ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, NAČELNIK OPĆINE

NASLOVNICA

INTERVJU – ZDRAVKO MAROSEVIC, NACELNIK OPCINE VARES

ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, NAČELNIK OPĆINE

VAREŠ
ZASLUŽUJE BOLJE
I MOŽE VIŠE

Tekst i fotografije Rašid Hakić

Politikom, na općinskom nivou, bavi se od 2000. godine, nastojeći doprinijeti općedruštvenom boljitku, sa optimizmom i vjerom da općina Vareš zaslužuje bolje i može više, u privredno-ekonomskim i drugim realitetima u vremenu u kojem živimo.

Zdravko Marošević povjerenje građana dobio je 2016. godine, od kada je prvi je čovjek općinske administracije, ponajviše zalužan za svojevrsno otvaranje Vareša prema užem i širem okruženju, stavljajući u prvi plan i afirmišući pozitivne trendove kojima raspolaže ovo područje.

To smatra svojim najvećim uspjehom u dosadašnjem mandatnom periodu.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Marošević, šta su bile osnovne odlike privrednog i općedruštvenog ambijeta općine Vareš do kraja devedesetih godina prošloga stoljeća?
Z. MAROŠEVIĆ:
Gospodarski razvoj Vareša bio je definisan prije Austrougarskog perioda i odvijao se na temelju rada Rudnika željezne rude koji je, u ex jugoslovenskom periodu poslovao u sastavu RMK Zenica i predstavljao okosnicu razvoja Vereša.
Općedruštvenom razvoju ovog područja doprinosio je uspješan rad i drugih preduzeća od kojih ŠPD-a i građevinskih preduzeća, što je Vareš činilo tipično radničkim mjestom, sa solidnim standardom i svim atributima općedruštvenog progresa svojstvenih tom vremenu.
Osim uspješnog rada Rudnika, ništa manje uspješno poslovali su i gospodarski subjekti koji su se bavili eksploatacijom i preradom šumskih resursa što se reflektovalo na razvoj školstva, kulture i sporta, čineći ovo područje ugodnim za življenje.
Podatak da je sedamdesetih godina prošloga stoljeća u Varešu radilo oko sedam tisuća ljudi, živeći u radničkom duhu, sa koliko-toliko sigurnim izvorima promanja.
Krajem osamdesetih godina počela je osjetna stagnacija razvoja uzrokovana nepravovremenom transformacijim i prilagodbom novim tržišnim zakonitostima.

SKORU PROŠLOST PREPUSTITI POVJESNIČARIMA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja pozitivne elemente općedruštvenih prilika na području Općine ?

Z. MAROŠEVIĆ:
U interesu svih građana u Varešu su, od 1997. godine, uspostaljene zajedničke institucije i ponosni smo na činjenicu da nije bilo incidenata na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Poštuje se nacionalni paritet upošljavanja u javnim institucijama i ustanovama, a u prosvjeti se nastava odvija prema važećim propisima i zakonskim normama, bez izražene bilo kakve vrste diskriminacije.
Na to smo posebno ponosni, što je garant za budućnost bez rizika za bilo kakvu vrstu konfrontacija. Smatram da skoru prošlost treba prepustiti povjesničarima, a mi graditi suživot, razumijevanje, uvažavanje i toleranciju.

BEZ IZRAŽENE PODUZETNIČKE INICIJATIVE

BH BUSINESS MAGAZINE:
U kojoj mjeri je, u poslijeratnom periodu, izražen razvoj privatnog poduzetništva i šta su efekti, odnosno posljedice, privatizacije privrednih subjekata?

Z. MAROŠEVIĆ:
Zahvaljujući dugogodišnjem uspješnom radu gospodarskih subjekata koji su zapošljavali znatan broj općinskog radno sposobnog stanovništva, u Varešu nije bila izražena poduzenička inicijativa.
Po starom sloganu opjevanom i u pjesmi „… socijalno, zdravstveno i redovna plata…“ za razvoj privatnog poduzetništva nije bilo ni potrebe.
Sa takvim naslijeđem iz prošlosti ni poslijeratni period nije donio znatne novine.
Uprkos svemu, razvijena je drvoprerađivačka i metalska industrija, te trgovačka, ugostiteljska i pekarska djelatnosti u privatnoj svojini, a neki su radno angažovanje obezbijedili u užem okruženju u i inostranstvu.
Tako danas Vareš ima brojnu dijasporu, čije dotacije bližim srodnicima umnogome pomažu u punjenju kućnog budžeta, a živost u gradskoj i ruralnim sredinama posebno se osjeća u ljetnim mjesecima ili u povodu nekog od vjerskih praznika, kada je osjetno prisustvo onih koji, barem nakratko borave u rodnom zavičaju.
Posljedica odlaska radno sposobnog stanovništva je veoma loša tranzicija vlasničkih odnosa na području općine Vareš u čemu su učestvovali pojedinci sa općinskog područja, a negativnoj tendenciji doprinijeli su i nivoi vlasti županijskog, federalnog i državnog nivoa.
U takvim uvjetima ni Livnica, sa stogodišnjim kontinuitetom poslovanja, čiji proizvodi ukrašavaju ulice Beča, nije uspjela pokrenuti proizvodnju.
Šansu razvoja vidim u izgradnji poslovnih zona koje treba ponuditi tržištu, što bi bio zamajac razvoja Vareša i šireg okruženja.
BEZREZERVNA PODRŠKA MLADIMA

