MR. NEVRES ALISPAHIĆ, DIREKTOR OLIMPIJSKOG CENTRA SARAJEVO:

Graphic1

INTERVJU MR. NEVRES ALISPAHIĆ, DIREKTOR OLIMPIJSKOG CENTRA SARAJEVO

MR. NEVRES ALISPAHIĆ, DIREKTOR OLIMPIJSKOG CENTRA SARAJEVO:

ZOI 84  SE VRAĆA

NA MJESTO KOJE MU PRIPADA

Tekst Rašid Hakić
Fotografije KJP ZOI 84

Sa akademskom titulom magistra, a u skorije vrijeme i doktora, na mjesto prvog čovjeka menadžmenta KJP ZOI 84 imenovan je sredinom ove godine.
U dosadašnjem radnom periodu obavljao je niz rukovodećih dužnosti, pri čemu je potvrdio organizatorske sposobnosti, stvarajući nove pozitivne vrijednosti.
Smatra da su odgovornost i stručnost, u sintezi sa drugim elementima poslovne etike, ključ rješenja svakog problema, pa i onih sa kojim je suočen privredni subjekt na čijem je čelu.
Ovo u nakraćem, predstavlja Nevresa Alispahića, koji problem pretvara u izazov.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Alispahić, šta su generalni podaci preduzeća od osnivanja do 1992. godine?

MR. N. ALISPAHIĆ:
KJP ZOI 84 je pravni sljedbenik ZOI 84 koji je formiran 1984. godine kao preduzeće koje je upravljalo objektima izgrađenim u povodu zimske olimpijade. To su Zetra, ski staze na Bjelašnici, Veliko i Malo Polje sa skakaonicama, te kapaciteti na Jahorini.
Preduzeće je imalo imovinu i u Dubrovniku, gdje je raspolagalo sa nekoliko objekata. Do 1992. godine bilo jedno od najrespektabilnijih preduzeća, koje je zapošljavalo oko 4,5 hiljada radnika.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Sa kojim problemima u poslovanju je bio suočen ZOI 84 u poslijeratnom periodu?

MR. N. ALISPAHIĆ:
Poslije rata krenulo se u reorganizaciju poslovanja i revitalizaciju rasploživih kapaciteta. Obnovljena je dvorana „Huan Antonio Samaran“, odnosno Zetra, a nabavljena je i polovna žičara, koja je do prošle godine bila instalisana.
Nastojalo se da ZOI 84 nastavi predratni kontinuitet, pružanjem brojnih usluga, skijanja, ugostiteljstva, a do 2012. godine upravljalo se imovinom u Hrvatskoj. Od tada se vode aktivnosti na vraćanju imovina u vlasništvo preduzeća, kako bi se izvršila verifikacija imovine i uvođenje u bilansno stanje.
Preduzeće je ostalo i bez imovine koja se nalazi na području Jahorine, gdje djeluje kao novi i zaseban privredni subjekt na području manjeg bh. entiteta.
Na Trebeviću se nalazi i Bob staza čije vlasništvo još nije definisano, što je razlog stanja u kojem se trenutno nalazi.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim kapacitetima raspolažete, koliko radnika je zaposleno i da li njihova kadrovska struktura garantuje kvalitetno izvršenje radnih obaveza?

MR. N. ALISPAHIĆ:
KJP ZIO 84 raspolaže Zetrom, dijelom Skenderije, kapacitetima, odnosno ski stazama na Bjelašnici, te stazama na Velikom i Malom Polju na Igmanu. Prilikom dolaska na dužnost direktora, prije nekoliko mjeseci, zatekao sam 128. radnika, što nije bilo dovoljno za kvalitetno obavljanje poslova, te smo primili novih 18. zaposlenika. Kadrovska struktura uposlenih odgovara poslovima i zadacima kojim se bavimo, a novom sistematizacijom koja je u proceduri, poboljšat ćemo nivo efikasnosti poslovanja.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta otežava trenutno poslovanje i koje aktivnosti su realizovane s ciljem poboljašanja stanja?

MR. N. ALISPAHIĆ:
Ono što je bitno za svakog direktora preduzeća, pa tako i mene, jeste zadovoljstvo kod radnika po pitanju redovnih primanja koje ostvaruju i pratećih obaveza koje izmirujemo. Istina, plate nisu velike, ali su bolje u odnosu na period prije godinu dana, kada je iplaćivan minimalac.
Moram da istaknem podršku vlade Kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede, koji finansijski podržavaju naš rad i utiču na raelizaciju planskih aktivnosti i projiciranih projekata.
U poslijeratnom razdoblju period od 2012. do 2014. godine posebno je bio težak u poslovanju KJP ZOI 84, pri čemu je akumulirani gubitak sa 1,2 miliona KM povećan na 12,5 miliona KM.
S ciljem rješavanja navedenog problema kreditnim sredstvima u iznosu od devet miliona, te tekućim sredstvima koje prihodujemo nastojimo da izmirimo što više obaveza. Tako smo izvršili i preseljenje uprave i pratećih službi u objekte u kojima se trenutno nalazimo, a upravnu zgradu smo iznajmili, kako bismo što prije doveli finansijsko stanje na što bolji nivo.
U periodu od nekoliko mjeseci koliko obavljam dužnost direktora plata nije kasnila, redovno se servisiraju prioritetne obaveze prema dobavljačima i smatram da smo na dobrom putu za uspješno poslovanje. Ni vansezonski mjeseci nam nisu omogućavali značajnije prihode, ali smatram da ćemo tokom naredne zimske sezone u znatnoj mjeri poboljšati finansijsko stanje.
U mandatu mog prethodnika, gospodina Hubijara, pokrenuta je izgradnja novog šestosjeda i četverosjeda, te sistema osnježavanja, što je prošle godine privedeno kraju sa evidentnim rezultatima. U poslijeratnom periodu investirano je oko devetnaest miliona KM, što je podrazumijevalo i izgradnju sistema vodovoda ispod obronaka Treskavice s cilje punjenja bazena, odnosno akumulacija 1. i 2. s ciljem što kvalitetnijeg osnježavanja.

