MIRSAD DURMIĆ, OSNIVAČ I VLASNIK „DMDE“ DOO, DOBOJ ISTOK

NASLOVNICA DMDE

INTERVJU MIRSAD DURMIĆ, OSNIVAČ I VLASNIK DMDE DOO

MIRSAD DURMIĆ, OSNIVAČ I VLASNIK „DMDE“ DOO, DOBOJ ISTOK

PRIPADAMO DRUŠTVU NAJUSPJEŠNIJIH 

U OBLASTI BH. TRANSPORTA

Tekst Rašid Hakić
Saradnica na pripremi materijala Lejla Junuzović
Fotografije DMDE doo

Do početka devedesetih godina prošloga stoljeća ex jugoslovenski privredni razvoj u znatnoj mjeri se temeljio na željezničkom transportu privrednih dobara.
Poslijeratni period donio je brojne realitete, od kojih i sporo stavljanje u funkciju raspoloživih željezničkih bh. kapaciteta.
Rezultat takvog stanja je razvoj domaćeg i međunarodnog teretnog drumskog saobraćaja, koji u znatnoj mjeri utiče na kakav-takav privredni progres.
Jedan od privrednih subjekata koji se bavi drumskim transportom roba je i DMDE, koji je u relativno kratkom roku uspio da postane jedan od vodećih na bosanskohercegovačkom prostoru.
Dosadašnji razvojni put DMDE-a predstavio je osnivač i vlasnik Mirsad Durmić, čovjek sa ogromnom energijom, koji poslovne uspjehe bilježi i u drugim oblastima privatnog poduzetništva.

BH BUSINESS MASGAZINE:
Gospodine Durmić, od kada posluje privredni subjekt DMDE, šta je bila prvobitna djelatnost i kako je tekao razvoj u prvim godinama rada?
M. DURMIĆ:
Firma DMDE doo osnovana je 2004. godine sa sjedištem u Brijesnici Velikoj, u opštini Doboj Istok. Prvobitni poslovi kojima se firma bavila bilo je izvođenje zemljanih radova, rušenje objekata i pripreme terena za gradnju.
Sve to je uključivalo i posjedovanje kamiona koji su prevozili zemlju od iskopa, a onda se uporedo krenulo i sa vožnjom uglja iz Stanara u Maglaj, za potrebe fabrike Natron Hayat. Povećanje obima tog transporta zahtijevalo je i nabavku dodatnih vozila kojim bi se vršio transport.
I tako počinje uzlazna putanja naše kompanije. U međuvremenu firma obezbjeđuje i sve potrebne licence za međunarodni transport, te sve više počinje vršiti prijevoz rasutih tereta u silocisternama, što je rezultiralo da danas preko 80 posto naših usluga odpada na izvoz, a preostali dio je uvoz žitarica iz Mađarske i Srbije za našu zemlju. Također je važno da spomenemo i kupovinu bivše fabrike namještaja „Enterijer“ u Kotorskom, koju smo kasnije prodali turskoj kompaniji ILLA i tako ostvarili dobar profit, te stvorili uslove i pretpostavke za dalja ulaganja.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom se razvijao privredni subjekt čiji ste osnivač i vlasnik i ko su glavni poslovni partneri DMDE-a?

M. DURMIĆ:
DMDE iz godine u godinu bilježi kontinuiran rast i razvoj. Kako se povećavao obim poslova i širilo tržište, povećavali smo i broj voznih jedinica, uporedo prateći trendove i tehnologiju.
Na samom početku, 2004. godine, kada je firma i osnovana, na raspolaganju smo imali tri kamiona i nekoliko bagera.
Danas naš vozni park čini 75 kompleta, prosječne starosti četiri godine. Naš najveći strateški partner je fabrika sode u Lukavcu, za koju vršimo 80 posto naših usluga prijevoza, a preostalih 20 posto otpada na strane poslovne partnere kao što su kompanije Brenntag, StockMeier, Saponia i druge.
Također vršimo i uvoz žitarica iz Srbije i Mađarske za BiH. Ukupan promet koje su naše dvije firme ostvarile u 2017. godini je prešao 19. miliona KM, a završetkom 2018. godine očekujemo još bolji poslovni rezultat.

