sve to nije nas omelo da bilježimo poslove uspjehe u drugim oblastima kojima se bavimo.

 

ODNOS PREMA PENZIONERIMA VRIJEDAN RESPEKTA

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:

Svjestan činjenice da su ljudi najveća vrijednost i bogastvo i da bez zaposlenika ne bi bilo moguće realizovati poslove ideje, već dugi niz godina, tokom decembra, praktikujemo okupljanje penzionera GRAKOP-a.
Tom prilikom evociramo uspomene na zajednički rad, postignute poslove uspjehe i uz prigodne poklone, koje im uručimo, još jednom im se zahvalimo na zajedničkom radu i svemu što su pružili GRAKOP-u Oni su to zaslužili i takav postupak smatram svojom ličnom obavezom prema svakom od njih. Hvala im.

 

NAŠA ZEMLJA JE NAJLJEPŠA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Posao kojim se bavite je stresan i zahtijeva stalnu poslovnu kombinatoriku koja iscrpljuje.
Na koji način se relaksirate i „punite baterije“ za svakodnevne poslovne obaveze?

ŠUKRIJA MELEZOVIĆ:
Pasionirani sam ljubitelj turističkih putovanja i upoznavanja svjetski poznatih destinacija koje odlikuju ljepota i zanimljivosti.
Tako sam, sa suprugom, u protekle dvije i po decenije, boravio u Australiji, Maleziji, Sejšelima, Maldivima, Kini, Tunisu, Egiptu i brojnim drugim prelijepim destinacijama.
Ipak, u odnosu na sve viđeno, smatram da nema nigdje takve ljepote koju ima Bosna i Hercegovina.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com