MR. NERMIN MUZUR, NAČELNIK OPĆINE ILIDŽA

NASLOVNA

INTERVJU – OPĆINA ILIDŽA

MR. NERMIN MUZUR, NAČELNIK OPĆINE ILIDŽA

ŽELIMO BITI NAJRAZVIJENIJA
I NAJLJEPŠA OPĆINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Tekst: Rašid Hakić
Fotografije: Općina Ilidža

Navršile su se dvije godine otkako je izabran za načelnika Općine Ilidža,
sa rekordnim brojem od 18349 glasova, kojim su mu građani dali povjerenje.
Dugogodišnjim radom u realnom sektoru, ali i kao sportista, navikao je da ostvaruje dobre rezultate.
Takvu energiju i navike prenosi i na sadašnje saradnike na poslu.
Šta je u proteklom dvogodišnjem periodu urađeno i kakvi su planovi da ova lokalna zajednica bude još prosperitetnija, predstavio je načelnik Općine Ilidža, magistar uprave Nermin Muzur.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Muzur, kakav je bio privredni i općedruštveni ambijent na području općine Ilidža početkom devedesetih godina?
NERMIN MUZUR:
Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu općina Ilidža je bila jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica, sa ogromnim potencijalima za daljnji razvoj.
Privredni ambijent činili su veliki radni kolektivi i to Fabrika motora „Famos“, „Energoinvest“ i Fabrika bicikala „Lasta“, koji su bili nosioci općedruštvenog razvoja.
Obrazovni sistem u tom vremenu bio je podređen i usklađen sa tadašnjim razvojem i potrebama privrednih subjekata, a njihovo uspješno poslovanje u znatnoj mjeri je utjecalo na razvoj kulture, sporta i svih drugih društvenih aktivnosti.

ZAMAH PRIVATNOG PODUZETNIŠTVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su specifičnosti poslijeratnog privrednog razvoja općine?

NERMIN MUZUR:
Nakon agresije i reintergracije općine Ilidža, tokom 1996. godine počela je ekspanzija osnivanja malih obrta i male privrede, koja je počela mijenjati prijeratni privredni ambijent.
Razvilo se niz malih privrednih društava, od kojih neki nisu opstali u novim ekonomskim prilikama, a određen broj njih, koji se konstantno razvijao, postali su prepoznatljivi u svom sektoru.
Nalaze se u vrhu bh. privrede i danas čine nosioce privrednih aktivnosti naše lokalne zajednice.
Uporedo s tim Ilidža je izrasla i u turističku destinaciju, što je bila i prije agresije. Najbolja ilustracija toga je da Ilidža ima najveći broj noćenja na području Kantona Sarajevo, što je rezultat ulaganja u realni sektor, turizam i smještajne kapacitete, odnosno hotele, a izgrađena su i tri kongresna centra.
Ogromna su ulaganja u poslijeratnom periodu bila u realni sektor i naša nastojanja su da izbalansiramo to stanje sa javnim sektorom, kako bi se međusobno dopunjavali, što ovu sredinu čini povoljnom za življenje.
To se odnosi na uređenje javnih i parkovskih površina, sportsko-rekreativnih i drugih sadržaja. U poslovnoj zoni „Famos“ izvršena je privatizacija i na toj lokaciji imamo nekoliko uspješnih kompanija koje raspolažu proizvodnim pogonima kao što su „Alternativa“ i „Sinkro“, a u poslovnoj zoni koja se nalazi na prostoru nekadašnjeg „Energoinvesta“ uspješno posluje nekoliko kompanija.
Poslovne zone nalaze se i na području Vlakova i Blažuja.
Time je u rubnim područjima naše općine razvijen privredni segment, a u centralnom dijelu više je izražen razvoj uslužnih djelatnosti kao što su ugostiteljstvo i hotelijerstvo.
Specifičnost poslijeratnog razvoja općine Ilidža, što nije imala u nekom ranijem periodu, je razvoj obrazovanja, sa izgradnjom i radom nekoliko univerziteta. To predstavlja svojevrsni brend naše lokalne zajednice u bh. i makro okruženju.

JEDINSTVENOST
SADRŽAJA I PONUDE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su komparativne prednosti općine Ilidža u odnosu na druge lokalne bh. zajednice?

