KLUB USPJEŠNIH: DIPL. ING. SEAD VAJZOVIĆ, DIREKTOR, PEPLAST DOO, ODŽAK

NASLOVNICA - FINAL

INTERVJU PDF

KLUB USPJEŠNIH: DIPL. ING. SEAD VAJZOVIĆ, DIREKTOR, PEPLAST DOO, ODŽAK

KVALITET, ODGOVORNOST I
INOVATIVNOST OBILJEŽJA SU NAŠEG POSLOVANJA

Tekst: Rašid Hakić
Fotografije: Peplast d.o.o. i Medium d.o.o.

Uprkos svemu onome što je područje općine Odžak zadesilo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, pri čemu je privreda u potpunosti bila uništena, ova lokalna zajednica se u znatnoj mjeri vratila na prijeratni nivo u svim segmentima razvoja.
Tako privredni ambijent oslikavaju brojna poslovna društva koja uspješno posluju, a društvo takvih upotpunjava i Peplast, sa jedinstvenom djelatnošću na bh. prostorima.
Poslovanje ovog privrednog subjekta predstavio je prvi čovjek menadžmenta Sead Vajzović.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Vajzović, predstavite, u kratkim crtama početak rada poslovnog subjekta Peplast?

SEAD VAJZOVIĆ:
Firma Peplast d.o.o osnovana je 2010. godine, a proizašla je iz firme TIPO d.o.o. u stečaju, osnovane 2001. godine, koja se, u početnih pet-šest godina aktivnog poslovanja, nije adekvatno uklopila u nove ekonomske i tržišne realitete, te nije izdržala tržišnu utakmicu.
Sa novom vlasničkom strukturom i pod sadašnjim imenom, od 30. juna 2010. godine na tržištu se pojavljuje firma Peplast i od tada bilježi stalan rast prihoda i permanentan razvoj, uz investicije u novu opremu.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliku količinu gotovih proizvoda možete proizvesti na godišnjem nivou sa tehničkom opremom i ljudskim resursima kojom raspolažete?

SEAD VAJZOVIĆ:
U prethodne tri godine, usljed raznih izazova izazvanih poremećajima na svjetskoj sceni, imali smo maksimalnu popunjenost kapaciteta. Shodno tome smo se odlučili da, investiranjem u novu ekstrudersku liniju, te dodatnu opremu za konfekciju, odnosno finalnu doradu, naše proizvodne kapacitete podignemo sa prethodnih 3 000 na trenutnih 4 500 tona prerađenog polietilena na godišnjem nivou.
To znači da su trenutni proizvodni kapaciteti firme u normalnim uslovima rada kao i optimalnom korištenju resursa oko 4 500 tona na godišnjem nivou, odnosno oko 400 tona na mjesečnom nivou.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliki je broj i kakva kadrovska struktura uposlenih?

SEAD VAJZOVIĆ:
Trenutno imamo uposleno 50 radnika od čega osam žena, od kojih je pet sa VSS i tri sa SSS. Zaposlena su i 42 muška radnika, od čega četiti sa VSS i tridesetosam sa SSS.
Radnici u proizvodnom procesu su raznih usmjerenja, koje u našim pogonima obučavamo i formiramo za upravljanje i rad na mašinama za preradu polietilena.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini nema školske institucije koja izučava predmet polimeri, da bi tako crpili i koristili školsko stečeno znanje u našim proizvodnim pogonima.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja osnovnu djelatnost Peplast-a, za koju namjenu i šta sadrži asortiman gotovih proizvoda?

SEAD VAJZOVIĆ:
Osnovna djelatnost firme Peplast je prerada polietilena u industrijsku ambalažu za pakovanja, sa primjenom u građevinskoj, petrohemijskoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj, drvnoj i metalnoj industriji. Kada govorimo o asortimanu proizvoda firme Peplast, spremni smo odgovoriti najzahtjevnijim evropskim tržištima za industrijskom ambalažom, te svojim dugogodišnjim iskustvom ponuditi kupcu podršku u primjeni polietilenske ambalaže nove generacije.
Jedan od specijalnih proizvoda koje nudimo tržištu je takozvana „pametna“ ili Stretch hood folija, koja se koristi za paletiranje praškastih proizvoda upakovanih u FFS folije, proizvedene također u našim proizvonim pogonima.
Stretch hood folija je proizvod koji se koristi i ima prednost u modernom pakovanju zbog reduciranja debljine za čak 25 posto u odnosu na termoskupljajuće folije, te korištenjem specijalno dizajniranih materijala drži ili skuplja se uz proizvod, bez utroška toplotne energije.
Pogon i oprema firme Peplast su profilisani i projektovani na način da prati industriju, tako da, pored ogromne konkurencije, kako u Bosni i Hercegovini i regionu, uspjevamo zadovoljiti rigorozno tržište pakovanja.

