JAKOV IVANKOVIĆ, NAČELNIK OPĆINE ODŽAK

NASLOVNICA

INTERVJU – JAKOV IVANOVIC, NACELNIK OPCINE ODZAK

JAKOV IVANKOVIĆ, NAČELNIK OPĆINE ODŽAK

GRANIČNI PRIJELAZ SVILAJ  BIT ĆE  ZNAČAJAN FAKTOR 

GOSPODARSKOG RAZVOJA

Tekst Rašid Hakić
Fotografije Općina Odžak

U skoroj budućnosti općina Odžak će biti prepoznatljiva po najvećem graničnom prijelazu na sjeveru Bosne i Hercegovine.
Time će se povezati sa paneuropskim koridorom Vc, koji kroz ovu općinu prolazi u dužini od jedanaest kilometara.
Šta će to predstavljati za gospodarski razvoj ove lokalne zajednice, šta oslikava trenutni gospodarski ambijent i koje aktivnosti organi uprave čine s ciljem još bolje komunikacije sa onima koji stvaraju novu vrijednost, neka su od pitanja na koja je odgovorio općinski načelnik Jakov Ivanković.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Ivanković, šta je obilježavalo gospodarski i općedruštveni ambijent općine Odžak krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća?

J. IVANKOVIĆ:
U navedenom periodu bili su razvijeni primarni, sekundarni i tercijalni sektor u kojima je bilo radno angažirano oko pet tisuća, od čega u gospodarskom sektoru oko 3 840 uposlenika.
Poduzeća su bila u državnoj svojini, a okosnicu gospodarskog razvoja činili su Mašinski kombinat Famos, odnosno Strolit, Energoinvest, Plastika, Borovo, Vunteks, Vodoprivreda, Novogradnja, i PI Mera, od koji neki gospodarski subjekti i danas rade, u izmijenjenom obliku vlasništva i djelatnosti.
U sintezi sa znatnim površinama kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, koje su obrađivane, bili su ostvareni uvjeti za gospodarski i općedruštveni razvoj, u uvjetima ugodnog življenja.

ENTUZIJAZAM I OBNOVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je obilježilo prve poslijeratne godine na ovom području?

J. IVANKOVIĆ:
U prvim poslijeratnim godinama na području općine Odžak vladao je veliki entuzijazam među onima koji su se vratili na svoja ognjišta i u uglavnom devastirane domove, nakon pet godina izbjeglištva.
Pristupilo se obnovi umnogome porušenih i devastiranih objekata, u što su uložena značajna sredstva.
Pored obnove stambenog prostora znatna sredstva uložena su i u obnovu gospodarskih subjekata, od čega u hotelijerstvo i druge uslužne djelatnosti.
Bio je to i period privatizacije poduzeća, što je rezultiralo i određenim pogreškama pri pokušajima revitalizacije.
Naime, nakon početnih pet-šest godina poslovanja, neka poduzeća nisu se adekvatno uklopila u nove ekonomske i tržišne realitete i izdržala tržišnu utakmicu.
Pozitivna poslovna priča je Mlin Majić, koji je obnovio nekadašnje kapacitete silosa i danas zauzima vodeće mjesto po uspješnosti poslovanja u regiji sa usvojenom djelatnošću proizvodnje brašna.
Nekadašnja livnica Strolit također je privatizirana i još jedan je pozitivan primjer, koji se danas bavi drugom djelatnošću u odnosu na nekadašnju, a pozitivnu gospodarsku priču upotpunjava i nekoliko stranih investitora, što je rezultiralo velikom pokrivenošću uvoza izvozom.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta oslikava trenutni privredni trenutak općine Odžak?