NERMIN MUZUR:
Imamo niz aspekata sa kojih možemo gledati komparativne prednosti općine Ilidža.
To je da se nalazimo na raskrižju svih važnih puteva, autoputa i drugih saobraćajnica koje povezuju sve dijelove Bosne i Hercegovine, a i Međunarodni aerodrom Sarajevo, što je dovoljna ilustracija da se nalazimo na najboljoj lokaciji u bh. okvirima.
Kultura, historija i privredni sadržaji su komparativne prednosti koje nas na svojevrstan način razlikuju od ostalih lokalnih zajednica u BiH.
Historija Ilidže iznimno je bogata.
O tome svjedoči jedanaest nacionalnih spomenika.
Imamo termalnu vodu i Vrelo Bosne, koje je jedno od najpoznatijih turističkih atrakcija, a imamo i Tunel spasa, nastao tokom agresije, jedinstven u makro okruženju.
Ako posmatramo ratni period, Ilidža je imala specifičnu ulogu, jer je bila spoj između Sarajeva i ostatka Bosne i Hercegovine.
Sve su to prednosti i jedinstvenosti općine Ilidža.
Poslije pojasa Međunarodnog aerodroma Sarajevo počinje pojas arheoloških iskopina, zatim slijedi pojas jedanaest nacionalnih spomenika, a potom pojas vodozaštitne zone, te pojas šume i prirodnih bogatstava.
Imajući u vidu sve navedeno trudimo se da, kroz naše aktivnosti, na najbolji mogući način sve to eksploatišemo.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U kontekstu navedenog, šta su aktivnosti općinske uprave u stvaranju što povoljnijeg privrednog ambijenta?

NERMIN MUZUR:
Imamo niz aktivnosti koje provodimo kada je u pitanju privreda.
Služba za privredu i turizam poduzima niz mjera koje podrazumijevaju poticaje za razvoj, start upove, razvoje najboljih poslovnih ideja, poticaje za otvaranje firmi, za zapošljavanje, sufinansiranje zapošljavanja poslodavcu i onome ko kreira novo radno mjesto.
U fazi smo pripreme organizacije Biznis kluba općine Ilidža, gdje bismo uključili sve privrednike, te oformili odgovarajuće tijelo kroz koje bi oni mogli da usmjeravaju svoje zahtjeve i ideje.
Pokušavamo na sve načine da napravimo partnerski odnos između javnog i privatnog sektora kako bismo zajedno funkcionisali na bazi suradnje, svjesni da realni i javni sektor ne mogu bez sinergije.
Planiramo tokom 2023. godine napraviti Centar za privrednike u formi šalter sale, kako bi na što kvalitetniji način bili na usluzi onima koji stvaraju novu vrijednost.

 

RAZVIJEN PARTNERSKI ODNOS

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvom ocjenjujete ulogu općinske administracije u odgovoru na potrebe privrednika i investitora?

NERMIN MUZUR:
Općinska administracija čini sve da bude kvalitetan servis privrednicima, kako bi im olakšali poslovanje. U svakom momentu smo spremni da razgovaramo sa novim investitorima o razvoju novih sadržaja koji trenutno nisu zastupljeni. Već sam naveo tri dominantne grane privrede na koje se naslanjaju druge aktivnosti, a sasvim je sigurno da će se javiti potreba za izgradnjom novog centra, odnosno prostora za promociju proizvoda. Kada su u pitanju ugostiteljstvo i hotelijerstvo, Općina radi uređenje velikih parkovskih površina sa novim sadržajima, čime nastojimo da, realizacijom projekata i težnjom da bogaćenjem ukupnih sadržaja, zadržimo gosta koji ima potrebu za jednim noćenjem, da njegov boravak bude višednevni, što će se multiplicirati kroz prihode raznih vrsta.

 

VIŠEMILIONSKI PROJEKTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji su realizovani i planirani projekti tokom Vašeg dosadašnjeg mandata?

