DAMIR NUMIĆ, OSNIVAČ, VLASNIK I DIREKTOR GREEN LIGHT DOO, TEŠANJ

 

NASLOVNICA-B

INTERVJU – DAMIR NUMIC, OSNIVAC, VLASNIK I DIREKROR GREEN LIGHT DOO, TESANJ

DAMIR NUMIĆ, OSNIVAČ, VLASNIK I DIREKTOR GREEN LIGHT DOO, TEŠANJ

BOSANSKOHERCEGOVAČKI SMO LIDERI,
BEZ KONKURENCIJE

Tekst Rašid Hakić
Fotografije GREEN LIGHT doo i MEDIUM doo

Općina Tešanj u privrednom razvoju već poodavno prednjači u odnosu na većinu drugih bosanskohercegovačkih lokalnih zajednica i sa punim pravom nosi sinonim „Čaršije od posla“.
Desetine privrednih subjekata sa ovog područja pripadaju društvu bh. najuspješnijih, a jedno od njih je i GREEN LIGHT, čija ekspanzija razvoja u proteklih nekoliko godina zaslužuje respekt.
Kako je nastala ideja o osnovanju, kako je tekla dinamika razvoja, po čemu je prepoznatljivo u regionalnim okvirima i šta predstavlja najznačajniju vrijednost ovog poslovnog društva, predstavio je vlasnik i prvi čovjek menadžmenta Damir Numić.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Numić, kada je nastala ideja o osnivanju vlastitog poslovnog društva i šta je, u Vašem životu, prethodilo tome?

 

DAMIR NUMIĆ:
Ideja za osnivanjem privrednog društva nastala je sredinom 2016. godine.
Do tada sam, na poziciji pravnika, bio zaposlen u lokalnoj firmi koje se bavi sličnom djelatnošću. Na tom radnom mjestu, kao pravnik, obavljao sam i niz drugih poslova iz saobraćajne oblasti, u najmanjoj mjeri pravničke poslove.
To mi nije prestavljalo poteškoću, jer te godine nije bilo lako zaposliti se.
Bio sam željan ličnog potvrđivanja, uprkos plaći koju sam dobivao i koja je, prema mojoj procjeni, mogla biti veća.
U tom periodu pohađao sam i Masters studije, što je uvjetovalo da u preduzeću radim i vikendom, kako bih nadoknadio vrijeme tokom sedmice, potrošeno na predavanja i redovno polaganje ispita. Uporedo sa svim tim bio sam i ispitivač u Komisiji za polaganje vozačkih ispita B kategorije.
U tom periodu, spletom životnih okolnosti, upoznao sam prijatelja, inženjera saobraćaja, čija zamisao je bila otvaranje Auto škole.
Poslovna ideja mi se dopala i predložio sam mu da osnujemo zajednički privredni subjekt, koji bi se, pored ostalog, bavio i auto obukom, ali i drugim vrstama djelatnosti.
Tako sam postao vlasnik Auto škole, a prijatelj, odnosno poslovni partner bio je angažovan kao predavač.
Time je 31. Decembra 2017. godine prestao moj rad u lokalnoj firmi.
Prilikom otvaranja Auto škole bili smo bez značajnijih novčanih sredstava i izvora finansiranja i počeli sa radom na dva motorna vozila, a svoje vozilo, Golf 6, kupio sam na odgodu plaćanja.
Baveći se određeno vrijeme navedenim poslovima shvatio sam da to nema neke naročite veze sa mnom, sa maržom koja me nije zadovoljavala i težio sam tome da radim nešto novo ili da tada postojeći biznis učinim profitabinijim.
U tom periodu kolega nije ispoljavao ambicije slične mojima, što je podrazumivalo da budemo najveća i najbolja Auto škola, sa najboljim vozilima i najboljim edukativnim kadrom na ovim prostorima.
U stalnoj kalkulaciji šta bi to moglo biti unosnije i sa većom zaradom, 21. Marta 2017. godine počeli smo sa bavljenjem transportom.
Za te potrebe kupio sam jedan kombi od lokalne firme koja se bavi prodajom motornih vozila, sa ličnim kapitalom u iznosu od 3 000 KM, pri čemu je navedeni kombi koštao 38 000 KM.
Bitno je navesti i to da mi je otac 2014. godine nudio 30 000 KM za pokretanje neke vrste biznisa, međutim tada nisam imao ideju u koju djelatnost investirati navedena sredstva.
Umjesto toga on je, za navedeni iznos, kupio dulum zemlje na kojoj se nalazi upravna zgrada GREEN LIGHTA. Tako su, u najkraćem, izgledali moji počeci bavljenja biznisom.

