DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ, DIREKTOR, SAGA D.O.O, ŽEPČE

NASLOVNICA

INTERVJU

DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ, DIREKTOR, SAGA D.O.O, ŽEPČE

KVALITET PROIZVODA POTVRDILI SMO
NA TRŽIŠTU EU

Tekst: Rašid Hakić
Fotografije: SAGA d.o.o., Ivan Ćurić

U prethodnih osam godina biznis mapu općine Žepče upotpunjava i privredni subjekt SAGA.
Kako se razvijao u dosadašnjem periodu poslovanja, šta čini proizvodni program i druge bitne elemente, čiji rezultati su vrijedni pažnje, predstavio je prvi čovjek menadžmenta, doktor ekonomskih nauka Šefik Smlatić.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Smlatić, kada ja osnovan privredni subjekt na čijem ste čelu i kako je tekao dosadašnji razvoj istog?

DR. SC. ŠEFIK SMLATIĆ:
Poduzeće SAGA osnovano je 2015. godine i u početku se bavilo proizvodnjom i prodajom poluproizvoda i to daske i elemenata od drveta, te pružanjem usluga sušenja daske i rezanja trupaca.
Dvije godine nakon osnutka, poduzeće SAGA se počelo baviti proizvodnjom gotovih proizvoda i to dječjih krevetića, ormarića za odjeću za presvlačenje djece, dječjih igraonica, dječjih stalaka za kuhinju, polica za knjige i ladice za krevete.
Danas menadžment SAGE ulaže maksimalne napore da uhvati korak sa trendovima na zapadnom tržištu, koji se prije svega karakterišu maksimizacijom kvalitete i dizajna, uz potpuno poštivanje svih ekoloških normi i standarda.

ZAOKRUŽEN
PROIZVODNI CIKLUS

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja osnovnu djelatnost privrednog subjekta SAGA i kojom tehničkom opremom raspolaže?

DR.SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
Poduzeće se bavi proizvodnjom gotovih proizvoda koji su uglavnom dio dječjeg asortimana.
Nalazi se u općini Žepče, koja se prostire unutar povoljne zemljopisne zone, kroz koju prolazi magistralni put M17, sa statusom bitne saobraćajne poveznice.
Zbog toga je položaj poduzeća, zbog dobre infrastrukturne povezanosti iznimno povoljan.
Osim toga, poduzeće posjeduje veliki proizvodni pogon unutar kojeg se nalaze proizvodne jedinice i to pilana i sušara, odnosno parionica, te mašinski dio u kojem su formatirane proizvodne linije sa blanjalicama, brusilicama, CNC mašinama, lakirnicom, pakirnicom, te skladištem repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

 

RESPEKTA VRIJEDNI EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim ekonomskim pokazateljima možete ilustrovati, odnosno potvrditi uspješnost poslovanja u proteklom periodu, sa naglaskom na prethodne dvije godine?
DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
Dobit poduzeća u zadnjih pet godina je oko milion KM.
Prihodi od prodaje proizvoda na ino tržištu u 2023. godini su bili 6.500.000,00 KM dok su u 2022. godini iznosili 5.700.000,00 KM.

KVALITET KAO IMPERATIV

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji standardi kvaliteta su implementirani i šta su benefiti istih u organizaciji poslovno- proizvodnog ciklusa ?

DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
Poduzeće SAGA trenutno posjeduje standard ISO 9001, a osim toga radi na uvođenju standarda ISO 14001. ISO standardi su od velike koristi kada je u pitanju organizacija poslovanja, ali i podizanje kontrole kvalitete proizvodnje na viši standard.
ISO standardi predstavljaju bitnu kariku u uspostavljanju, implementaciji i održavanju sustava upravljanja kvalitetom, što je vrlo bitno, s obzirom da je cilj poduzeća SAGA da svojim kupcima uvijek isporučuje proizvode najbolje kvalitete.
Osim toga, poduzeće SAGA dugoročno želi ostvariti održivo poslovanje i proizvodnju, s posebnim naglaskom na očuvanju okoliša i pravilnim gospodarenjem s otpadom. Poduzeće posjeduje i FSC certifikat, kojim se obvezuje da će koristiti drvo iz onih izvora koji također vode brigu o održivom načinu korištenja šumskih resursa.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Na koja tržiša plasirate proizvodni asortiman i koji je omjer izvoza asortimana gotovih proizvoda u odnosu na usluge koje pružate na domaćem tržištu?

DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
Naše preduzeće je izvozno orijentirano, odnosno 90 posto od ukupno proizvedenih gotovih proizvoda plasiramo na strana tržišta na području Europske Unije i to Njemačke, Poljske i Hrvatske. Samo 10 posto proizvodnje je fokusirano na domaće tržište i taj dio proizvodnje se odnosi na usluge parenja i sušenja daske.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta čini proizvodni asortiman i u kojem fizičkom obimu po jedinici proizvoda na mjesečnom nivou?

DR. SCI. ŠEFIK SMATIĆ:
Trenutno proizvodimo trinaest vrsta različitih proizvoda u boji i naturu.
Na mjesečnom nivou izvezemo oko 1600 kreveta i krevetića, te 1000 proizvoda za igraonice i to ljestve, police za knjige, slajdove i druge, na tržištu izuzetno tražene predmete.
To potvrđuje i podatak da je potražnja znatno veća od trenutnih kapaciteta proizvodnje.

JAČANJE JEDINSTVA KOLEKTIVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je zaposlenika radno angažovano u cjelokupnom administrativno-proizvodnom ciklusu i po čemu je privredni kolektiv, čini ste menadžer, različit od drugih poslovnih društava po pitanju organizacije ljudskih resursa?

DR.SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
U preduzeću je trenutno zaposleno 70 radnika.
Od ukupnog broja zaposlenih, u administraciji je zaposleno deset radnika, dok su ostali angažirani u proizvodnji.
Posebno treba naglasiti, da kad god se ukaže potreba da se u ugovorenom roku upakuju proizvodi uposleni u administraciji svojim angažmanom u procesu pakovanja daju nesebičan doprinos realizaciji plana proizvodnje i pravovremenog plasmana proizvoda kupcu.
Osim što navedeni angažman predstavlja značajnu pomoć administrativnih radnika radnicima u proizvodnji, ovakvim pristupom se uklanjaju barijere između proizvodnih i administrativnih radnika, te se u konačnici postiže više pozitivnih učinaka a prije svih, jača jedinstvo kolektiva i međusobno razumijevanje.

 

PERMANENTNO JAČANJE STRUČNOSTI MENADŽMENT TIMA UZ KONSTANTU BOGAĆENJA PONUDE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Čemu ste posebno posvećeni kada su u pitanju elementi poslovanja?

DR. SCI. ŠEFIK SMLATIĆ:
U cilju boljeg pozicioniranja na zapadnom tržištu, tim inženjera, sa inženjerom dizajna Miranom Kuduzovićem na čelu, te inženjerom mašinstva Belminom Krehićem i inženjerom šumarstva Ahmedom Šehićem, programerom Borisom Kremenjašem, pod budnim okom Ivice Đuzela, intezivno radi na dizajniranju, projektovanju i izradi seta novih proizvoda koji će predstavljati proizvode iz sopstvenog proizvodnog programa te svakodnevnim poboljšavanjima postojećeg proizvodnog programa.
U zadnja tri mjeseca zaposleno je još nekoliko visokoobrazovanih kadrova, među kojima je i sadašnja rukovoditeljica sektora za kvalitet magistrica Martina Ćoruša, inženjer šumarstva.
Sve navedeno naš privredni koletiv pozicioniralo je na mjesto poželjnog poslodavca, bez izražene fluktuacije radnika, bez bilo kakvog oblika mobinga, sa solidnim primanjima zaposlenih, primjerenih privrednom i socijalnom bh. trenutku.
Time je poslovanje SAGE osigurano u narednom dugoročnom periodu.