NERMIN MUZUR:
Tokom 2022. godine urađeno je puno aktivnosti, a 2023. godina trebala bi da bude još bolja.
Očekujemo početak radova na tramvajskoj pruzi prema Hrasnici, početak radova na gradnji sportske dvorane u Hrasnici, te početak radova izgradnje osnovne škole na Stupu.
U fazi su radovi uređenja centralnog trga između IV gimnazije i Prve osnovne škole, gdje smo uklonili bespravno izgrađene objekte. Vrijednost projekta je veća od 1,5 miliona KM, i to će biti jedan od najvećih trgova na području KS, površine više od 10 hiljada metara kvadratnih.
Tokom 2022. godine započet je niz projekata koje nastavljamo i u 2023. godini kada je u pitanju osnovna infrastruktura. Urađena je prva faza glavnog kolektora kanalizacije za naselje Rakovicu, a radimo i rekonstrukciju kanalizacione mreže u naselju Butmir, gdje su radovi već počeli.
Radi se kanalizacija u naseljima Osjek i Hendekuša, a sve navedeno će biti nastavljeno i u narednom periodu.
Protekla 2022. godina značajna je po pitanju Stojčevca, najpoznatijeg izletišta u bivšoj Jugoslaviji, jer mu je vraćen stari sjaj po pitanju redovnog održavanja, putne infrastrukture i rasvjete.
Imamo investicije i na sportskim terenima Fudbalskog kluba „Famos“, gdje smo uradili novi pomoćni teren sa umjetnom travom, završili ogradu, a u fazi je postavljanje reflektora na pomoćnom stadionu.
Tokom 2022. godine izgradili smo deset kilometara novih cesta, a radimo i modernizaciju ulične rasvjete ugradnjom led sijalica, s ciljem uštede energije i kvaliteta.
Pokrenuli smo projekte za energetsku efikasnost i utopljavanje zgrada, a do sada smo, uz minimalno učešće građana utoplili pet stambenih zgrada.
Tokom 2023. godine taj broj će biti još veći.
Izgradili smo veliko sportsko-rekreativno igralište površine 15 hiljada metara kvadratnih, pri čemu su građevinski radovi završeni i očekujemo isporuku mobilijara, a početkom proljeća će biti upriličeno otvorenje.
Izgradili smo pet-šest dječijih igrališta, a završavamo izgradnju vrtića u Hrasnici sa dodatnim sadržajima. Značajna sredstva su uložena i u osnovne škole, u smislu obnavljanja i rekonstrukcije prostorija i zanavljanja opreme u informatičkim kabinetima.
Stalno dajemo podršku vjerskim objektima svih konfesija za redovno održavanje i hitne intervencije. Sportske, obrazovne i sve druge ustanove i udruženja podržavamo u njihovom radu.
Kada je u pitanju sport, već sada imamo četiri premijerligaša, a zatekli smo samo jednog.
Održali smo nekoliko veoma zapaženih i posjećenih koncerata, sa petnaestak hiljada gledalaca, a te manifestacije organizovat ćemo i u narednom periodu.
U toku je realizacija velikog projekta, a radi se o avionskom snimanju općine Ilidža koji nije bio urađen prije agresije, jer su izraženi veliki problemi kada su u pitanju imovinsko – pravni odnosi i uređenost katastra.
Već je urađena katastarska općina Vlakovo, snimljeni su Blažuj i Osijek, a tokom 2023. godine bit će snimljeni Hrasnica i Butmir.
Time će biti jedinstveni podaci u općinskom katastru i gruntu, čime će biti upisani stvarni vlasnici i posjednici imovine zemlje.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta čini osnovne elemente Strategija razvoja općine Ilidža od 2022. do 2027. godine?

NERMIN MUZUR:
Kroz prethodne odgovore naveo sam i osnovne elemente Strategije razvoja općine Ilidža.
Tim elementima nastojimo da unaprijedimo konkurentnost i pojačamo samoodrživost naše lokalne zajednice.
To se odnosi na razvoj proizvodnih kapaciteta i uslužnih djelatnosti.
Težit ćemo da općina Ilidža, ako već nije, bude prva turistička destinacija u Bosni i Hercegovini, sa svim elementima koje već ima i onima koje razvijamo. Želimo da budemo najrazvijenija i najljepša lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini
Da budemo prepoznatljivi kao univerzitetski centar, te da budemo sportski šampion u državi, sredina iz koje dolazi najveći broj sportskih kolektiva.
Vrlo važan segment na koji želimo da se fokusiramo su vodozaštitne zone i zelenilo kojim raspolaže općina Ilidža i da razvijamo zelenu ekonomiju. Da to bude dekarbonizacija Ilidže u smislu dobrih ekoloških projekata koje bismo razvijali.
Vizija naše strategije je da ubacimo futuristički pristup po pitanju izgradnje infrastrukture, strategije koja će biti jasna, sprovodiva i realna, sa težnjom da razvijamo nove patente.
Ono što je još jedna naša komparativna prednost u odnosu na druge općine u KS jeste da se samo na našem području grad može širiti i smatram da ćemo u narednom periodu biti prepoznatljivo gradilište i jedan od glavnih pokretača razvoja KS i Bosne i Hercegovine.
Projekat koji je vrijedan pomenuti jeste „Nova Ilidža“ za koji je usvojen regulacioni plan.
Radi se o projektu ogromnih gabarita koji je sličan projektu „Beograd na vodi“.
Za realizaciju navedenog projekta treba udružiti snage viših nivoa kako bi se završile sve potrebne predradnje i krenulo u razgovore sa potencijalnim investitorima.
S obzirom na to da se radi o privatnom zemljištu, Općina Ilidža bila bi garancija između vlasnika i investitora u smislu administrativne i svake druge podrške.