VLASTITA IDEJA PRETOČENA U USPJEŠAN BIZNIS

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je omjer djelatnosti po pitanju prisustva pružanja usluga transporta na domaćem i ino tržištu?

DAMIR NUMIĆ:
Devedesetpet posto naših usluga osvarujemo vršeći transport na ino tržište, sa istim procentom ino klijenata sa kojima poslujemo. Velike količine roba izvozimo iz Bosne i Hercegovine na tržište EU, sa istovremenim uvozom roba na domaće tržište.
Raspolažemo sa brojnom konekcijom sa domaćim firmama, čiju robu izvozimo, a jedna od vrijednosti GREEN LIGHT-a je naša vlastita ideja koju smo realizovali u praksi, čime smo omogućili domaćim privrednim subjektima da što brže transportuju svoju robu na željenu destinaciju.
Specifično je i to što transport robe ne plaća izvoznik iz BiH, već ino kupac kome se roba isporučuje.

 

LIDERSTVO KAO IMPERATIV

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je osnova djelatnost, a šta misija privrednog društva čiji ste osnivač, vlasnik i menadžer?

DAMIR NUMIĆ:
Djelatnost GREEN LIGHT-a je dostava robe širom evropske unije u roku od 24. odnosno 48. sati.
Dakle, mi smo jedno od pet privrednih subjekata u makro okruženju, prevazilazeći bh. okvire i regionalno područje, koje može kvalitetno, odnosno ekspeditivno odgovoriti postavljenim planskim zadacima, usvojenom djelatnošću i potrebama klijenata.
To je ovisno o zahtjevu kupca, primjera radi transport robe iz Španije u BiH, što se plaća ekstra cijenama.
Kada je u pitanju misija i cilj GREEN LIGHT-a, to se prvenstveno odnosi na to da ostanemo lideri u djelatnosti kojom se bavimo.
Trenutno nemamo konkurenciju sa mogućnostima kojima raspolažemo, a to su nove vozne jedinice i maksimalno motivisani uposlenici, kako administrativno osoblje tako i radnici u oblasti transporta.
Referensa koju smo dostigli je da oni koji bi da dostignu naš nivo uspješnosti, kada kupuju motorno vozilo, pravdavaju to zahtjevom da kupuju vozilo kao što to radi firma GREEN LIGHT.

 

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako je tekla dinamika razvoja od 2017. godine do danas sa aspekta povećanja broja voznih jedinica, a time i broja zaposlenih?