DR.SC. ŠEFIK SMLATIĆ, rođen je 1962. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Đuro Pucar Stari u Banja Luci 1989. godine.
Zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je 2008. godine na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, a doktorirao 2010. godine na Fakultetu za poslovne studije Univeziteta Megatrend u Beogradu.
Zvanje docenta stekao je na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci 2014. godine.
Od 1995. godine bio je radno angažovan u privredi sa poslovnom orjentacijom ka korporativnom upravljanju i proizvodnim kapacitetima, pri čemu je u više navrata bio prvi čovjek menadžmenta nekoliko privrednih subjekata.
Bio je ministar unutrašnjih poslova USK, te savjetnik gradonačelnika Bihaća za ekonomska i privredna pitanja.
Trenutno radi za talijansku firmu, a istovremeno je menadžer u firmama SAGA u Žepču, EURO-MONT u Zenici i E-MONT PROJEKT u Zagrebu.
Kao menadžer akcenat daje radu sa saradnicima i ekipiranju tima koji je u stanju da sam vodi, promišlja, odlučuje i koordinira sa prvim čovjekom menadžmenta, na način da protok informacija i njihov rad bude na što većem nivou slobode.
Jer, kako ističe, to u konačnici daje rezultate i neophodne novine u radu.
Odlikuju ga sinteza stručnosti i iskustva, kao i velika energija i pozitivnost kojom plijeni i tu pozitivnu energiju prenosi na okruženje. Kao tinejdžer počeo se baviti sportskim padobranstvom i tome bio posvećen dugi niz godina.
Oženjen je i otac dva sina.
OBRAZOVANJE

1989. godine VSS – Pravni Fakultet – Univerzitet Đuro Pucar Stari
Banja Luka – dekan prof. dr. Rajko Kuzmanović

2008. godine Magistar ekonomskih nauka – Univerzitet za poslovni
inžinjering i menadžment – Banja Luka,
predsjednik Komisije prof. dr. Davorin Savin

2010. godine Doktor ekonomskih nauka – Fakultet za poslovne studije – Univerzitet Megatrend Beograd,
predsjednik Komisije prof. dr. Momčilo Živković 2014. godine
Odluka o izboru u zvanje docenta, oblast „Preduzetnička ekonomija“. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Komisija:
prof. dr. Žarko Ristić (predsjednik komisije)
prof. dr. Pajo Panić (član)
doc. dr. Biljana Baraković (član)

