ALBINA BEGIĆ, DIREKTOR K-UNI PLUS DOO, DERVENTA

NASLOVNICA 1

 

INTERVJU – ALBINA BEGIĆ, DIREKTOR K-UNI PLUS DOO, DERVENTA

ALBINA BEGIĆ, DIREKTOR K-UNI PLUS DOO, DERVENTA

KVALITET
NAŠIH PROIZVODA POTVRÐEN JE
NA EVROPSKOM TRŽIŠTU

Tekst Rašid Hakić
Fotografije Medium press

Zahvaljujući dobrom geografskom pložaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, te partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima, općina Derventa duži niz godina bilježi stalni rast broja registrovanih privrednih subjekata.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, izvoz iz Dervente je u konstantnom porastu sa znatim učešćem ukupnog izvoza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Već nekoliko godina privrednu mapu ove Općine upotpunjava i K-UNI PLUS, privredni subjekt čija kompletna proizvodnja se plasira na evropsko tržište, što doprinosi ukupnom izvoznom bilansu ove lokalne zajednice.
Šta predstavlja osnovne karakteristike poslovanja, koji elementi su recept uspjeha, sa kojim problemima su suočeni, prevashodno u osiguranju kvalitetne radne snage i sa kolikom ulogom društvene odgovornosti, pitanja su na koja je odgovorila Albina Begić, koja je od osnivanja ovog privrednog subjekta na čelu menadžmenta.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospođo Begić, kada je osnovan K-UNI PLUS i kojom djelatnosti se bavi?
A. BEGIĆ:
Firma K-UNI PLUS osnovana je 2015. godine i bavi se proizvodnjom PVC profila koji se koriste u građevinarstvu.
Od osnivanja bilježimo dobre poslovne rezultate, što potvrđuje i činjenica da smo do augusta ove godine ostvarili osamdeset posto ukupne godišnje proizvodnje, pa je realno očekivati da bi ovogodišnji plan trebao biti uvećan za tri do pet posto.

OPTIMALNI USLOVI RADA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Sa kolikim poslovnim i proizvodnim prostorima, odnosno kapacitetima raspolažete?

A. BEGIĆ:
Poslovne i proizvodne aktivnosti odvijaju se na površini od 7 000 metara kvadratnih natkrivenog prostora, sa optimalnim uslovima za rad u objektu uprave i proizvodnim kapacitetima.
U narednom periodu planirano je proširenje proizvodnih i skladišnih prostora, izgradnjom proizvodne i skladišne hale površine 10 000 metara kvadratnih, što će nam u znatnoj mjeri olašati rad.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko radnika zapošljavate i sa kakvom kvalifikacionom strukturom?

A. BEGIĆ:
Stalno radno angažovano je 150 zaposlenika, a u toku sezone taj broj se povećava i na 180.
Većina radnika angažovana je u proizvodnji, za znatnim brojem zaposlenih žena, kako u administrativnom dijelu, tako i u proizvodnom ciklusu.
Kvalifikaciona struktura zadovoljava potrebe poslovanja u punom kapacitetu, što potvrđuju uspješni poslovi rezultati koje ostvarujemo, mada moram da naglasim činjenicu da smo u stalnoj potrebi za novim, kvalitetnim radnicima, što je posljedica nedostatka radne snage sa kojim je suočena Bosna i Hercegovina u cjelini.

INVESTIRANJEM DO POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom usklađujete tehničko-tehnološke kapacitete kojima raspolažete sa zahtjevima strateških poslovnih društava?

A. BEGIĆ:
S ciljem ispunjenja zahtjeva naručilaca, odnosno poslovnih partnera, proizvodni ciklus zahtijeva stalno poboljšanje tehničkih kapaciteta.
Tako smo, u proteklih godinu dana realizovali investiranje u nabavku tri nove mašine čija vrijednost prelazi 230 000 eura.
U planu je nabavka sličnih mašina kojima ćemo unaprijediti našu proizvodnju i povećati izlazne kapacitete preduzeća.
Nova tehnologija će nam omogućitii poboljšanje kvaliteta proizvoda, jer se radi o najmodernijim mašinama za proizvodnju PVC profila.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Na koje tržište plasirate proizvode?

A. BEGIĆ:
Naše proizvode plasiramo isključivo na evropsko tržište.
Ostvarili smo poslovnu saradnju sa dva velika kupca, putem kojih se vrši distribucija do krajnjeg potrošača, među kojima su i najveće kompanije iz ove oblasti.
Važno je naglasiti da je proizvodnja bazirana na sirovinama evropskog porijekla, ponajviše iz Njemačke, Austrije i Švicarske.

SISTEMSKI RJEŠAVATI PROBLEM

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je, u vašem primjeru, izražen nedostatak radnika?

A. BEGIĆ:
Dio smo ukupnog privrednog bh. miljea, te smo, kao i svi drugi privrednici suočeni sa nedostatkom i fluktuacijom radne snage.
Osim zapošljavanja sa prostora općine Derventa, znatan broj naših radnika dolazi i sa prostora susjednih općina, čime uspijevamo obezbijediti potreban broj radnika koji može odgovoriti zahtjevima poslovanja.
Ono što moram da naglasim jeste da, koliko god se mi, kao privrednici, trudili da raznim stimulativnim mjerama obezbijedimo dovoljan broj radnika, država mora poduzeti značajne sistemske mjere kako bi se odliv radno sposobne kategorije stanovništva zaustavio ili barem umanjio

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim mjerama opravdavate status društveno odgovornog privrednog subjekta?

A. BEGIĆ:
Dio smo privrednog i društvenog ambijenta i samim tim osjećamo potrebu da pomažemo kulturne i sportske manifestacija, koje se održaju u Derveti kao i udruženja i organizacije u stanju potrebe.
Pored ostalog, izdvojila bih pomoć Udruženju djece sa posebnim potrebama i sa takvom praksom nastavit ćemo i u narednom periodu.

U DRUŠTVU NAJBOLJIH

BH BUSINESS MAGAZINE:
Sasvim je sigurno da uspješan rad K-UNI PLUS nije ostao neverifikovan nagradama i priznanjima?
Koja izdvajate kao posebna?

A. BEGIĆ:
Svakako da je konstanta našeg uspjeha primijećena na lokalnom, ali i na državnom nivou, što nam čini posebno zadovoljstvo.
Naime, drugu godinu za redom, u projektu 100 Najvećih, koji provode Poslovne novine, vodeća smo srednja kompanija po izvozu i prihodu u Bosni i Hercegovini.
Strateške planske aktivnosti za naredni period, koje ćemo, sasvim je sigurno, uspješno realizovati, povećanjem proizvodnje i drugih segmenata poslovanja, pozicionirat će nas na još veći nivo u društvu uspješnih.

BIOGRAFIJA

ALBINA BEGIĆ, rođena je 1984. godine u Derventi. Odrasla je u Hamburgu, gdje je završila osnovnu školu.Opću Gimnaziju završila je 2004. godine u Derventi, a zvanje diplomiranog inženjera računovodstva i informatike je stekla 2018. godine. U djelatnosti u kojoj trenutno radi je od 2006. godine, u raznim preduzećima, stekla je uvid u sve segmente poslovanja, što joj umnogome pomaže da uspješno rukovodi kompanijom K-UNI PLUS. Na privatnom planu također je uspješno ostvarena kao sretna majka i supruga.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com