DIVNA ANIČIĆ, NAČELNICA OPĆINE MRKONJIĆ GRAD

NASLOVNICA

 

INTERVJU DIVNA ANICIC NACELNICA OPCINA MRKONJIC GRAD

 

POVOLJAN POLOŽAJ I  KVALITETNA
PUTNA POVEZANOST  OMOGUĆAVA NAM  STABILAN
 PRIVREDNI  RAZVOJ

U nekadašnjim, ne tako davnim vremenima, općina Mrkonjić Grad pripadala je društvu razvijenih lokalnih zajednica, sa dinamičnim privrednim i općedruštvenim razvojem.
Šta danas oslikava privredni ambijent i u kojoj mjeri se uspjelo u nastojanjima za što boljim životom na ovim prostorima, predstavila je načelnica općine Divna Aničić, koja se od 2011. godine nalazi na čelu gradske uprave.

Tekst Rašid Hakić

Fotografije Općina Mrkonjić Grad

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospođo Aničić, šta su bile osnovne karakteristike privrednog miljea na području ove općine krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća?

D. ANIČIĆ:
Mrkonjić Grad je u tom periodu bio interesantna, privlačna i razvijena sredina, ugodna za život.
Tada je na ovom području živjelo 28 000 stanovnika, od čega je oko šest hiljada bilo zaposleno, sa neizraženim problemom nezaposlenosti.
Akcenat je bio na metalskoj, tekstilnoj i drvoprerađivačkoj industriji, a uspješno su poslovali veliki privredni kompleksi u državnoj svojini.
Bila je razvijena i individualna poljoprivredna proizvodnja, te određeni oblici turizma na području Balkane, što nije bilo dominantno u odnosu na razvijenost industrijskog sektora.

VOLJA ZA ŽIVOTOM JAČA OD SVEGA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom se na ove prostore vraćao život, nakon teškog ratnog perioda i koji privredni subjekti su nosioci razvoja?

D. ANIČIĆ:
U poslijeratnom periodu uslijedila je obnova stambenih i društvenih objekata, obzirom na totalnu unuštenost grada tokom ratnih godina i ljudi su u relativno kratkom periodu uspjeli da saniraju devastirane objekte i stvore kakve-takve uslove za život.
Obnovljene su kuće, javne ustanove i škole i time stvarani osnovni uslovi za nastavak života i rada.
Tokom rata sve fabrike su bile uništene i opljačkane, a došlo je i do znatnog raseljavanja stanovništva.
U odnosu na prijeratni broj, danas na području opštine živi oko 17 hiljada stanovnika.
U prvim poslijeratnim godinama došlo je do privatizacije nekada uspješnih privrednih kolektiva, a trenutno su uposleni svi kapaciteti, nakon promjene vlasničke strukture.
Konkretno, fabrika Metalac, po kojoj je Mrkonjić Grad bio prepoznatljiv u širem okruženju, je privatizovana i nastavila je sa bavljenjem metalskom industrijom.
Istina, ne u nekadašnjem obimu proizvodnje, ali sa trenutnom tendencijom proširenja djelatnosti.
Kada je u pitanju velika fabrika Manjača, koja se bavila preradom drveta i proizvodnjom stolica, također je privatizovana, od čega se jedan dio bavi ugostiteljskom djelatnošću, a u drugom, većem dijelu, talijanski investitor se bavi proizvodnjom stolica, sa tendencijom proširenja, upošljavanja i stavljanja u funkciju ostalih objekata u tom kompleksu.
Fabriku konfekcije Mladost, nakon uspješne privatizacije, kupila je vlada RS i predala je opštini Mrkonjić Grad, čime smo jedina lokalna zajednica koja u svom vlasništvu ima fabriku.
Ova fabrika je, zahvaljujući Investiciono-razvojnoj Banci RS, dokapitalizovana i obezbijeđena sredstva uložana su u infrastrukturu, odnosno uređenje enterijera, te nabavku mašina i opreme i danas su u fabrici, pod jednim krovom, tri preduzeća u oblasti tekstilne industrije.
Ta fabrika nekada je upošljavala oko 700 radnika, a danas je u tom kompleksu radno angažovano oko 150 radnika.
Posluje i fabrika obuće Bema sa 300 zaposlenih, sa slovenačkim kapitalom i radi u punom kapacitetu, kao i u predratnom periodu.
Uzimajući sve navedeno u obzir može se konstatovati da su svi kapaciteti nekadašnjih fabrika dobrim dijelom uposleni, sa istom vrstom proizvodnje.
Društvo nosilaca privrednog razvoja čine i Hidroelektrana Bočac, te fabrika RS Silikon, koja se bavi proizvodnjom metal-silicijuma, italijanskog investitora, sa oko 130 zaposlenih, koja je veliki potrošač električne energije.
Po količini proizvodnje koju izvoze u znatnoj mjeri su poboljšali sliku privrednog razvoja opštine i šire regije i bitno uticali na disbalans između izvoza i uvoza Republike Srpske.
Treba naglasiti da je nastavljeno bavljenje i drvoprerađivačkom industrijom, gdje posluje veliki broj pilana, sa tendencijim bavljenja finalnom preradom.