 
KORAK ISPRED KONKURENCIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja misiju, a šta viziju DMDE-a?

M. DURMIĆ:
Misija firme od samog njezinog osnivanja bila je izgraditi pozitivan i prepoznatljiv imidž sa tendencijom stalnog napretka.
Vizija firme je postati referentno ime za transport, jer DMDE vidimo kao kompaniju koja je uvijek spremna ići korak ispred svoje konkurencije u osvajanju novih tržišta, kao zadobijanju i očuvanju ukazanog povjerenja.

SISTEMSKIM RJEŠENJIMA
DRŽAVA MORA  RIJEŠITI PITANJE  KVALITETNE RADNE SNAGE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je radnika uposleno u DMDE-u i sa kakvom kvalifikacionom strukturom?

M. DURMIĆ:
Trenutno stanje na spisku naših zaposlenih radnika je 75 profesionalnih vozača i 10 radnika koji čine administraciju i dispečerski centar, a koji su uglavnom visokoobrazovani kadar.
Prilikom zapošljavanja uvijek nastojimo da prednost dajemo mladim ljudima sa područja naše, ali i susjednih opština, kao što su Doboj i Petrovo. U našoj firmi imamo radnike različitih vjerskih pripadnosti što nam je vrlo bitno, naročito kada su u pitanju vjerski praznici, kako bismo ih mogli ispoštovati i osigurati slobodne dane, a da pri tome ni posao ne trpi.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakva su Vaša iskustva po pitanju obezbjeđenja odgovarajućeg kvalitetnog kadra?

M. DURMIĆ:
Kada govorimo o kvalitetnom kadru moramo reći da se susrećemo sa problemom nedostataka određenih zanimanja za djelatnosti koje su u porastu kao što je transport.
Firma je na tržištu stekla dosta dobru reputaciju, te nam ne predstavlja problem da obezbijedimo dovoljno posla, ali ljudi koji će taj posao obavljati kvalitetno i sačuvati ugled firme je nedovoljno.
Mada, moramo priznati da su škole na našoj opštini iznjedrile mnoge dobre đake, koji su se istakli i kroz studiranje, pa imamo zaista kvalitetnih inženjera i raznih drugih kadrova.
Sada je samo važno tim ljudima ponuditi dobra radna mjesta i omogućiti im uslove u kojima će oni dati svoj maksimum.
Naša firma ima tim koji dobro funkcioniše i svakodnevno razmišljamo šta je to što će ih dodatno motivisati da s elanom obavljaju svoje radne zadatke.
Naročito smo ponosni na svoje vozače koji su i najbrojniji, obzirom na djelatnost kojom se bavimo.
Oni vrlo odgovorno obavljaju svoj posao, maksimalno vodeći računa o vozilima, što je ujedno i ušteda na održavanju tih vozila. Zbog toga smo odlučili i to uveliko uveli u praksu da periodično pratimo potrošnju goriva i nagrađujemo deset vozača koji su imali najmanju potrošnju goriva u tom periodu. Smatramo da je ovo jedan lijep vid nagrađivanja i poruka da je svaka ušteda za doborbit svih nas.
Ipak, razmišljanja smo da bi i obrazovni sistem trebalo prilagoditi potrebama tržišta, obratiti pažnju na deficitarna zanimanja, a u školama organizovati više praktičnog dijela. Naša firma često pruža priliku mladim ljudima koji žele da uče i puno ulažemo u obuku mladih vozača, od kojih je značajan broj njih pronašao svoje mjesto u našoj firmi, a postoje i oni koje je životni put odveo negdje dalje.