REKORDNI BUDŽETI

BH BUSINESS MAGAZINE:
U kojoj mjeri se budžetska sredstva koriste za kapitalne investicije?

NERMIN MUZUR:
Naš budžet je jedinstven obzirom da 64 posto predstavljaju kapitalne investicije i jedna smo od malog broja lokalnih bh. zajednica sa tolikim procentom.
Važno je naglasiti da smo zadržali sve socijalne kategorije koje su bile u prethodnim budžetima, a da smo istovremeno povećali sredstva za kapitalne projekte i prema parametrima koje imamo, između 65 i 70 posto realizacije budžeta je izuzetno povoljna stvar.
Ono što je važno našim građanima jeste da je budžet za 2022. godinu bio rekordan, a takav je predviđen i za 2023. godinu, u iznosu od 44 miliona.
Sa rebalansom budžeta koji bi trebao biti u aprilu i prenesenim sredstvima budžet će iznositi više od 60 miliona KM.

 

OPĆINSKA UPRAVA SADRŽI SVE ELEMENTE KOMPANIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Muzur, kakav je Vaš stav o sintagmi Općinski načelnik-menadžer?

NERMIN MUZUR:
Funkcija Općinskog načelnika je jedna od najoperativnijih pozicija koja se najviše podudara sa menadžerskim pozicijama u realnom sektoru.
Načelnik općine mora biti menadžer i stvoriti nove vrijednosti sa zatečenim brojem uposlenika, zatečenim stanjem projekata i svoje vizije razvoja lokalne zajednice.
Mora se napraviti miks u realnoj jedinici vremena kako bi se uradio finalni proizvod građanima i na osnovu čega bi to bilo mjerilo da li vi nešto radite ili ne.
Uz dužno poštovanje svima, ne postoji nijedan drugi nivo politike niti organizacije koji je tako mjerljiv i vidljiv kao što je pozicija načelnika općine.
Načelnik je neko ko donosi odluke i ko je odgovoran za sve.
I za dobro i za loše što se dešava na teritoriji lokalne zajednice, načelnik općine je neko ko je izložen kritikama ili mu se opravdavaju aktivnosti.
Sa tog aspekta smatram da je ova pozicija najbliža realnom sektoru, gdje se u realnom vremenu stvaraju nove vrijednosti.
Imate budžet čiju realizaciju pratite, imate veliki broj dobavljača, potpuno isti kao u realnom sektoru, imate plan aktivnosti.
Ja, sa petnaestak pomoćnika, radim kao da su to izvršni direktori, od kojih svako ima svoj sektor koji vodi.
Pratimo, analiziramo, usvajamo planove, održavamo kolegije na kojima izvještavamo, određujemo i zadajemo rokove.
Takvim pristupom radu, većinu planiranih aktivnosti uspjeli smo uspješno realizovati.
Na osnovu svega navedenog smatram da je općinska uprava, po organizaciji, najbliža jednoj velikoj kompaniji iz realnog sektora.

BIOGRAFIJA

Nermin Muzur rođen je 1985. godine u Sarajevu. Završio je Petu gimnaziju u Sarajevu, sportski smjer.
Diplomirani je profesor sporta i tjelesnog odgoja. Na Fakultetu za javnu upravu, Univerziteta u Sarajevu, stekao je diplomu magistra poslovne uprave.
Petnaest godina aktivno igrao odbojku, a nastupao je i za omladinske selekcije Bosne i Hercegovine. Nakon igračke karijere, bogato domaće i internacionalno iskustvo stekao kao jedan od najmlađih odbojkaških sudija u Bosni i Hercegovini.
Dugogodišnje radno iskustvo stekao je u realnom sektoru u oblasti prodaje i marketinga. Radno iskustvo sticao je najvećim dijelom u internacionalnoj kompaniji, na rukovodećim poslovima.
Od 2007. do 2009. godine radio je kao Key account manager u kompaniji Aeroexclusive, dok je u periodu od 2009. do 2017. bio Sales team supervizor za Bosnu i Hercegovinu, za L’Oreal Paris.
Turističku zajednicu Kantona Sarajevo formirao je 2016. godine i sa svojim timom napravio značajne rezultate na domaćoj i internacionalnoj sceni. Funkciju predsjednika Turističke zajednice obnašao je do 2018. godine.
Na lokalnim izborima 2012, kao i 2016. godine, izabran je za Općinsko vijeće Ilidža. Na Općim izborima 2018. godine direktnom voljom građana izabran je u Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Kao zajednički kandidat Četvorke (Narod i pravda, Naša stranka, SDP i NBL) rekordnim brojem glasova građanki i građana općine Ilidža (18.349) izabran je za općinskog načelnika.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com