POVOLJAN  POLOŽAJ-ATRIBUT RAZVOJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su komparativne prednosti ovog područja u odnosu na druga općinska područja?
D. ANIČIĆ:
Opština Mrkonjić Grad nalazi se na povoljnom geografskom položaju, na raskrsnici magistralnih i regionalnih puteva i dobrom povezanošću sa većim gradovima u okruženju kao što su Banja Luka, Sarajevo, Zagreb i Beograd.
Pored toga očekujemo izgradnju auto puta od Banja Luke preko Mliništa do Glamoča i dalje kroz Republiku Hrvatsku, koji treba da prođe kroz našu opštinu, čeme će se komunikacija još više poboljšati
Opšina obiluje i prirodnim bogastvima, sa oko pedeset posto površine pod šumom, na čemu se bazira razvoj drvne industrije, što predstavlja svojevrsnu prednost.
Uvjerena sam da će se bavljanje drvopreradom sve više bazirati na finalizaciji i unapređenju proizvodnje i time ostvarivati veća dobit.
Uradili smo Studiju izvodljivosti za toplifikaciju grada gdje je predviđeno grijanje na bio masu, odnosno drvnu sječku, što se pokazalo kao mogućnost za iskorištavanje drveta nižeg kvaliteta, od onog namijenjenog proizvodnji i preradi u pilanama.
Ostala površina zemljišta je poljoprivredna i strateški razvoj opštinskog područja nikada nije bio baziran na poljoprivredu, jer zbog nadmorske visine i klime pripadamo brdsko-planinskom području i plodnost naše zemlje ne može se mjeriti, primjera radi, sa zemljom u Lijevče polju, ali je registrovan veliki broj individualnih poljoprivrednih proizvođača.
U proteklih petnaestak godina, putem Agencije za privredni razvoj smo pomagali poljoprivredne proizvođače kroz razne donacije, bespovratna sredstva, registraciju poljoprivrednih gazdinstava i nabavku mehanizacije, što u sintezi sa radnim angažovanjem u nekom od privrednih subjekata, stvara solidne uslovi života.
Na području opštine nalazi se i lokalitet Balkane, turističko mjesto sa dva jezera i planinom, što su optimalni preduslovi za razvoj turizam.
Ova lokacija nalazi se na magistralnom putu od Bihaća ka Sarajevu, što predstavlja još jednu prednost.

PARTNERSKI ODNOS
BH BUSINESS MAGAZINE:
U kojoj mjeri su organi općinske uprave partneri onima koji su ili žele realizovati poslovnu ideju na ovom području?

