DR. SENAD SELIMOVIĆ, V. D. DIREKTORA J.U.BANJSKO-REHABILITACIONOG CENTRA AQUATERM, OLOVO:

 

NASLOVNICA OLOVO

INTERVJU – DR. SENAD SELIMOVIĆ

 

DR. SENAD SELIMOVIĆ, V. D. DIREKTORA J.U.BANJSKO-REHABILITACIONOG CENTRA AQUATERM, OLOVO:

SADRŽAJNA PONUDA I ZADOVOLJAN GOST
TEMELJNE SU ODREDNICE
NAŠEG POSLOVANJA

Tekst Rašid Hakić
Fotografije: J. U. Aquaterm

Zahvaljujući netaknutoj prirodi koja je iz dubina zemlje iznjedrila vodu prepunu blagodati jedinstvenih referensi, Olovo je već stoljećima prepoznatljivo po nečemu čime se mali broj mjesta u Bosni i Hercegovini može pohvaliti.
Izgradnjom smještajnih kapaciteta decenijama je dio mape banjsko- rekreativnih centara, u kojem se bitno doprinosi ublažavanju zdravstvenih tegoba, a nerijetko i potpunom izlječenju.
Danas banjsko-rekreativni centar Aquaterm izgleda bolje nego ikada. Prelijep, brižno uređen eksterijer, svježa i živopisna fasada, ljubazno i susretljivo osoblje prvi su dojmovi koje posjetilac stekne, sa intezivnom dozom ugođaja.
O tome kroz koje je faze Aquaterm prošao odkako je izgrađen, za koji se status izborio u mikro i makro okruženju i šta su strateške planske aktivnosti, s ciljem još značajnijeg pozicioniranja, više informacija saopštio je doktor Senad Selimović.
Ne zanemarujući profesionalnu orjentaciju, već nekoliko godina je i prvi čovjek menadžmenta, čijom zaslugom ovaj banjsko-rekreativni kompleks svakim danom obogaćuje ponudu sadržaja i usluga, pretendujući na lidersko mjesto u bosanskohercegovačkim okvirima i širem okruženju.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Selimović, kada je izgrađen Aquaterm, sa kojom prvobitnom namjenom i kolikim trenutnim smještajnim kapacitetima raspolažete?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Zahvaljujući izvorištima termomineralne vode Hotel Aquaterm izgrađen je 1971. godine. Raspolagao je sa 17 soba, a osnovna djelatnost bila je ugostiteljsko-turistička.
Proširenje smještajnih kapaciteta realizovano je 1982. godine, izgradnjom dodatne 22 sobe i prostorom za terapijske procedure, a kao Javna zdravstvena ustanova Aquaterm registovan je 2000. godine, čija je osnovna djelatnost fizikalna medicina i rehabilitacija.
Tokom proteklih godina banjsko-rekreativni centar Aquterm je u više navrata nadograđivan. Posljednje proširenje je bilo 2015. godine i sada raspolažemo sa 154 kreveta, a izvršene su rekonstrukcija i modernizacija smještajnih kapaciteta, čime je svrstan u kategoriju hotela sa tri zvjezdice.