CILJA NAM JE DA POSTANEMO REGIONALNI LIDERI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja osnovne elemente misije i vizije poslovanja?

SEAD VAJZOVIĆ:
U svakodnevnom radu koristimo slogan KVALITET, ODGOVORNOST, INOVATIVNOST. Da bi sve pomenuto postigli moramo imati misiju koja kaže da proizvodimo polietilensku ambalažu vrhunske kvalitete, donosimo nove ideje i dodatne vrijednosti za svakog od naših partnera, a prema najvišim svjetskim standardima i najboljoj praksi u industriji polietilenske i drugih vrsta ambalaža.
Također, da bi ostvarili postavljeni cilj moramo imati viziju koja kaže da planiramo postati lider u proizvodnji polietilenske ambalaže za industrijsku namjenu i široku potrošnju u Bosni i Hercegovini i regiji, a prateći najnovije tehnologije i riješenja na globalnom tržištu ambalaže i donoseći iste našim kupcima i partnerima.

SEAD VAJZOVIĆ: Naše vrijednosti su:
KVALITET, koji podrazumijeva strogu kontrolu kvaliteta u toku procesa te prije isporuke kupcima, kontrolu kvaliteta sirovine i stvaranje ugodne radne sredine.
ODGOVORNOST, koju čine ispunjavanje zahtjeva i potreba kupaca, praćenje preuzetih obaveza prema dobavljačima i ostalim partnerima, osiguravanje optimalnih uslova rada u krugu fabrike i adekvatnu zaštitu na radu, zaštitu životne sredine, doprinos u razvoju lokalne sredine kroz podršku sportskim, kulturnim i edukacijskim sadržajima, konstantno stvaranje dodatnih vrijednosti i brz razvoj firme.
INOVATIVNOST podrazumijeva praćenje razvoja novih tehnologija i repromaterijala u industriji polietilenske ambalaže, te primjene istih u proizvodnji naših proizvoda, primjene najmodernijih marketinških trendova prilikom dizajna i izrade ambalaže za naše partnere.
Uz sve pomenuto jako brinemo da to zaokružimo standardima koji su implementirani, a to su ISO 9001:2015 o ponovljivosti kvaliteta, te onih koji su u fazi implementacije kao što su ISO 14001:2015, standard upravljanja zaštitom životne sredine, te ISO 45001, standard zaštite na radu.

 

SADRŽAJAN PROIZVODNI ASORTIMAN

BH BUSINESS MAGAZINE:
Predstavite nam detaljnije proizvodni asortiman i namjenu istog.

SEAD VAJZOVIĆ:
Proizvodnim asortimanom i specijalizovanom proizvodnjom u oblasti polietilenske ambalaže kvalitetom možemo zadovoljiti i najzahtjevnije kupce u oblasti industrije i trgovine.
Naš asortiman smo podijelili u sedam grupa sa kojima možemo ispuniti sve zahtjeve tržišta za potrebama u oblasti polietilenske ambalaže.
Najuži asortiman, podijeljen u grupe proizvoda, čine industrijske folije, termoskupljajuće folije, stretch hood folije, FFS (formiraj, puni, zavari) folije, industrijske vreće, folije za poljoprivredu i reklamne vrećice.
Industrijske folije su uglavnom folije za pakovanje EPS izolacionih ploča, folije za pakovanje drvenog peleta, te folije za laminaciju metalnih i drugih proizvoda.
Termoskupljajuće folije se koriste za pakovanje ciglarskih proizvoda, te pakovanje parketa, briketa, u industriji pića, pakovanje šećera, te mesnoj industriji za zbirna pakovanja.
Termoskupljajuća folija je specifična zbog toga što pakerica koristi toplotnu energiju iz grijača ili plinskih plamenika i tretira površinu folije, usljed čega dolazi do njenog skupljanja uz sam proizvod.
Stretch hood folije su proizvod budućnosti i sa ponosom možemo reći da smo jedina fabrika u Bosni i Hercegovini koja je uspješno razvila recepture za ove specijalne folije.
Stretch hood folije još nazivamo „pametne“ iz razloga što ne koriste toplotnu energiju za skupljanje uz proizvod nego nakon određenog vremena i istezanja, te postavljanja na paletu proizvoda teže da se vrate u prvobitni položaj i time drže proizvod kompaktnim i čvrsto upakovanim.
Najčešće se koriste u proizvodnji industrijskih đubriva, cementa, kreča, sode, soli i u drugim proizvodnjama, gdje se inovacijom i investicijom želi smanjiti trošak i napraviti ušteda, te smanjiti učešće ambalaže na upakovanom proizvodu.

FFS film proizveden u našim pogonima je zanimljiva alternativa gotovim vrećama. Idealan je za sakupljanje granula, praha, žitarica, stočne hrane, drvenog peleta i ostalog u jednoj operaciji.