D. ANIČIĆ:
Smatram da smo bili na usluzi investitorima i ukoliko im nismo mogli konkretno pomoći, nismo bili smetnja realizaciji njihovih poslovnih ideja. Kao i druge opštine, izgrađujemo poslovne zone, imamo razne olakšice za investitore, od kojih i povrat sredstava za građevinsku dozvolu.
Prije nekoliko godina implementitali smo BFC certifikat za povoljno poslovno kruženje, gdje smo pokazali i dokazali da smo na usluzi investitorima.
Želim da naglasim da imamo dugu prijeratnu tradiciju rada u fabrikama i zahvaljujući tome imamo trenutno, ocijenila bih, povoljno stanje privrednog razvoja, u odnosu na sve ono što je ovo područje pretrpjelo tokom ratnih godina.
Dugi niz godina dajemo podsticaje za nova radna mjesta, a realizujemo brojne projekte i programe, s ciljem podsticanja zapošljavanja i stvaranja povoljnog privrednog ambijenta, te privrednicima omogućavamo brojne olakšice.

 

MILIONSKE INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim konkretnim podacima možete ilustrovati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata?

D. ANIČIĆ:
Svake godine usvajamo Program kapitalnih investicija za petogodišnji period.
Tako smo prošle godine usvojili Program kapitalnih investicija za period 2019.-2023. godina i vrijednost projekata za navedeni period je oko 20 miliona KM, od čega iz budžeta 12 miliona, učešće građana očekujemo oko 400 hiljada, kapitalne granove oko 3,5 miliona, čime računamo na sredstva javnih preduzeća i donatorskih organizacija, zatim direktnu pomoć vlade Republike Srpske, putem nadležnih ministarstava oko 1,3 miliona KM, te kroz partnerstvo privatnog i javnog sektora oko pet miliona.
Od toga, u sljedećoj godini planirano je investiranje oko 3,3 miliona KM.
Neki od tih projekata su rekonstrukcija i modernizaciju putne mreže, asfaltiranje gradskih puteva i puteva u mjesnim zajednicama.
Za ovu godinu planirano je oko 700 hiljada KM za te namjene, 300 hiljada KM za izgradnju novih vodovoda i rekonstrukciju postojećih, a imamo i grupu objekata iz oblasti toplifikacije, te rekonstrukcije niskonaponske mreže, za što će biti izdvojeno oko 300 hiljada. Osam stotina hiljada je namijenjeno za izgradnju pješačkih staza, te 40 hiljada KM kao pomoć Domu zdravlja za nabavku sanitetskog vozila.
U oblasti obrazovanja, odnosno rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola i energetske efikasnosti planirano je investiranje oko 60 hiljada KM, a toliko i za oblast kulture i informisanja.
Ove godine ćemo realizovati projekat rekonstrukcije postojećeg stadiona sa ugradnjom vještačke trave, za što je namijenjeno oko 600 hiljada KM, jer smatramo da ćemo sa takvim terenom da privučemo sportske ekipe za treninge i sportske pripreme, obzirom na nadmorsku visinu od 550 metara na kojoj se Mrkonjić Grad nalazi, što predstavlja svojevrsnu vazdušnu banju.
Bavit ćemo se i ekologijom i u tom smislu uradit ćemo Studiju prečistača za vode, da saniramo divlje deponije i uređujemo korita kroz grad, za što je namijenjeno oko 330 hiljada KM, a obezbijedili smo i sredstva u iznosu od 40 hiljada za izradu prostorno-planske dokumentacije.
Sve navedeno značit će poboljšanje komunalne i društvene infrastrukture.
Navedeni su projekti vrijednosti preko pet hiljada KM i projekti koji se odnose na infrastrukturu, a pored navedenog imamo i Strategiju razvoja opštine za desetogodišnji period, čiju reviziju vrši UNDP, što obuhvata podsticaje za privredni razvoj, pomoć investitorima i brojnim drugim potrebama, čija ukupna vrijednost je oko 16 miliona KM kroz 72 projekta.
Od toga oko 9 miliona planirali smo obezbijediti iz budžeta, što je vrlo realno u odnosu na ono što smo ostvarivali u prethodnom periodu i smatramo da možemo da ostvarimo u narednom periodu.
Imamo prostora i za programe privatno-javnog partnerstva kada je u pitanju toplifikacija grada i izgradnja objekata na području Balkane, što podrazumijeva nove smještajne kapacitete.
U mjesnoj zajednici Baraći imamo Dom zdrvalja koji je danas napušten, a idejnim rješenjem bio bi prenamijenjen za starački dom, što bi uz javno-privatno partnerstvo bilo moguće realizovati.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim oblicima ilustrujete komunikaciju sa privrednicima?

