SENAD DR. SELIMOVIĆ, DIREKTOR JZU BRC AQUATERM U OLOVU:

A

INTERVJU – SENAD DR.SELIMOVIĆ, DIREKTOR AQUATERM OLOVO

SENAD DR. SELIMOVIĆ, DIREKTOR JZU BRC AQUATERM U OLOVU:

NAŠA  MISIJA JE
ZADOVOLJAN  GOST I PACIJENT

Tekst i fotografije Rašid Hakić

Ljubaznost, pažnja, susretljivost i niz drugih pozitivnih atributa, u sintezi sa stručnošću i profesionalnošću, odlika su uposlenika banjsko-rekreacionog centra Aquaterm u Olovu.
To je i recept uspjeha koji je rezultirao da se u ovoj jedinstvenoj bh. banji traži mjesto više.
Za to su podjednako zaslužni uposlenici i menadžment ove ustanove, predvođeni doktorom Senadom Selimović, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Selimović, kako biste, u u najkraćem, predstavili ustanovu na čijem ste čelu?

S. SELIMOVIĆ:
Banjsko rekreacioni centar Aquaterm nalazi se u središtu Olova, na obalama rijeka Stupčanice i Bioštice, koje čine rijeku Krivaju.
Objekat je izgrađen 1971. godine, i raspolagao je sa 17 soba i ostalim potrebnim sadržajima u oblasti ugostiteljsko turističke djelatnosti.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je banja Aquaterm danas i kada je postao javna zdravstvena ustanova?

S. SELIMOVIĆ:
Danas je naša ustanova savremeno opremljen centar za relaksaciju, odmor i rehabilitaciju, nakon preregistracije u javnu zdravstvenu ustanovu, izvršene augusta 2000. godine.
To je bila prekretnica u radu, jer su se počeli koristiti kapaciteti ustanove i termalne vode, uz stručnu primjenu metoda liječenja.

KAPITAL SU LJUDI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim smještajnim i kadrovskim kapacitetima raspolažete ?

S. SELIMOVIĆ:
U Aquaremu je na raspolaganju 145 kreveta, raspoređenih u 72 sobe sa tv aparatom, wi fi signalom, telefonom i kupatilom.
Na raspolaganju je i restoran sa ljetnom baštom kapaciteta 320 mjesta, trim kabinetom, salom za seminare kapaciteta 80 mjesta, te salom za rekreaciju.

Terameutski kapaciteti su u sezoni oko 200 ljudi na dnevnoj bazi, pri čemu se koriste i privatni smještajni kapaciteti u neposrednom okruženju ustanove, a naš osnovi kapital su ljudi, prvenstveno medicinski radnici, njih 25, od osamdesetak ukupno uposlenih.

U prethodnim godinama renoviran je odjel za fizikalnu terapiju koji se nalazi na prvom spratu i obogaćen je novom medicinskom opremom, fizikalnom procedurom i spravama za fitnes.

Gosti, odnosno pacijenti mogu koristiti sve ove usluge i uživati u ugodnom ambijentu, te čistoj prirodi koja okružuje objekat, a uređen je i vanjski dio sa parkom i fontanom.

HTIJENJEM DO RESPEKTA VRIJEDNOG POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koja godina je predstavljala prekretnicu u radu Aquaterma sa aspekta uspješnosti poslovanja ?