Z. MAROŠEVIĆ:
Pažnju mladima posvećujemo kroz razne oblike podrške, od kojih i omogućavanje desetinama mladih da pripravnički staž steknu u općinskoj administraciji ili nekim od lokalnih gospodarskih subjekata, kako bi usvojena znanja implementirali u realnom sektor i bili što spremniji za važeće tržišne principe.

 

TURIZAM JE RAZVOJNA ŠANSA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Mogu li se prirodni resursi valorizovati kroz funkciju privrednog razvoja?

Z. MAROŠEVIĆ:
Očuvana priroda, bogata gastro ponuda i kulturno-povijesno naslijeđe predstavljaju šansu za još progresivniji razvoj.
Tvrdnju temeljim na činjenici da je u Varešu kraljevski grad Bobovac, simbol Bosne i Hercegovine, koji sa sobom može i mora vezati brojne turističke aktivnosti.
Uz postojeće izgrađene apartmane, postoje svi preduslovi za izgradnju zabavnih parkova i drugih turističkih sadržaja, namijenjenih prevashodno sarajevskom, ali i širem tržištu.
Planina Zvijezda je u znatnoj mjeri očuvana u odnosu na Igman, Bjelašnicu i Vlašić, koje su u određenoj mjeri devastirane neplanskom gradnjom, a raspolažemo i prostorom za izgradnju ski centra.
Povoljan geografski položaj, sa svim drugim pozitivnim elementima prepoznali su arapski investitori koji već imaju razrađene projekte za izgradnju resorta i naselja za stanovanje, poštujući prirodno okruženje.
Vareš i okolina pružaju mogućnost proizvodnje ekološke hrane, prevashodno kravljeg i kozjeg sira vrhunskog kvaliteta.
Povezivanje sa susjednim općinama po pitanju razvoja turizma, koristeći potencijale okruženja iz perspektive srednjovjekovne Bosne, pomenutog Bobovca, Fojnice, Kreševa, Kiseljaka, Kaknja i Olova sa neprocjenjivim kulturno-historijskim naslijeđem, šansa je koja treba da bude u što većoj mjeri iskorištena od postojećeg stanja.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je obilježilo Vaš dosadašnji mandatni period kada je u pitanju realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata?

Z. MAROŠEVIĆ:
Naslijeđeni općinski proračun na početku mandata sa nepovoljnim stanjem i dubiozom u iznosu od 3,5 miliona KM uspjeli smo konsolidovati i stabilizovati i poduzimali smo mjere kako bi imao razvojni karakter.
Brojne projekte smo osmislili i delegirali prema višim nivoima vlasti, a zvaničnici koji su u proteklih nekoliko godina posjetili Vareš izrazili su spremnost za podršku realizaciji istih, čiji benefiti bi trebali zadržati mlade, obrazovane ljude na ovim prostorima.
Trenutna pandemija virusa u znatnoj mjeri je zaustavila predviđene aktivnosti, ali sam uvjeren da ćemo ovu situaciju prevazići i veoma brzo vratiti se normalnom stanju koje će omogućiti realizaciju planiranih aktivnosti.
Općinska administracija postala je kvalitetan servis građanima po pitanju rješavanja njihovih potreba, a težnja nam je da to bude još bolje i efikasnije.
To smo postigli raznim načinima sticanja znanja i vještina od kojih i seminarima, savjetovanjima i drugim edukativnim sadržajima, kako bi pozitivne prakse drugih bh. sredina implementirali u svakodnevom radu.
Radnici, studenti, učenici i svi građani zaslužuju kvalitetnu putnu infrastrukturu, čime bi bilo omogućeno brže i lakše putovanje do radnih mjesta, obrazovnih ustanova i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je odnos Općine prema ljudima iz Vareša koji kapital stiču radeći izvan bh. granica?

Z. MAROŠEVIĆ:
Evidentno je da oni materijalno pomažu svoje obitelji, investiraju u stanove, kuće i imanja, čime doprinose razvoju ovog područja.
Zapaženo je ulaganje i u turističke kapacitete, gastro sektor i ostale segmente i samim tim su značajan faktor jačanja lokalne zejednice.
Te ljude treba respektovati i iskazati poštovanje kako bi im pokazali i dokazali da smo i dalje jedna cjelina, bez obzira na njihovo trenutno mjesto boravka i rada.
Time ćemo ih još više motivisati da budu vezani za ono što je istinski njihovo, jer je veza sa rodnim ognjištem neraskidiva. To sam i lično iskusio kao mlad, boraveći i radeći u nekoliko zemalja.