MAGISTARSKI RAD

U magistarskom radu pod nazivom „Disperzija proizvodnih kapaciteta uslovljena regionalnim specifičnostima“ obrađene su teme koje su neposredno vezane za procese u savremenom svijetu, naglašavajući da se isti odvijaju istovremeno i da se ogledaju u nastajanju novih zajednica koje čine suverene države.
Izrazit primjer je EU, da se paralelno sa ovim procesom odvijaju procesi regionalizacije unutar tih istih država koje čine tako veliku zajednicu.
Konceptom uspostavljanja ovakvih regija, a što rezultati jasno potvrđuju, raspoloživa prirodna bogastva, zajedno sa dostignutim nivoom ekeonomskog razvoja, usvojenim i primjenjenim tehnologijama, osigurava najviši mogući standard ostvaranje svih potreba ljudi koji žive u okvirima ovih regija.
U ovakvim zajednicama akumulira se ogroman kapital, osigurava se brza i efikasna razmjena dobara i usluga, protok informacija, dostižu se dosad neslućene granice standarda za stanovnike pojedinačno ili grupno, osiguravaju se socijalna prava za svakog pojedinca bez obzira na status i bogastvo koje posjeduje.
Države, a tu su danas posebno istaknute zemlje Balkana, koje prolaze veoma složene uvjete nametnute u cijelom setu poglavlja, koje svaka mora uspješno da apsolvira, postaju sve teži i nametnute obaveze koje treba da ispune zemlje koje žele biti dio tog svijeta su svakim danom sve veće.
Alternativa naprosto ne postoji i samo je stvar da li će se ovi procesi okončati za deset ili pedeset godina.
U ovom radu sam želio naglasiti da je opredjeljenost građana u BiH neupitno članstvo u EU, jer ne postoji ni jedan objektivan razlog koji bi cijeli ovaj tok promjenio u negativnom pravcu.
BiH, iako pritisnuta nizom neriješenih statusnih pitanja, još jako prisutnim posljedicama prošlog rata, dubokim neslaganjima oko mnogih koncepata političke budućnosti kad se misli na unutrašnje uređenje, sve čini da se priključi EU i da uhvati korak u rješavanju postavljenih uvjeta kao preduslovom za sticanja statusa člana ove zajednice. Standardi u svim oblastima života koji se primjenjuju i provode u EU suštinski predstavljaju zadatak koji mora da usvoji i u najvećem dijelu primjeni i BiH na svom prostoru.
Efikasno zakonodavstvo, usklađena poreska politika, instrumenti koji će efikasno štititi privatno vlasništvo, smanjena javna potrošnja, racionalizirana javna uprava i još mnogo drugog, treba da stvori pozitivan poslovni ambijent za investiciona ulaganja, prvo od strane domaćih subjekata, a potom da se kroz tako osmišljeni privredni ambijent osiguraju direktne strane investicije.
Paralelno s tim, sigurno bi poseban zamah razvoja ekonomskih odnosa u BiH osiguralo uspostavljanje efikasnih regija, što je danas, zbog politički barijera zasad neostvariva ideja. Iako je i nauka i praksa, potvrdila da su razrađeni kriteriji regionalizacije sa snažnim utjecajem decentralizacije vlasti i upravljanja, za rezultat u takvim državama osigurali najviši oblik standarda, veoma često nerješeni politički odnosi ili neralni politički ciljevi nametnu se kao nepremostiva barijara za dostizanje tih ciljeva.
Prirodni, geografski faktori i kriteriji su egzaktno utvrđeni, najčešće su očiti i veoma jasni.
Daleko se otišlo i u razradi ekonomskih kriterija regionalizacije sa snažnom regionalnom ekonomijom, ekonomijom prostora, ali su dobro poznati i socijalni, obrazovni, zdravstveni, kulturološki i drugi aspekti i kriteriji, pri čemu se ne smije zanemariti etnički kriterij kao sublimat nacionalnog interesa.
Ovaj kriterij ima posebno mjesto u ideji i razradi ovog rada, ali kao jednakopravan sa svim drugim i kao prednost koju može dobro osmišljenom strategijom razvoja privrede iskoristiti BiH.
Znam da BiH posjeduje ogromne privredne kapacitete, prirodne resurse, stručne i mlade ljude, iskustvo i znanje naših najobrazovanijih kadrova, od onih iz akademskog miljea, do vrhunskih dokazanih i potvrđenih privrednika, tradiciju stvaranja, proizvodnju i ono što predstavlja neizmjerno bogatstvo koje u sebi nose ovi ljudi, radnu naviku koja je utkana u svakom čovjeku ove zemlje.
BiH ima velike šanse da integracijom i efikasnim korištenjem svih resursa, koji su specifični za svaku regiju, postigne snažan sinergijski efekt razvoja cjelokupnog društva i zajednice.
Velika nezaposlenost, izražen vanjsko-trgovinski deficit, neiskorišteni kapaciteti na cijelom prostoru BiH, ekonomska kriza koja je generirana ovim procesima, dovoljan su motivirajući faktor da učinimo više i da damo svoj doprinos u iznalaženju izlaza iz ovog stanja.
Da je logičan znak jednakosti između nezaposlenosti i ekonomske krize nije nepoznanica, da svaka promjena na lijevoj strani po automatizmu mijenja osnovne vrijednosti na desnoj strani, nameće potrebu da se kroz analizu lijeve i desne strane posebno paralelno radi i analiza omjera proizvodnih i neproizvodnih radnih mjesta.
Stim u vezi, u svom magistarskom radu pokušao sam, kroz prizmu postojećih, a u ovom trenutku neangažiranih proizvodnih kapaciteta, ne malog broja visokoobrazovanih kadrova koji su svojevremeno bili nosioci industrijskog razvoja i napretka, postaviti polazne tačke na kojima bi se mogao pokrenuti projekt novog investicionog zamaha u segmentu industrijske prerade mesa i mesnih prerađevina, kroz disperziju proizvodnih kapaciteta na prostoru BiH.