DAMIR NUMIĆ:
GREEN LIGHT je od 2018. do 2021. godine proglašavan kao najbrže rastući privredni subjekt u Bosni i Hercegovini, što na najbolji način potvrđuje dinamičnost po pitanju razvoja.
Dobitnici smo brojnih priznanja i nagrada za poslovni uspjeh, a već nekoliko godina smo, po pravilu, rangirani među pet najuspješnijih na nivou ZE-DO kantona, Federacije i na državnom nivou.
Najilustratiniji pokazatelj toga je permanentno povećanje broja voznih jedinica.
Tako smo 2017. poslovnu godinu završili sa četiri vozila na raspolaganju, 2018. sa petnaest vozila, 2019. godinu sa trideset voznih jedinica, kada smo ostvarili prvi milion KM prometa, sa ostvarenom dobiti u iznosu od 400 hiljada KM. 2020. godine realizacija je iznosila 5,5 miliona KM, sa ostvarenom dobiti u iznosu od 900 hiljada KM, a protekle godine ostvarili smo promet u iznosu od 8 miliona KM, sa milion KM osvarene dobiti.
Krajem 2020. godine raspolagali smo sa 50 vozila, a trenutno u našem voznom parku imamo više od 100 vozila, sa ovogodišnjom narudžbom više od 50 vozila, što je još jedan element liderstva na bh. prostoru po broju narudžbi novih voznih jedinica.
I za narednu godinu naručili smo 50 vozila, s tim da je asortiman vozila drugačiji.
Naime, odlučili smo se za još sofisticiranija vozila koja na sebi imaju sve ono čime niko ne raspolaže.
Radi se o solo kamionima, što je novi trend na tržištu, jer samo na taj način stepen koji smo dostigli garantuje stabilnost i konstantu uspješnog poslovanja.

JEDINSTENOST MOTIVIRANJA UPOSLENIH

DAMIR NUMIĆ:
S ciljem štvo veće motiviranosti uposlenih osmislili smo način jedinstven u Bosni i Hercegovini, a to je nabavka automobila na lizing.
Radi se o tome da smo omogućili da naš radnik dobije automobil u vrijednosti, primjera radi, 40 000 KM.
Raspolaže sa njim pet godina, koliki je i garantni rok vozila, provede u GREEN LIGHT-u pet godina i ostvari adekvatan rezultat, čime nakon tog perioda ima mogućnost otkupa otkupa tog vozil u iznosu od 10 000 KM.
Na taj način je do sada pet uposlenika obezbijedilo kupovinu vlastitog motornog vozila.

 

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim poslovno-prostornim i drugim kapacitetima raspolažete, koliko radnika zapošljavate i sa kakvom kadrovskom strukturom?

DAMIR NUMIĆ:
Na raspolaganju imamo moderno opremljenu upravnu zgradu, zasigurno jednu od najmodernijih u oblasti transporta i logistike na bh. prostoru.
Uz poslovnu zgradu izgradili smo i halu površine 1 500 metara kvadratnih.
Kada je u pitanju oblast ljudskih resursa svakodnevno radimo na zapošljavanju kvalitetnih kadrova i do sada smo svakom kvalitetnom pojedincu dali šansu za rad i potvrđivanje vrijednosti kojima raspolaže.
Prosjek plate naših administrativnih radnika je 1 700 KM, što smatram solidnim primanjima uzimanjući u obzir prosjek visine plata u BiH.
Kada je u pitanju broj uposlenih, njih je više od 100, a što se tiče kadrovske strukture imamo magistre ekonomije, računovođe sa certifikatima, pravnike i druge profile zanimanja, što u potpunosti zadovoljava potrebe poslovnog ciklusa.
U administrativnom dijelu je angažovano 15 uposlenika, raspolažemo i sa vlastitom servisnom službom u kojoj rade tri automehaničara, što nam omogućava da svako vozilo prije odlaska na put bude pregledano, a imamo i vlastitu limarsku radionicu.

NA NAJVEĆEM PIJADESTALU VRIJEDNOSTI JE ČOVJEK

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta smatrate najvećom vrijednošću GREEN LIGHT-a?