J. IVANKOVIĆ:
Ovu lokalnu zajednicu karekterizira povoljno poslovno okruženje koje se odnosi na povoljan zemljopisni položaj kao pogranične i ravničarske općine na granici sa EU. Raspolažemo i bogatstvom prirodnih resursa od kojih i poljoprivrednog zemljišta, šljunka, šuma i izvorišta čiste vode. Povoljni su klimatski uvjeti za uzgoj poljoprivrednih kultura na kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu, na površini većoj od 12 000 hektara.
Na području općine registrirano je oko 150 gospodarskih subjekata, oko 200 obrta, tridesetak ispostava i podružnica i preko 750 registriranih poljoprivrednih proizvođača.
Najrazvijenija grana je prerađivačka industrija, u kojoj posebno mjesto zauzima drvoprerađivačka, metalna, električna i prehrambena industrija.
U ovoj grani najveća poduzeća su već spomenuti Mlin Majić, te Strolit, Pims, Sejdić, Tišleraj Salkanović, S&T company, Metalac, Karić, Peplast i drugi.
Većina prerađivačke industrije je izvozno orjentirana, a pokrivenost uvoza sa izvozom je veća od 95 posto.
Zbog neusvajanja Zakona o turizmu na feredalnom nivou, a županija nije donijela nikakve uredbe na toj razini, turistički potencijali kojima raspolažemo nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni i stavljeni u funkciju, a odnosi se na ravničarski dio, te ušće rijeke Bosne u Savu.
U suaradnji sa susjednom općinom Vukosavlje planiramo određene zajedničke projekte stavljanja u funkciju turističkih potencijala, od kojih i ambijenta Starače, koji je jedinstven, a određene prekogranične aktivnosti radimo i sa općinama na području RS-a, na područjuTišine, što pokušavamo turistički eksploatirati i zaštititi kao prirodni resurs.
I poljoprivredni sektor predstavlja potencijal kojim raspolažemo, sa oko 1 600 hektara državnog poljoprivednog zemljišta, a raspolažemo i značajnim potencijalom u privatnom sektoru.
Potencijal je i u oblasti logistike, odnosno uslužnih djelatnosti, obzirom na budući granični prijelaz, odnosno most u Svilaju i autocestu. U skladu s tim planiran je i razvoj poduzetničkih zona, za što postoji interes gospodarstvenika, obzirom na blizinu EU.
Lokacija općine Odžak je naša prednost u odnosu na ostale općine, gdje je evidentno da ćemo na području županije Posavske imati tri granična prijelaza što će općinama Odžak, Domaljevac i Orašje dati šansu za gospodarski razvoj.
Komparativna prednost za Odžak je granični prijelaz na koridoru Vc i kvalitetno povezivanje sa širim okruženjem.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je Vaš stav o sintagmi „Opštinski načelnik-menadžer“?

J. IVANKOVIĆ:
Kao ekonomista, poslove i postavljene probleme nastojim rješavati konstruktivno i analitički, svjestan da sam u svakodnevnom radu u ulozi menadžera.
Nastojim da raspoložive ljuske resurse i druge postojeće potencijale stavim, i smatram da uspijevam staviti u funkciju kvalitetnog servisa onima zbog kojih i postoje organi općinske uprave.
To podrazumijeva i korištenje savremenih tehnologija i pomagala, kako bih, kao općinski načelnik i menadžer, imao kompletan uvid u tokove realizacije aktivnosti i programskih zadataka.

PARTNERSKI ODNOS

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav odnos ste, kao općinski načelnik, ali i općinska uprava, uspostavili sa gospodarstvenicima i koji prevashodan zadatak imaju poslovne zone?