DOKTORSKA DISERTACIJA

Istraživanje u doktorskoj disertaciji pod naslovom „Razvojne mogućnosti preduzeća mesne industrije BiH“ usmjereno je na problematiku racionalnijeg korištenja raspoloživih komparativnih prednosti u oblasti poljoprivredne proizvodnje i industrije zdrave hrane, posebno imajući u vidu postojeće prirodne resurse, društveno bogastvo i ljudske potencijale.

Uvodni dio disertacije posvećen je predmetu i cilju istraživanja, zatim formulaciji naučnih hipoteza od kojih se polazi, te primjeni odgovarajućih naučnih metoda.
U cilju izvođenja kritičke ocjene razvojnih mogućnosti preduzeća mesne industrije, istraživanje započinje analizom proizvodnih kapaciteta poljoprivrede i mesne industrije, čemu je posvećen prvi dio disertacije.
U tom dijelu izvršena je klasifikacija proizvodnih kapaciteta, zatim ukazano na specifičnosti poljoprivredne proizvodnje, sa naglaskom na stočarstvo kao bazu poslovanja preduzeća mesne industrije.
Ovaj dio istraživanja, nastavlja se analizom uloge mesne industrije u ukupnom privrednom razvoju BiH, a završava se ukazivanjem na problematiku organizacionog strukturiranja preduzeća mesne industrije.
Drugi dio istraživanja obuhvata problematiku investicionog ulaganja u razvoj proizvodnih kapaciteta mesne industrije uopšte, sa naglaskom na prilike u BiH.
Ovdje se ukazuje na ulogu i značaj investicionog ulaganja kapitala u rast i razvoj preduzeća mesne industrije, uz klasifikovanje ovog oblika ulaganja, zatim na osnovne izvore kapitala, te na kvalitativne i kvantitativne promjene do kojih dolazi investiranjem u rast i razvoj preduzeća kao osnovnih subjekata tržišne privrede.
Poseban naglasak u ovom dijelu istraživanja stavlja se na definisanje razvojne politike kao planske odluke top menadžmenta preduzeća mesne industrije.
U trećem dijelu disertacije istražuje se uloga društvenog i ekonomskog okruženja u razvoju preduzeća mesne industrije BiH.
Ovaj dio polazi od kritičke analize karakteristika razvoja poljoprivrede i mesne industrije BiH, usmjeravajući se na uticaj ekonomske politike države, ali i na djelovanje drugih društvenih faktora na razvoj ovih poslovnih subjekata.
U tom kontekstu, ukazuje se i na ulogu preduzetništva u razvoju mesne industrije, zatim na značaj radne snage u ovom procesu, te na značaj ulaganja stranog kapitala u domaću poljoprivredu i na njoj zasnovanu preradu mesa.
U završnom, četvrtom dijelu ove disertacije pod nazivom CASE STUDY izvršena je analiza postojećih mogućnosti i izbor modela razvoja razvoja preduzeća mesne industrije BiH.
U ovom dijelu se ukazuje na raspoložive potencijale pojedinih preduzeća mesne industrije, te se statistički obrađuju relevantni kvalitativni i kvantitativni pokazatelji o tedencijama razvoja proizvodnje i potrošnje u zemlji i svijetu.
U zaključnim razmatranjima rezimiraju se osnovni stavovi do kojih se došlo istraživanjem, zatim ukazuje na potvrđivanje hipoteza od kojih se pošlo u ovoj doktorskoj disertaciji, te predlažu upravljačke mjere koje treba da se preduzmu kako od strane menadžmenta preduzeća mesne industrije, tako i od strane nadležnih državnih organa u koncipiranju i implementaciji strategije razvoja preduzeća mesne industrije BiH.

RADNO ISKUSTVO

01.04.1989. – 01.10.1993. R SUP BiH, načelnik sektora kriminalističke policije, P.U. Bihać.

03.02.1997. – 23.06.1998. Republički fond za zdravstvenu zaštitu – jedinica Bihać, stručn saradnik.

24.06.1998. – 15.11.2000. Agencija za pravne poslove i promet nekretnina Bihać, trgovina
nekretninama, investiranje u nekretnine, imovinsko-
pravni poslovi, stručni saradnik.

01.01.2002. – 30.09.2003. Vlada USK-a Kantonalni fond za izgradnju stanova, zamjenik
direktora fonda te pri Kantonalnom ministarstvu za građenje
prostorno uređenje i zaštitu okoline, stručni saradnik.