JEDINSTVENOST LJEKOVITIH SVOJSTAVA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su odlike termomineralne vode i za liječenje kojih bolesti je blagotvorna?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Davne 1887. godine vršene su analize sastava i temperature, a prema tom zapisu iznosila je 31,5 stepeni Celzijusa.
Termalno vrelo u Olovu je vrlo izdašno, iako je izvorište razbijeno, pa voda izvire na više mjesta. Temperatura vode iznosi 36 stepeni, phe vrijednost je 8, suhi ostatak, prema analizi Balneološkog insituta BiH, je 0,288 kilograma po litru, a radioaktivnost termomineralne vode, prema S. Miholiću iznosi 0,5961 MJ.2.
Centralni higijenski zavod u Sarajevu 1953. godine izvršio je ispitivanje termalne vode u Olovu i utvrdio sljedeće elemente. Jedan litar vode sadrži 0, 2888 gr suhog ostatka i to većinom kalcijum-karbonata sa nešto magnezijevih soli, te hlorida i sulfata.
Spada u indiferentne-heomeoterne vode sa karakterom slabe zemno-alkalne vode. Zapisi Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine SHS govore o blago mineralizovanoj vodi, jedinstvenoj po hemijskom sastavu i temperaturi u rasponu od 34 do 36 stepeni Celzijusa, a osnovne karakteristike vode nisu se promijenile posljednjih stotinjak godina.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je uposlenika radno angažovano u Aquatermu i sa kakvom kadrovskom strukturom?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Poslovanje Aquaterma opslužuje 66 uposlenih.
Tim medicinskog osoblja čine tri ljekara, od čega dvoje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, tri diplomirana fizioterapeuta, petnaest stalno zaposlenih fizioterapeutskih tehničara, tri medicinske sestre-tehničara, i jedna diplomirana medicinska sestra. Ostali uposlenici su administrativni radnici, ugostitelji, radnici na održavanju higijene i ostalo nemedicinsko osoblje.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Ko su, u najvećoj mjeri, korisnici usluga banjsko-rekreativnog centra i kolika jepopunjenost raspoloživih kapaciteta nagodišnjem nivou?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Protekla 2015. godina bila je rekordna po svim parametrima poslovanja Aquaterma od izgradnje do danas.
Ostvareno je oko 37 hiljada noćenja sa prosječnom popunjenosti na bazi cijele godine od preko 80 posto.
Najviše korisnika naših usluga dolazi sa područja Ze-Do, Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, kao i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, u najvećoj mjeri starosti preko 60 godina života.
Imamo odličnu saradnju sa zavodima zdravstvenog osiguranja Ze-Do i Sarajevskog kantona, te Ministarstvima za boračka pitanja navedenih kantona, posredstvom kojih u Aquaterm dolazi veliki broj korisnika naših usluga.
Najvećim dijelom korisnici usluga su iz Bosne i Hercegovine i to oko 95 posto, a strani državljani su zastupljeni u malom broju, mada se i njihov broj iz godine u godinu konstantno povećava.
SAMO U AQUATERMU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje vrste terapija čine ponudu banjsko-rehabilitacionog centra Aquaterm?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Osnovi faktor koji se koristi u liječenju pacijenata u našoj ustanovi je nadaleko poznata ljekovita, termomineralna voda, koja u pojedinim slučajevima ima čudesan efekat na oporavak i liječenje pacijenata.
O čuvenoj olovskoj banji i njenim nadaleko poznatim ljekovitim svojstvima pisao je i nobelovac Ivo Andrić u svojoj pripovijetci “Čudo u Olovu”.
Termomineralna voda se u ljekovite svrhe koristi kupanjem, pijenjem i inhaliranjem. U našoj ustanovi, osim kroz navedene načine, koristi se kroz različite oblike hidroterapije, te kombiniranjem kineziterapije i hidroterapije.
Osim hidroterapije, u liječenju naših pacijenata koriste se najsavremenije metode elektroterapije, sonoterapije, kineziterapija, manuelne masaže i termoterapije sa ciljem postizanja što boljeg oporavka korisnika naših usluga.
Prilikom posljednje nadogradnje objekta, te proširenja smještajnih i kapaciteta za pružanje medicinskih usluga, izgrađen je i wellness centar sa saunom i jacuzzijem kapaciteta do 6 osoba, zonom za relaksaciju, te prostorima za pružanje različitih opuštajućih manuelnih masaža.

 
U NOVOM RUHU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta čini smještajne i druge kapacitete Aquaterma?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Aquaterm raspolaže sa 154 kreveta raspoređenim u 72 sobe, koje su nedavno u cijelosti renovirane i prilagođene potrebama naših pacijenata, modernim medicinskim dijelom za pružanje usluga fizikalne terapije i rehabilitacije, wellness centrom, restoranom sa 250 mjesta.

 

BAZENSKI KOMPLEKS I IZLETIŠTE ZELENI VIR, NOVI BANJSKO-TURISTIČKI SADRŽAJI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je sredstava investirano u periodu od kada ste prvi čovjek menadžmenta Aquaterma i šta predstavlja strateške planske aktivnosti s ciljem proširenja kapaciteta, vrsta tretmana i bogaćenja ukupne ponude Aquaterma?