J. IVANKOVIĆ:
Jednom riječju, radi se o partnerskim odnosima.
Izborom za općinskog načelnika, osobno sam, u suradnji sa načelnikom službe za gospodarstvo i LER, posjetio većinu naših poduzetnika s ciljem upoznavanja i razmatranja problematike poslovanja, te zahtjeva istih prema organima uprave, kako bismo unaprijedili suradnju i pomogli u realizaciji investicija.
Donesene su odluke za smanjenje troškova ishodovanja građevinskih i urbanističkih suglasnosti, a usvojili smo i određene povoljnosti za one koji žele investirati u poduzetničke zone.
Naša nastojanja su privlačenje investitora u poduzetničku zonu Sjever koja raspolaže potrebnom infrastrukturom, gdje nas koči Zakon o stvarnim pravima usvojen 2013. Zbog toga smo se koncentrirali više na buduće poslovne zone kod graničnog prijelaza.
U suradnji sa Županijom Posavskom moramo iznaći načine smanjenja vremena koje potencijalom investitoru treba za realizaciju poslovne ideje, a tiče se ishodovanja potrebne dokumentacije, odnosno neophodnih suglasnosti. U tome nam umnogome mogu pomoći suvremene tehnologije kojima raspolažemo, obzirom da je ekspanzija gospodarstva na području Općine evidentna.
Poslovne zone imaju za zadatak privlačenje potencijalnih investitora iz zemlje i inozemstva, s ciljem povećanja uposlenosti.
U zonama Sjever i Svilaj 1,2 i 3, općina Odžak nudi konkurentan i atraktivan ambijent za razvoj poduzetništva, na granici sa EU.
Ukupna površina poslovnih zona iznosi 268, 28 hektara, sa kapacitetom oko 13 500 uposlenika. Ovaj kapacitet planiranih proizvodno-poslovih zona daleko nadilazi ponudu radne snage izražene u broju neuposlenih pri Službi za upošljavanje, ne samo na području općine Odžak, već i čitave Županije Posavske.
Zbog toga se može zaključiti da će predmetne zone, prvenstveno tri zone oko graničnog prijelaza i čvorišta autoceste u Svilaju imati regionalni karakter, jer će privlačiti radnu snagu i iz Hrvatske, te susjednih općina RS.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Realizacija kojih infrastrukturnih projekata je obilježila Vaš dosadašnji mandat?

J. IVANKOVIĆ:
Od početka mandata koncentrirali smo se na infrastrukturne kapitalne investicije, konkretno, rješavanje problema vodosnabdijevanja i odvodnje vode na području tri mjesne zajednice. Radi se o dva projekta vrijednosti tri miliona KM.
Započet je i projekt izgradnje kanalizacije u Novom naselju vrijednosti 600 000 KM, što će biti završeno tokom ove godine, financirano općinskim, sredstvima županijskih grantova i federacije.
Ubuduće ćemo se koncentrirati na aktivnosti vodosnabdijevanja i u drugim mjesnim zajednicama.
U aktivnostima oko poslovnih zona koje realiziramo, a planiramo raspisati natječaje za regulacijske planove, stvorit ćemo podloge koje će definirati buduću izgradnju objekata i infrastrukture oko graničnog prijelaza.

SRCE POSAVINE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je specifičnost općine Odžak u odnosu na druge bh. općine i u kojoj fazi je izgradnja mosta na graničnom prijelazu?

J. IVANKOVIĆ:
Realiziramo aktivnosti kojima općinu Odžak brendiramo kao srce Posavine, obzirom na geografski položaj između Zagreba i Beograda, odnosno Sarajeva i Osijeka, sa gotovo istovjetnom udaljenošću, što smatram našom prednošću.
Most će biti završen do kraja ove godine, a u kompletan projekat uključene su tri razine koje se trebaju međusobno uskladiti kako bi se objekti što prije završili i počeli što prije koristiti.
Granični prijelaz, sa svim pratećim objektima, bit će završen za godinu dana, ali je dogovoreno da se napravi privremeni granični prijelaz kako bi se vršio promet putnika, što bi u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika smanjilo gužve u Bosanskom Brodu.
Trenutno je u fazi realizacija projekata dovođenja električne energije za potrebe Autocesta, što predstavlja finalne poslove koje treba završiti, a završen je i postupak izbora izvođača radova za izgradnju graničnog prijelaza.

KVALITETNA INTERAKCIJA SA DIJASPOROM

BH BUSINESS MAGAZINE:
I u predratnom periodu sa područja općine Odžak znatan broj stanovnika bio je radno angažovan u zapadnoeuropskim zemljama.
Takav trend je nastavljen i u poslijeratnom periodu, a posebno u posljednjih nekoliko godina.
U toku je implementacija projekta koji ste nazvali „Dijaspora za razvoj“. Sa kojim ciljem?