06.06.2005.-31.12.2005. D.D.»Agrokrajina» Bihać, direktor, osnovna djelatnost društva,
poljoprivreda, uzgoj junadi i krava muzara.

01.01.2006.- 31.01.2011. Mesna industrija «Lijanovići» d.o.o. Široki Brijeg, podružnica
«Proizvodnja» Velika Kladuša, rukovodilac podružnice, djelatnost
prerada mesa i mesnih prerađevina.

01.02.2011.- 19.09.2013. Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog
Kantona.

11.11.2013.- 31.01.2016. Savjetnik gradonačelnika Bihaća za ekonomska i privredna
pitanja.

10.09.2019g.- 06.04.2020. d.o.o. „WOODEN CHAIRS – DRVENE STOLICE“ Bužim, zamjenik direktora;

19.12.2019. – 18.06.2020. „DATA PROCESSING“ SRL, Via Maestri Del Lavoro 37. Mira, Italia.

19.06.2020. – 13.08.2023. „M.V.“ SRL, Circonvallaz Clodia 163/167, Roma, Italia.

14.08.2023. – …………… „GMI“ SRL Via Santa Maria De Lla Neve 12. FOGGIA, Italia.

20.04.2020. godine —– d.o.o. „EURO-MONT“ Zenica, Mehmedalije Tarabara br.20,
direktor društva, bez ograničenja (bez radnog odnosa);

11.12.2020. godine —– d.o.o. „E – MONT PROJEKT“ Zagreb, Slavonska avenija 1C, direktor društva, bez ograničenja (bez radnog odnosa);

07.09.2023. godine —– d.o.o. „SAGA“ Žepče, Tatarbudžak bb, direktor društva, bez Ograničenja (bez radnog odnosa).

Od 31.01.2016.g, pa do danas – kao stečajni upravnik vodio sam niz predstečajnih i stečajnih postupaka, među kojima su značajniji:
– d.d. „KOMBITEKS“ Bihać, u stečaju;
– d.d. „SANA“ D.I. Sanski Most, u stečaju;
– d.d. „AGROKOMERC“ Velika Kladuša;
– d.d. „RAD“ Cazin u stečaju;
– d.d. „ERK“ Bihać u stečaju;
– d.o.o. „FJUME“ Bihać;
– d.o.o. „STEĆAK INŽINJERING“ Sanski Most, u stečaju;
– d.o.o. „FILES“ Sanski Most, u stečaju;
– d.o.o. „B2C NOCEPT“ Bihać u stečaju;
– d.o.o. „ELEKTROMETAL“ Cazin u stečaju;
– d.o.o. „LEGO COMERCE“ Velika Kladuša u stečaju;
– d.o.o. „MERMERI I GRANITI“ Bihać u stečaju;
– d.o.o. „O-ADILAGIĆ“ Sanski Most u stečaju;
– d.o.o. „ALEŠ BOY“ Ključ u stečaju;
– do.o. „CYBERCOMP“ Cazin u stečaju;
– d.o.o. „EUROBENZ“ Velika Kladuša u stečaju;
– d.o.o. „EUROMOMENT“ Velika Kladuša u stečaju;
– d.o.o. „GEOTOP“ Bihać u stečaju;
– d.o.o. „MONTCH“ Sanski Most u stečaju;
– d.o.o. „RECIKLING“ Bosanska Krupa u stečaju;
– d.o.o. „SIKA-LIMARSTVO“ Sanski Most u stečaju;
– d.o.o. „STEĆAK-INŽINJERING“ Sanski Most u stečaju;
– d.o.o. „LASER“ Bihać u stečaju;
– d.o.o. „TEHNIK-PRO“ Cazin u stečaju;
– d.o.o. „POLJOPROM“ Bihać u stečaju;
– o.z. „VRTOČE“ p.o. Bosanski Petrovac;

DODATNA USAVRŠAVANJA I SPECIJALIZACIJE

1. Program pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja lica zaposlenih u odgojno obrazovnoj djelatnosti radi osposobljavanja za izvođenje nastave iz predmeta Privredno pravo po odredbama Zakona o srednjem obrazovanju.