D. ANIČIĆ:
Sa privrednicima imamo razvijenu formalnu i neformalnu komunikaciju. Formalna komunikacija je kroz Privredni savjet, kao savjetodavno tijelo, koji je formirao načelnik opštine, a što nam je bila obaveza kroz BFC certifikat.
U Savjetu su privrednici iz javnog i privatnog sektora i na sastancima oni kandiduju značajne teme za njihov rad i djelovanje.
Tako, u saradnji sa privrednicima, dovodimo inspektore, ministre i direktore držanih preduzeća, čime određene stvari pokušavamo riješiti, a koje ne zavise od opštinskog nivoa uprave, nego se odluke donose na višim nivoima.
Naravno, tu su i pojedinačni kontakti sa privrednicima gdje nastojimo zajedničkim snagama rješavati pitanja i tekuću problematiku.

KVALITETAN SERVIS

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji konkretni pokazatelji potvrđuju opredijeljenost ka pomoći privrednicima?

D. ANIČIĆ:
Već sam naglasila implementaciju BFC certifikata, što nam je dodatna referensa za sve zainteresovane investitore da smo kvalitetan servis za sve one koji žele da investiraju i poslovnu ideju realizuju na području naše opštine.
Putem Agencije za privredni razvoj realizujemo razne programe podsticaja za mala i srednja preduzeća i poljoprivredu, počevši od besplatih sredstava, sredstava za zapošljavanje novih radnika, do vrlo povoljnih kreditnih linija, gdje imamo Kreditno-garantni fond kojim snižavamo kamatu kod poslovnih banaka za srednja preduzeća.
Posvećeni smo učešću na sajmovima i drugim privrednim dešavanjima, događajima i skupovima u regionu, a sve kako bismo na što bolji način promovisali naše mogućnosti.

SVE U INTERESU GRAĐANA I PRIVREDNIKA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospođo Aničić, da li je općinski načelnik istovremeno i menadžer?

D. ANIČIĆ:
Biti načelnik opštine, pored ostalog znači upravljati ljudskim rezursima, kako u organima uprave tako donekle i u javnim preduzećima i ustanovama koje su u opštinskoj nadležnosti.
Pored toga postoji budžet, odnosno sredstva, sa kojima treba odgovorno i transpaterentno raspolagati, te kontakti odnosno koordinacija sa višim instancama, što podrazumijeva da je opštinski načelnik i menadžer.
Time smatram da je sintagma „Opštinski načelnik-menadžer“ opravdana i svrsishodna.
Ponavljam, nastojim, a smatram i da uspijevam, da opštinsku upravu činim kvalitetnim servisom za građane, privrednike i sve one koji razna pitanja mogu da riješe na ovom nivou.
Imam kvalitetan tim saradnika sa kojima uspješno realizujem programske zadatke i planove, a posao, kao i svaki drugi, znači i suočavanje sa problemima, drugačijim razmišljanjima, što iziskuje stalnu uključenost u tekuća pitanja.
Ali, tu smo zbog građana i privrednika i ponovo naglašavam, nastojimo da budemo kvalitetan servis.

 

BIOGRAFIJA

 

DIVNA ANIČIĆ rođena je 27. oktobra 1970. godine.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Mrkonjić Gradu, a Mašinski fakultet u Beogradu. Radni odnos je zasnovala 1997. godine u HE Bočac, gdje je radila četiri godine.
Od 2001. do 2004. godine radila je u Direkciji za razvoj i investicije Elekroprivrede RS u Banja Luci.
Kao kadar SNSD-a, 2004. godine postala je odbornik u Skupštini općine Mrkonjić Grad, kada je izabrana i za predsjednicu Skupštine, funkciju koju je obavljala do 2010. godine.
Na vanrednim lokalnim izborima 2011. godine izabrana je za načelnicu općine, što je potvrdila i u redovnim izbornim procesima 2012., te 2016. godine.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com