J. IVANKOVIĆ:
Projekt smo počeli realizirati prije mjesec-dva dana s ciljem stabilne i kvalitetne komunikacije sa dijasporom, odnosno našim ljudima koji žive u Švicarskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i drugim europskim zemljama i načina vraćanja povjerenja dijaspore u nas koji smo ostali na općinskom području.
Projekt realiziramo zajedno sa UNDP-om, sa nastojanjem osnivanja udruženja u dijaspori, kao formalnog oblika komunikacije.
Kao općinski načelnik mogu posjetiti naše ljude tamo gdje žive, ali ako nemam konkretnu adresu na koju smo upućeni onda imamo problem.
Ovo je način izgradnje komunikacije i razmjene informacija, kao temeljnog oblika suradnje s ciljem investiranja na području općine.
Ovo sve i zbog obzira na činjenicu da već imamo stranih investitora, od kojih dvije firme iz Švicarske, jednu iz Njemačke, nekoliko iz Slovenije, te interesovanja naših ljudi u inozemstvu koji su stekli određen kapital i žele ga investirati.
Naše nastojanje je da to učine na području naše općine.
S tim u svezi pokušat ćemo izgraditi neku platformu, ured ili internet stranicu, čime će ljudi iz dijaspore moći doći do neophodnih informacija po pitanju investiranja.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U čemu se ogledaju odnosi sa općinama sa aspekta prekogranične saradnje?

J. IVANKOVIĆ:
U protekle dvije godine sklopili smo formalna prijateljstva na razini gospodarske suradnje sa dvije općine.
To je općina Rugvica kod Zagreba, čiji rezultat je izgradnja i utopljavanje Doma zdravlja, te prekogranična suradnja sa susjednom općinom Garčin i sa gradom Vukovarom u oblasti turizma, koristeći njihova iskustva.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvim ocjenjujete suživot naroda na području općine Odžak, posmatrano iz konteksta nedavnih nemilih ratnih dešavanja?

J. IVANKOVIĆ:
Povijesno naslijeđe ovih prostora, kao i čitave BiH, je bremenito.
Uprkos tome ljudi su uvijek iznalazili snage za nove početke i izgradnju suživota i život jednih sa drugima, a ne jednih pored drugih.
Zvanična politika često je isključiva, ali narodi to umnogome harmoniziraju.
Uvijek napominjem da je općina Odžak jedina koja ima spomenik podignut u čast poginulim braniteljima u posljednjem ratu, gdje su i Bošnjaci i Hrvati bili pripadnici HVO-a.
Na tom spomeniku su uklesana imena onih koji su dali život za svoju općinu i grad, sa zajedničkim popisom bez bilo kakvog odvajanja i zajednički obilježavamo, kako Dan brigade tako i druge značajne datume.
Osobno imam dobru komunikaciju sa vjerskim zajednicama i po tom pitanju nema nikakvih problema. Ratna događanja učinila su svoje, čime je veliki dio srpskog naroda iselio u susjedne općine Modriču, Vukosavlje i Šamac gdje i danas žive, ali mi nastojimo da im olakšamo povratak.
U dosadašnjem mandatnom periodu povećali smo grantove za povratnike, osmislili određene grantove za kulturne zajednice i vjerska udruženja koja djeluju na području općine, u saradnji sa CRS-om i UNDP-om, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

 

BIOGRAFIJA

JAKOV IVANKOVIĆ rođen je 1981. godine u Odžaku, gdje je završio prvih nekoliko razreda osnovne škole.
Potom je dvije školske godine pohađao u Slavonskom Brodu, a osnovnu školu završio je u Njemačkoj.
Nakon rata vratio se u Odžak gdje je završio srednju komercijalnu školu, a nakon toga Ekonomski fakultet u Osijeku. Pripravnički staž ostvario je u županijskom Ministarstvu finansija, te je bio uposlen u Komunalnom preduzeću. Potom se politički aktivirao.
Bio je općinski vijećnik, te predsjednik općinskog vijeća Odžak 2015. godine, a na općinskim izborima 2016. godine izabran je za prvog čovjeka općine.
Oženjen je.

 

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com