S. SELIMOVIĆ:
U drugoj polovini 2014. godine napravili smo zaokret u našem poslovanju, realizovali reorganizaciju i jasno definisali načine rada svih segmenata poslovanja, sa decidno definisanim zadacima, obavezama i ovlaštenjima uposlenika.
Time se Aquaterm vratio struci, a došlo je i do promjene na mjestu čelnog čovjeka ustanove, obzirom na zakonske osnove po kojima je direktor morao biti ljekar. Naime, tada sam imenovan na mjesto vršioca dužnosti direktora .
Smatram da ljekari na mjestu direktora nisu uvijek uspješan eksperiment u zdravstvenim ustanovama, ali mislim da je Aquatermu, umjesto ekonomiste, trebao ljekar na mjestu direktora, jer jedino struka može, sa medicinskog aspekta, na pravi način da postavi stvari na pravo mjesto.
Aquaterm je ustanova čija djelatnost je sinteza zdravstva i turizma, pri čemu je zdravstvo coor biznis i time najznačajniji u poslovanju.
Ovo i zbog toga što devedeset posto prihoda ostvarujemo pružajući medicinske usluge.
Moram istaći i činjenicu da sam u tom periodu od veoma malog broja radnika imao porušku, ali jasno definisana misija i vizija novog pristupa radu veoma brzo počela je da daje rezultete.
Time je nestajalo skepticizma i nepovjerenja i danas sa zadovoljstvom mogu da konstatujem kako smo svi uposleni u ovoj ustanovi posvećeni maksimalno savjesnom obavljanju definisanih poslova i zadataka.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su osnovne karakteristike termalne vode koju koristite i u liječenju kojih bolesti je posebno učinkovita?

S. SELIMOVIĆ:
Zahvaljujući svojoj ljekovitosti voda je pogodna za liječenje svih reumatskih, neuroloških i ortopedskih stanja, te stanja nakon moždanog udara.
Termalno vrelo u Olovu je izdašno, iako je izvorište razbijeno, pa voda izvire na više mjesta, sa temperaturom od 36 stepeni.
Centralni higijenski zavod u Sarajevu 1953. godine izvršio je ispitivanje termalne vode u Olovu i utvrdio da jedasn litar sadrži 0, 2888 grama suhog ostatka i to većinom kalcijum karbonata, sa nešto magnezijevih soli, te hlorida i sulfata.
Voda spada u indiferentne heomeoterne vode sa karakterom slabe zemno alkalne vode. Liječi reumatizam, neuralgije, kostobolju i ženske bolesti, a upotrebljava se i za kupanje.
U terapeutskim procedurama koristi se u vidu kupke, inhalacija i pijenja, a terapije koje koristimo su hidroterapija, elektroterapija, sonoterapija, magnetna terapija, termoterapija, masaže, te kineziterapija, a našu uslugu obogatili smo i wellness sadržajima, kojima gosti i pacijenti mogu da ispune svoje slobodno vrijeme.

PACIJENT NA PRVOM MJESTU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je najveća referensa Aquaterma?

S. SELIMOVIĆ:
Zadovoljan gost naša je najveća referensa, što nas je i dovelo na nivo koji zauzimamo.

Pacijenti uistinu osjete sve benefite liječenja, kako termalnom vodom, tako i ostalim modalitetima fizikalne medicine i rehabilitacije, a rezultati u liječenju koje ostvarujemo su izuzetni.

Pacijenti su to prepoznali i po pravilu nam se vraćaju, čak i po dvadeset puta, u čestim slučajevima i dva puta godišnje.

Čak ne idu više ni na more, jer se ovdje odmore i fizički i psihički, sa opće boljim zdravstvenim stanjem.

Potvrda toga je popunjenost koja iz godine u godinu raste, a tome umnogome doprinosi i naš odnos prema gostima, odnosno pacijetima, koji je profesionalan i stručan.

Posebno želim da naglasim nadasve prisan i ljudski odnos svih uposlenih prema korisnicima naših usluga koji je daleko iznad pukog komercijalnog, odnosno ekonomskog.

 

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kolika je popunjenost kapaciteta na godišnjem nivou?