Vreće napravljene od FFS folije lako se pune, uz pomoć gravitacije i mogu ispuniti različite zahtjeve s opcijskim dodatnim osobinama. To uključuje perforaciju, odnosno bušenje rupa mikroiglama u strogo definisanom rasponu, kako bi vlaga ili zrak izašli iz vreće, ili pregovanje da bi postigli veći koeficijent trenja, koji poboljšava stabilnost tereta tokom transporta.

FFS folija je osnova za srednje teške do teške vreće. Princip “formiraj, puni, zavari” u samo jednoj operaciji , okomito ili vodoravno, čini proces punjenja učinkovitim, a time i isplativim.
Sve što trebate je mašina za pakovanje.
Zbog gravitacije, sadržaj “pada” u otvorenu FFS vreću od strane mašine, koja se odmah nakon punjenja zatvara i spremna je za daljnji transport. Brze linije za pakovanje imaju koristi od ovih prednosti u svakom pogledu.
Peplast prilagođava FFS foliju vašem proizvodu, ne samo u formatu, dužini, širini ili zapremini već i u recepturi.
Na primjer, od nas možete dobiti štampanu FFS foliju koja je sigurna za hranu ili UV-stabilnu ili FFS foliju s drugim posebnim osobinama, ovisno o vašim individualnim zahtjevima.

Industrijske vreće su sve ono što je bilo prije FFS folija i automatskog pakovanja i što je još uvijek u velikoj mjeri zastupljeno u industriji pakovanja, te u poljoprivrednoj industriji za poluautomatska pakovanja.
U našim pogonima formiramo vreće za kupca po individualnim željama i zahtjevima, koje oni pune i zavaruju.
Proizvodimo sve vrste folija za poljoprivredu od polagajućih, tunelskih do plasteničkih, koje služe da zaštite proizvod od UV zračenja, te od vanjskih vremenskih prilika.

Zbog potrebe i zahtjeva tržišta sve više ulažemo i ulazimo u proizvodnju vreća i vrećica za široku potrošnju, koje se koriste u tržnim centrima ili bilo kojoj uslužnoj djelatnosti.

SEAD VAJZOVIĆ: Trenutni omjer plasmana na domaćem i ino tržištu je 70:30. Sa investicijama koje smo uradili u prethodnoj i onim koje planiramo uraditi u narednoj godini, planiramo da odnose izjednačimo.

VIŠEMILIONSKA INVESTIRANJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Vajzović, šta predstavlja strateške planske aktivnosti do kraja godine i dugoročno?

SEAD VAJZOVIĆ:
U prethodnim godinama investirali smo mnogo u infrastrukturu i dijelom u opremu.
S tim u vezi treba istaći da smo u prošloj i tekućoj godini realizovali dva ptojekta fotonaponskih elektrana ukupne snage 300 kW, što pokriva 25 posto ukupne potrebe Peplast-a za električnom energijom. Pored ekonomskih benefita obnovljivi izvori energije uveliko smanjuju emisiju CO2, što direktno doprinosi očuvanju životne sredine
Osim navedenog, najveći dio investicija odnosio se na skladište sirovine, te skladište poluproizvoda i gotovih proizvoda.
U tekućoj godini privodimo kraju investiciju u opremu u vrijednosti od 2,2 miliona KM.
S tim u vezi plan je već 2024. godine krenuti sa aktivnostima oko investicije u novu štamparsku liniju, te novu liniju za reciklažu, što je procijenjena investicija na dva miliona KM.
Dugoročno gledano, sa opremom koju posjedujemo i opremom u koju investiramo, smatramo da možemo odgovorno pratiti trendove u preradi polietilena na regionalnom i evropskom tržištu.
Dugoročno gledano, najveća ulaganja smo imali i imamo u ljudske resurse, koji su jedan od najbitnijih faktora naše firme i na tom polju radimo konstantno, te pokušavamo kroz zadovoljstvo uposlenika, stvoriti prepoznatljv brend na tržištu, kroz kvalitet proizvoda.
Sa svim do sada urađenim stekli smo preduslove za nastavak trenda uspješnog poslovanja i da sve nove planske aktivnosti realizujemo bez bilo kakvih prepreka.
Time smo postali jedan od značajnih faktora razvoja lokalne sredine, kantona i FBiH. Peplast je postao pouzdan poslovni partner.

BIOGRAFIJA

Sead Vajzović je rođen 18. Septembra 1979. godine u Malešićima kod Gračanice.
Osnovnu školu je 1994. godine završio u rodnom mjestu, a srednju Mašinsku tehničku školu, 1998. godine, u Gračanici.
Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Tuzli 2005. godine, na Odsijeku energetsko mašinstvo, na temu „Obnovljivi izvori energije“.
Od 2003. godine, kao student, aktivno je uključen u organizaciju proizvodnje i tehnološki razvoj prerade polietilena.
Direktor je privrednog subjekta Peplast.
Oženjen je i otac dvoje djece.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com