 

 

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje mjesto na tržištu zauzima DMDE u odnosu na konkurenciju?

D. DURMIĆ:
S obzirom da DMDE ima i svoju sestrinsku firmu DEF TRANSPORTI koja se bavi potpuno istom djelatnošću i kada saberemo rezultate od obje firme, nalazimo se na drugom mjestu na rang listi koju svake godine objavljuje državno Ministarstvo prometa i komunikacija.
Mi smo ponosni na svoj rezultat i ne možemo biti nezadovoljni, posebno kada uzmemo u obzir činjenicu da smo svrstani u jednu likvidnu i solventnu firmu, koja iz godine u godinu bilježi sve bolje poslovne uspjehe. To nam je ujedno i podstrek za sve buduće planove.
Želim napomenuti da svoje rezultate ostvarujemo u jednoj relativno mladoj opštini, gdje je izuzetno dobra infrastruktura, što naravno, pogoduje razvoju privrede.
Stvorili smo čvrste temelje tako da uz minimalan rizik možemo širiti svoje poslovanje i na neke druge poslovne sfere mimo transporta koji je naša osnovna i glavna djelatnost.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvim ocjenjujete odnos prema predstavnicima lokalne, kantonalne i ostalih nivoa vlasti?

M. DURMIĆ:
Prevashodno želimo istaknuti da ova firma nije simpatizer, niti član ni jedne političke stranke.
Podržavamo isključivo dobre ideje i vrednujemo i pamtimo rezultate ma ko ih ostvario.
Posmatramo to iz ugla šta je najbolje rješenje za naše probleme. Do sada nismo imali nikakvih problema, niti osporavanja ni na jednom nivou vlasti. Naprotiv, često smo imali podršku.
Zahvaljujući trenutnoj vlasti, načelniku opštine i općinskom vijeću, Doboj Istok je sve pogodnije tlo za privrednike. U prilog tome govori i činjenica da se u Doboj Istoku upravo realizuju dva velika i vrijedna projekta, a to je gradnja fabrike Furnir Fix koja će, prema saznanjima koja imamo, obezbijediti najmanje 100 radnih mjesta i gradnja modernog tržnog centra, površine preko 8500 metara kvadratnih, što je naša vlastita investicija, a koja će također ponuditi oko 100 radnih mjesta. Općinske službe i sam načelnik su nam u ovom periodu velika potpora kada je u pitanju obezbjeđivanje potrebne dokumentacije i iznalaženje rješenja kako bi se ovaj projekat završio u što kraćem vremenskom roku. Uvijek težimo da zdravorazumski pronađemo rješenje. U našu firmu su zaista dobrodošli svi koji žele da pričaju o dobrim planovima i realizaciji istih, koji žele da rade na unapređenju života i koji su svjesni da ako se udružimo možemo napraviti mnogo dobra. Ponosni smo na sve što smo postigli, što živimo i radimo u sredini u kojoj jesmo dobri, ali ne i najbolji jer, okruženi smo brojnim uspješnim firmama, što je i rezultat rada lokalne vlasti u prethodnom periodu, a nadamo se i budućem.

MANJAK DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje zakonske propise treba poboljšati s ciljem značajnijeg razvoja vaše djelatnosti i privrede u cjelini?

M. DURMIĆ:
Naš svakodnevni i najveći problem s kojim se susrećemo jeste manjak dozvola za međunarodni transport koje smo u obavezi posjedovati, jer naša država nije članica evropske unije. Međutim, broj dozvola koje Bosna i Hercegovina dobije za raspodjelu nije ni približno dovoljan za sve prijevoznike koji se bave ovom djelatnošću. To nam je zaista velika kočnica i upravo to je razlog zašto smo se, kao i mnogi drugi, odlučili registovati i jednu firmu u Republici Sloveniji. Mišljenja smo da ćemo na ovaj način obezbijediti naše radnike u smislu sigurnih radnih mjesta, ali i bezbijednog kretanja po cestama Evrope, jer je sve mnogo jednostavnije kada je firma registrovana u nekoj od zemalja evropske unije. Količina tereta kojeg mi u jednom momentu možemo prevesti iznosi 1900 tona, što nije srazmjerno broju dozvola koje posjedujemo. Najiskrenije se nadam da u budućnosti ovaj problem neće biti prepreka.