S. SELIMOVIĆ:
U protekloj godini popunjenost je bila 87,2 posto, što je fantastičan rezultat, jer vrlo malo hotela i u turističkim destinacijama mogu da se pohvale takvom posjećenošću na nivou cijele godine.
Naravno da do ovog rezultata nismo došli preko noći već se on popravljao u proteklih četiri-pet godina, što je pratilo i bogaćenje usluga i sadržaja kapaciteta kojima raspolažemo, a to je rezultiralo da svakodnevno imamo više od 130 gostiju, odnosno pacijenata.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Ko su, u najvećoj mjeri, gosti Aquaterma?

S. SELIMOVIĆ:
Imamo izuzetnu saradnju sa federalnim i kantonalnim udruženjima penzionera, Zavodima zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog i kantona Sarajevo, ministarstvima za pitanja boraca navedenih kantona, a potpisali smo i nekoliko ugovora sa privrednim subjektima, od kojih i Elektroprivredom BiH, što ukupno čini 30 posto korisnika naših usluga.
Ostalih 70 posto su individualni pacijenti, koji borave na komercijalnoj osnovi.
USKORO NOVI SADRŽAJI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje strateške planske aktivnosti realizujete po pitanju proširenja postojećih raspoloživih kapaciteta?

S. SELIMOVIĆ:
Trenutno je u fazi realizacija projekta započetog u aprilu prošle, a trebao bi biti završen u junu ove godine, koji podrazumijeva izgradnju zatvorenog terapijskog bazena i proširenja smještajnih kapaciteta.
Radi se o zatvorenom bazenu dimenzija 20 puta 10 metara, te 30 novih kreveta, odnosno dvanaest dvokrevetnih soba i tri apartmana, što će moći da zadovolji trenutne i buduće potrebe Aquaterma.
Uz bazen će biti će biti wellness i fitness sadržaji, a u pripremi je realizacija još jednog projekta kojim će biti dograđeni treći i četvrti sprat na jednom od dijelova postojećeg objekta, koji će sadržavati smještajne i terapijske kapacitete sa još boljim efektima liječenja.
Vrijednost investicije koja je trenutno u realizaciji je oko tri miliona KM, a realizuje se kreditnim sredstvima u iznosu od 2,2 miliona KM i vlastitim sredstvima.

 

PREVASHODNO SMO ZDRAVSTVENA USTANOVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstalja primarni cilj rada i possovanja Aquaterma?

S. SELIMOVIĆ:
Gledano sa ekonomskog aspekta pacijent je broj i u tom pogledu nastojimo da maksimiziramo profit i u što većoj mjeri smanjimo rashode.
S druge strane, posmatrano medicinski i nama bitnije, pacijent nije broj i nastojimo da na uštrb troška i profita pružimo što bolju uslugu.
Takav je, u suštini, pogled nas ljekara na pacijente i goste, što je doprinijelo poboljšanju naše kompletne usluge, a što nam je vraćeno povjerenjem od strane korisnika naših usluga, koji se, već sam naglasio, ponovo vraćaju u Aquaterm, jer osjećaju da su uvaženi, respektovani i da činimo sve kako bi im bilo bolje, zdravstveno i uopće.
Naglašavam, mi smo zdravstvena ustanova, namijenjena da liječi ljude, a ne da ostvaruje profit.
To stalno naglašavam svim našim radnicima, kako na recepciji, tako i medicinskom osoblju, odnosno uposlenima u restoranskom dijelu, koji su itekako svjesni toga i to je vidljivo na svakom koraku.
Naime, zadovoljan gost i pacijent naša je misija.
To nam garanruje ostanak na tržištu, omogućuje daljnja širenja i bogaćenje sadržaja i usluga, te dugoročnu budućnost poslovanja.

 

BIOGRAFIJA

Dr. Senad Selimović rođen 1980. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, te dipomirao na Medicinskom fakultetu u rodnom gradu.
Od 2011. godine zaposlen je u Aquatermu, a od oktobra 2013. godine vršilac je dužnosti direktora.
Autor je nekoliko stručnih radova objavljenih u relevantnim časopisima, sa završena III nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta.
Oženjen je i otac dvoje djece.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com