2. Certificate Of Achievement BiH Bankruptcy Law

3. Stečajni upravitelj – Federalno ministarstvo pravde BiH.

4. Certificate of Achievement – Food Safety

5. International HACCP auditor

6. MS Office, Internet aplikacije

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

„Šta donosi Zakon o poljoprivredi BiH“, Novi EKONOMIST, Fakultet STR, Bjeljina, 2007
„Posljedice zakašnjelog stečaja“, Novi EKONOMIST FST, Bjeljina, 2007.

„Poduzetništvo i regionalni razvitak proizvodnih kapaciteta“, Novi EKONOMIST FST,
Bjeljina, 2008. „Nacionalni park Una na granici EU i BiH kao ekološki izazov“,
autori prof.dr. Mile Matijević, Fakultet pravnih nauka Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, dr.sc. Šefik Smlatić, savjetnik načelnika opštine Bihać, Izdavač: Visoka škola unutrašnjih poslova, Bulevar Živojina Mišića 10A Banja Luka.
Zbornik radova Međunarodna stručna konferencija, Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, sa osvrtom na ekološki kriminalitet. Mart 2014 Trebinje.
„Upravljanje poslovnim rizicima u sadašnjem ekonomsko – političkom ambijentu BiH“, IV međunarodna naučna konferencija, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014. Izdavač, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

KOAUTOR KNJIGA S RECENZIJOM

„Ekonomski aspekti uspostave proizvodnih kapaciteta“ – izdavač, Univerzitet za poslovni menadžment Banja Luka, recezenti: prof. dr. Božidar Stavrić; prof. dr. Miloš Sorak
„Teorija poslovne ekonomije“, koautor prof. dr. Božidar Stavrić, recezenti prof.dr. Šefkija Berberović, prof.dr. Gordana Komazec, izdavač, Univerzitet za poslovni menadžment Banja Luka.2011.

Na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, u zvanju docenta doktora ekonomskih nauka, obavljao predavanja u školskoj 2014/2015 iz predmeta:
1. „BIZNIS EKONOMIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE”

2. „POSLOVNE I PREDUZETNIČKE FINANSIJE”.

ISTAKNUTE AKTIVNOSTI

Uvođenje novih principa i modela u vođenju stečajnih postupaka, primarno je radio na uvođenju pojma „aktivni stečaj” po kojem stečajni upravnik izlazi iz ustaljenog šablona rada stečajnih upravnika (popis imovine i unovčavanje iste) i preuzima na sebe poslove i zadatke koji u velikom dijelu predstavljaju poslove i zadatke kriznog menadžera.
Ciljni rezultat takvog rada i pristupa se ogleda u maksimiziranju potencijala stečajnih dužnika bez obzira na njihovu prethodnu osnovnu djelatnost.
Stim u vezi, navedene aktivnosti i pristup kao i rezultati mogu se sagledati kroz okončani stečajni postupaka nad d.d.
Kombiteks Bihać u stečaju u vidu projektovanja i izgradnje saobraćajne infrastrukture, kanalizacione mreže, vodovodne mreže, elektro mreže, ptt mreže, odnosno svih ključnih sadržaja koji su kumulativno osigurali pretpostavke temeljem kojih je Grad Bihać – Gradsko vijeće grada Bihaća cijeli ekonomsko-industrijski prostor proglasio poslovnom zonom.
Danas poslovanje u bivšem fabričkom krugu d.d. „KOMBITEKS” se obavlja pod imenom „Poslovna zona KOMBITEKS” Bihać.
Danas je poslovna zona „Kombiteks” prostor u kojem posluje više od dvadeset poslovnih subjekata sa nekoliko stotina zaposlenih radnika.
Za uspješnu realizaciju ovakvog projekta bila je nužna aktivna uloga lokalne zajednice, koja uz sadržajno drugačiji pristup provođenju stečajnog postupka predstavlja ključnu polugu za realizaciju ovako složenih projekata koji u mnogočemu u sebi sublimiraju tranziciju ne samo vlasništva, tehnologija već prostorno planskih dokumenata i politika razvoja grada i kantona.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com