DR. S. SELIMOVIĆ:
U protekle dvije godine ukupna vrijednost investicija u našem banjsko-rekreativnom centru iznosi više od 2 miliona KM, a realizirane su većinom vlastitim sredstvima.
Trenutno su u toku aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bazenskog kompeksa koji će biti građen na površini od 3444 metara kvadratih.
Sastojaće se od zatvorenog i otvorenog bazena, wellness i fitnes centra, restorana, te ostalih pratećih sadržaja koji idu uz jedan ovakav objekat.
Shodno termin planovima predviđeno je da prva faza projekta bude realizovana do kraja tekuće godine sa procijenjenom vrijednosti od 1,5 miliona KM, a ukupna vrijednost projekta je 2,8 miliona KM.
Realizacija druge faze izgradnje bazenskog kompleksa planirana je tokom naredne, a u 2018. godini planirano je proširenje smještajnih kapaciteta za dodatnih 50 kreveta. Time bi Aquaterm raspolagao sa ukupno 200 kreveta.
Značajno je napomenuti da će uskoro uslijediti otvorenje izletišta Zeleni vir u neposrednoj bilizini Olova.
Izletište je uređeno i obogaćeno raznim sadržajima koji čine bazen i igralište za djecu, bazen za odrasle, restoran i predstavlja oazu mira u prirodnom okruženju koja će dodatno obogatiti turističku ponudu Olova. Izletište je u vlasništvu općine Olovo, kojim će upravljatiAquaterm. Realizacijom navedenih projekata banjsko-rekreativni sadržaji bit će umnogome bogatiji.
Time će, pored postojećih referensi kojima raspolažemo, općina Olovo biti jedno od nezaobolaznih bosansko-hercegovačkim destinacija za očuvanje zdravlja, relaksaciju i uživanje.
Dođite i uvjerite se u blagodati prirode, stručnost i iskustvo medicinskog i drugog osoblja Aquaterma, te ljubaznost, susretljivost i druge pozitivne osobine koje odlikuju žitelje općine Olovo.

PUT DO USPJEHA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Selimović, u Aquatermu imate dvojnu ulogu. Prvu shodno Vašem profesionalnom zvanju, a drugu kao prvi čovjek menadžmenta. Podjednako uspješno. Koje aktivnosti, mjere i radnje ste poduzeli kako bi Aquaterm bio ovo što je danas?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Poslijeratno poslovanje Aquaterma obilježilo je tavorenje, bez jasne vizije razvoja, a odnos prema raspoloživim kapacitetima bio je sve samo ne domaćinski. Sve to kao posljedicu je imalo poslovanje na samoj granici rentabilnosti.
Svjesni navedenog uveli smo niz mjera koje su se prije svege odnosile na korjenitu promjenu odnosa prema izvršenju radnih obaveze. To je značilo odgovornost, transparentost i usvajanje novih, zakonom propisanih radnji.
Otpora i neprilagodbe na nove, jedino ispravne načine rada, je bilo. Sistematizacija radnih mjesta, prijeko neophodna, za neke bila bolna. Sintezom niza uporednih aktivnosti ostvarili smo rezultat i danas poslujemo uspješno. Vlastitim sredstvima realizujemo projekte, investiramo i time obogaćujemo ponudu usluga.
Imamo jasno definisane pravce razvoja. To garantuje dugoročno uspjeno poslovanje i što je najvažnije, zadovoljnog korisnika usluga, čiji boravak u Aquatermu znači ponovni dolazak u Olovo. Ponovimo poznato, zadovoljan gost najbolja je reklama. Time našu misiju u potpunosti ispunjavamo.

 

LIJEČENJE BROJNIH BOLESTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Za liječenje kojih bolesti termalna voda kojom Aquaterm raspolaže je najblagotvornija?

DR. S. SELIMOVIĆ:
Primjenom najsavremenijih metoda liječenja fizikalne medicine i rehabilitacije, te profesionalnim i stručnim pristupom pacijentima postižemo odlične rezultate u liječenju neuroloških, reumatskih, ortopedskih, metaboličkih, dermatoloških oboljenja, bolesti organa za varenje, ženskih i kožnih oboljenja, vida, povreda, postoterativnog stanja na sistemu za kretanje i drugih oboljenja koštano-mišićnog sistema, a pogodna je i za kupanje.

BIOGRAFIJA

Dr. Senad Selimović rođen 1980. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, te dipomirao na Medicinskom fakultetu u rodnom gradu.
Od 2011. godine zaposlen je u Aquatermu, a od oktobra 2013. godine vršilac je dužnosti direktora.
Autor je nekoliko stručnih radova objavljenih u relevantnim časopisima, sa završena III nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta. Oženjen je i otac dvoje djece.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com