 

U GRADNJI JE MODERAN I VIŠENAMJENSKI
POSLOVNI CENTAR

BH BUSINESS MAGAZINE: Koje investicije trenutno realizujete i sa kakvim očekivanim efektima?

M. DURMIĆ:
Možemo se pohvaliti da smo ove godine ušli u nekoliko za nas važnih investicija. Pored one standardne koju imamo svake godine, a to je ulaganje u vozni park kompanije, ova godina je namijenjena za ulaganja u nekretnine.
Tako smo izvršili kupovinu 50 dunuma zemlje od kojih je 20 dunuma u krugu upravne zgrade kako bismo stvorili bolje uvjete i više prostora za vozila, radionicu, autopraonicu i ostale potrebe. Zatim smo izvršili akviziciju fabrike Cindal u Rudanci, za što vodimo pregovore sa potencijalnim investitorima.
Cindal je nekadašnja cinkaona ili slobodno možemo reći da je svojevremeno bila fabrika profita na ovim prostorima.
Ove godine smo završili i kupovinu firme Kantić Kompany koja je bila pod stečajem, a koja je po našem mišljenju vrijedna ulaganja.
Također, jedna od naših do sada najvećih investicija u ovoj, ali i 2019. godini, jeste gradnja modernog tržnog centra na području naše opštine. Ova investicija je vrijedna preko 10 miliona KM i kada je ovaj objekat u pitanju, imamo zaista velika očekivanja. Veliki je interes za zakup prostora, a cilj nam je da građani u ovom centru imaju na raspolaganju sve ono što im svakodnevnica zahtijeva kao i mjesto za relaksaciju i druženje.
Iako smo u jednom momentu razmatrali mogućnost ulaganja u drugim gradovima i na jadranskom primorju, ipak smo se odlučili novac investirati u našoj opštini.
Smatramo da jedan ovakav objekat fali našoj sredini kako bi podigao standard življenja, jer će prevashodno ponuditi nova radna mjesta.

 

BIOGRAFIJA

Mirsad Durmić je rođen 15.09.1959. godine u mjestu Svjetliča kod Doboja.
Završio je srednju ekonomsku školu u Doboju. Nakon završene srednje škole, 1980. godine počinje raditi u štabu TO Doboj, obnašajući različite funkcije.
Svjestan činjenica i mogućih posljedica rata formira višenacionalnu jedinicu čime obezbjeđuje značajne količine naoružanja i skoro godinu dana mira u zoni svoje odgovornosti.
Osim toga učestvuje u formiranju brigade Armije BiH, omogućava izlazak i spas za mnoge bošnjake i hrvate iz okupiranog Doboja. Pri jednoj takvoj akciji, dok je spašavao sina Rasima Delića, teško je ranjen pri aktivaciji tenkovske mine.
Bez obzira na posljedice, nakon liječenja se vraća na dužnost komandanta. Mnoge kontroverze o njemu bile su zasnovane na glasinama i neinformiranosti.
Kraj rata dočekuje sa porodicom kao podstanar i bez bilo kakve egzistencijalne sigurnosti.
Zahvaljući načelniku opštine Hasibu Subašiću, 1996. godine preuzima dužnost pomoćnika načelnika, uspješno obavljajući ovu funkciju sve do 2003. godine, kada se odlučuje upustiti u vlastiti biznis, te na njegovu inicijativu 2004. godine sin Dino Durmić osniva firmu DMDE DOO.
Danas, zajedno sa sinom, vodi firmu i često je pokretač velikih projekata u okviru iste.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com