DAMIR NUMIĆ:
To su, prije svega uposlenici, jer ovaj stepen poslovnih aktivosti ostvaren je prevashodno zahvaljujući njima.
Smatram da, kao menadžer, lično jesam bitan u donošenju strateških odluka, ali smo dostigli takav nivo da poslovanje ovog privrednog subjekta može funcionisati i bez mene.
Bitne su konekcije, odnosno poslovne veze i odnosi koje smo razvili sa klijentima, što je jedan od osnovnih faktora našeg uspješnog poslovanja. Kadar kojim raspolažemo garancija je da ćemo na poslovne zadatke i nove izazove odgovoriti adekvatno i kvalitetno.
Najbližim saradnicima, na sastancima koje periodično održavamo, postavim određene ciljeve, koji su ponekad i nerealni.
Ali bolje da dostignu 90 posto od te „nerealnosti“, nego da dođe do letargije i stagnacije.
Veoma često budem iznenađen njihovim rezultatima, što se prije svega odnosi na osvajanje boljih, pouzdanijih i bonitetnijih klijenata, a to za rezultat ima povećanje realizacije i ostvarene dobiti.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja strateške planske aktivosti GREEN LIGHT-a u narednom periodu i šta su osnovni elementi vizije?

DAMIR NUMIĆ:
U našem poslovanju nismo se zadržali samo na usvojenoj djelatnosti transporta već smo počeli razvijati i druge poslovne aktivosti.
Naime, od ove godine počeli smo poslove nadogradnje na šasije vozila.
Isto tako angažovat ćemo se na aktivnu prodaju vozila i kao jedini u BiH imat ćemo u ponudi vozila do dvije godine starosti, sa pređenih do 300 hiljada kilometara.
Poslovne aktivnosti bazirat ćemo i na stanogradnju.
Naime, na tri lokaciji koje smo kupili, gradit ćemo dvije-tri atraktivne zgrade, a administrativni postupci za obezbjeđenje potrebnih dozvola i odobrenja su u toku i nadam se da će u skorije vrijeme biti završeni.
Za planirane poslovne aktivnosti imamo suport svih finansijskih bh. institucija, čime ćemo do kraja ove godine početi sa realizacijom projekata.
Uporedo sa tim nastavit ćemo širenje djelatnosti transporta, a planom je predviđeno da 2024. godine u upotrebi imamo 200 voznih jedinica, što će značiti i povećanje broja zaposlenih.
Time ćemo još jače učvrstiti poziciju GREEN LIGHT-a kao bosanskohercegovačkog lidera u djelatnosti transporta, znatno daleko od bilo kakve konkurencije.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Numić, nazire li se kraj Vaših ambicija bavljenja različitim poslovnih aktivosti, i šta Vas eventualno može zaustaviti?

DAMIR NUMIĆ:
To je pitanje na koje je teško dati odgovor.
Usvojeni trend razvoja GREEN LIGHT-a, koji traje od samog početka rada, može zaustaviti samo viša sila, odnosno nešto neodređeno.
Ako nas nije zaustavila pandemija COVID-a i ako nas nisu uzdrmale politička i ekonomska situacija sa kojom je suočen čitav svijet, onda ne znam šta bi to moglo biti.
Jedini uslov je da mene i uposlenike posluži zdravlje, a obzirom da u GREEN LIGHT-u rade u najvećoj mjeri mladi ljudi, smatram da nam je, kako se to popularno kaže, samo nebo granica.

 

BIOGRAFIJA

DAMIR NUMIĆ rođen je 25. Novembra 1990. godine u Piljužićima, općina Tešanj.
Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu. Srednju školu, smjer automehaničar, završio je u Tešnju, a određeno vrijeme radio je i kao automehaničar u lokalnom auto servisu.
Vanredno je završio srednju Mašinsko-tehničku školu, a potom upisao Pravi fakultet u Zenici, kao redovan, samofinansirajući student.
Na drugoj godini, odlukom nadležnih Pravnog falulteta, sa prosjekom 8,3 prešao je na redovan studij, gdje je bio među top pet studenata, a prvi u generaciji položio je predmet Rimsko pravo.
Diplomirao je 2014. godine, a magistarski Studij upisao 2015. godine.
Do kraja ove godine slijedi mu odbrana magistarskog rada na temu: “Nesavjestan nadzor nad javnim prometom“, čime će, kako kaže, povezati krivično pravo i transport, odnosno saobraćaj.
U narednom upisnom roku upisat će doktorski Studij.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com