INVESTOTIRI IMAJU NAŠU PUNU PODRŠKU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje mjere poduzimate s ciljem privlačenja investitora?

Z. MAROŠEVIĆ:
Efikasnost općinske administracije izgrađena prema potrebama građana, istovjetna je i kada je u pitanju odnos prema investitorima, koji imaju našu punu podršku s ciljem što brže i kvalitetnije realizacije poslovnih aktivnosti.
Problemi investitora i naši su problemi koje zajednički rješavamo.
U Varešu je decenijama prisutna industrijska kultura, koju je veoma lako staviti u funkciju kod investitora, svjesni da samo gospodarstvo stvara nove vrijednosti.
Interesovanje investitora je izraženo kada je u pitanju razvoj turizma i izgradnja naselja za stanovanje, a evidentno je i interesovanje ulagača za eksploataciju ruda kojima obiluje ovo područje.

OPĆINSKI NAČELNIK JE MNOGO VIŠE OD POLITIČARA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je Vaš stav o sintagmi „ Općinski načelnik-menadžer“?

Z. MAROŠEVIĆ:
Da biste postali Općinski načenik potrebno je bavljenje politikom, ali izbornom pobjedom postajete u pravom smislu menadžer.
Imate priliku da kreirate aktivnosti koje doprinose općedruštvenom razvoju lokalne zejednice, rukovodeći općinskom administracijom, raspolažući određenim sredstvima, sarađujući sa predstavnicima viših nivoa vlasti, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.
Općinski načelnik raspolaže šansama i ima priliku da lokalna zajednica na čijem je čelu u širem okruženju bude prepoznatljiva.
Svakodnevno rješava brojna pitanja i probleme građana i iako je sistemski, putem općinskih organa i službi regulisano rješavanje brojnih pitanja sa kojima su građani suočeni, oni u najvećem broju slučajeva imaju potrebu da sa svojim problemom upoznaju Općinskog načelnika.
Lično imam izuzetno korektan i krajnje neposredan odnos sa građanima kojima je potrebna bilo kakva vrsta pomoći, pa makar ona bila i savjetodavna i drago mi je da mogu pomoći.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Pomenuli ste arapske investitore u oblasti turizma i izgradnje stambenih naselja. Evidentan je i strani investitor kada je u pitanju eksploatacija nekoliko ruda kojima obiluje ovo područje. O čemu se radi?

Z. MAROŠEVIĆ:
Strani investitor je u fazi istražnih radnji i dobijanja koncesija za eksploataciju cinka, olova i drugih metala, što će omogućiti veliki broj kooperantskih odnosa sa drugim djelatnostima.
Po nepisanom pravilu za jedno mjesto u Rudniku veže se deset drugim radnih mjesta u kooperantskom smislu što će u znatnoj mjeri doprinijeti povećanju broja zaposlenih, a time i boljem općedruštvenom standardu.
Ovo je potvrda da Vareš raspolaže kapacitetima za razvoj.
Samo dvadesetsedam kilometara smo udaljeni od Autoputa, u blizini smo glavnog bh. grada, raspolaženo čistom, gotovo netaknutom prirodom sa svim onim što je obogaćuje i sublimirajući sve navedeno smatram da općina Vareš zaslužuje bolje i može više, a na svakom od nas je da damo svoj lični doprinos da te ciljeve i postignemo.
Građani Vareša su časni ljudi, rudari ili njihovi potomci i kao takvi sa nesalomljivim pozitivnim stavom i vjerom u bolje sutra.

 

BIOGRAFIJA

ZDRAVKO MAROJEVIĆ rođen je 1956. godine u Vijaci nadomak Vareša, gdje je pohađao osnovnu školu.
Srednju Elektrotehničku školu završio je u Sarajevu, a prvo radno angažovanje počeo je u Unioninvestu.
Potom se zapošljava u preduzeću Plastika parket, zahvaljujući čemu je izvjesno vrijeme radio u Kuvajtu.
Nakon odsluženog vojnog roka vraća se u Sarajevo i zapošljava u preduzeću Tapetar, posredstvom kojeg odlazi u Irak, gdje je proveo šest godina.
Potom je, baveći se privatnim biznisom, boravio u Rusiji do 1991. godine. Aprila 1992. godine vraća se u Vareš i postaje pripadnik HVO-a.
Zapovjednikom bojne imenovan je 1994. godine, a kao profesionalni časnik penzionisan 1997. godine. Predsjednik Općinske organizacije HDZ Vareš postao je 2000. godine.
Za Općinskog vijećnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabran je 2004. godine, a 2008. godine bio je kandidat za Općinskog načenika. Od 2012. do 2016. godine bio je Općinski vijećnik i predsjedavajući Općinskog vijeća.
Na lokalnim izborima 2016. godine izabran je za Načelnika općine Vareš.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com