VRAĆANJE STAROG SJAJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim podacima možete potvrditi konstataciju kojom ZOI 84 očejuju bolji dani?

MR. N. ALISPAHIĆ:
U posljednjem periodu učinili smo maksimalne napore na promjeni imidža preduzeća, jer to uistinu i zaslužuje i rezultati su očiti. U prilog tome govori i to da smo prije nekoliko dana otvorili i vještačko jezero, odnosno akumulaciju 2., sa zapreminom od 40 000 metara kubnih vode, čime smo obezbijedili preduslove za kompletno osnježavanje staza. Investicija je bila vrijedna 1,2 miliona KM, koju su finansirali vlada KS i ministarstvo privrede, što će omogućiti da ovogodišnja zimska sezona bude otvorena ranije od prethodnih.
Prošle godine je realizovan projekat nabavke topova za snijeg i druge potrebne infrastrukture, što je potvrdilo izvanrednim tokom protekle zimske sezone.
Trenutno je u toku realizacija još tri investicije na Bjelašnici, a projekti se odnose na uređenje staza, pravljenje snjegobrana i vjetrobrana i izgradnja staze za snou bording. Osim toga radimo i na popravci dvosjeda koji nije radio protekle dvije godine, čime ćemo rasteretiti četverosjed i šestosjed, a sve s ciljem što sadržajnije i kvalitetnije ponude.
I Restoran „Beneton“ će do početka sezone biti proširen, čime ćemo poboljšati ponudu u oblasti ugostiteljstva.
Treba istaći i to da je nepostojanje smještajnih kapaciteta veliki problem i u narednom periodu morat ćemo raditi na njegovom rješenju.
Osim navedenih elemenata, kojima smo u znatnoj mjeri poboljšali ponudu i stvorili pozitivnu percepciju u javnosti o KPJ ZOI 84, koja dugi niz godina, nažalost, nije bila takva, treba navesti i to da, pored dva ratraka koja su nabavljena prošle, još dva su kupljena i ove godine.
Vršimo i upošljavanja mladih ljudi što je još jedan pokazatelj da ovo preduzeće mora da na pravi način dođe na mjesto koje mu pripada, a to je društvo uspješnih. Moja misija kao prvog čovjeka menadžmenta jeste da obezbijedimo uslove samofinnasiranja i daljnjeg razvoja, što je više nego realno. Akcenat u planskim aktivnostima, projektima koje smo realizovali i koje ćemo završiti jeste Bjelašnica koja u punom sjaju treba biti vraćena poklonicima zimskog turizma iz šireg okruženja. Prirodne predispozicije za to već ima. Ponovit ću izgradnju dječjih igrališta i drugih pratećih sadržaja, od kojih i vještačkog jezera, te izgradnje žičare od Babinog Dola do vojnih objekata. Ove godine radi se i projekat sanjkaške staze od međustanice do Velikog Polja. Time će Bjelašnica bit itekako zanimljiva turistička destinacija.
Naredne godine planirana je sanacija svih objekata na Malom Polju i to Hotela, pristupnih puteva, nabavka novih topova za osnježavanje i osmišljavanje novih sadržaja. Što se tiče Zetre, planirana je sanacija krova, a evidentan je i problem enegrane kojom raspolažemo, a koja troši velike količine energije i čini veliku stavku u troškovima, te je planirana nabavka novih postrojenja. Zetri želimo vratiti stari sjaj kako bi tokom čitave godine bila popunjena brojnim sadržajima, a najava događaja koji su rezervisali održavanje govore u prilog činjenici da će naredne godine biti zanimljiva ponuda.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta se prepoznali kao prioritete koje je bitno što hitnije realizovati?

MR. N. ALISPAHIĆ:
Dužnost direktora preuzeo sam početkom ljetne sezone, a vremenske prilike nisu nam dozvoljavale realizaciju planiranih aktivnosti.
Šestosjed i četverosjed su radili što je omogućilo panoramsko razgledanje sadržaja kojima raspolažemo, pri čemu je najveći broj turista bio iz arapskih zemalja, što je rezultiralo solidno ostvarenim prihodima. Navedeni period pružio nam je šansu da utvrdimo šta nam to nedostaje, a to se prije svega odnosi na sadržaje za djecu i mlade, te ponudu hrane, što smo poboljšali izgradnjom manjeg objekta na međustanici i time omogućili uživanje u prekrasnom pogledu sa Bjelašnice u širokom vidokrugu. To nam je ukazalo da i na Malom Polju počnemo raditi na izgradnji sadržaje za djecu i mlade, kojih je znatan broj.
U toku su tenderske procedure nakon kojih slijedi bogaćenje ponude, koja će itetako doći do izražaja u prvim proljetnim mjesecima naredne godine i produžetka zimske sezone.
Iskustva crpimo i iz rada skijaških centara u makro okruženju i nema nikakvog razloga da ista ne primijenimo u i našem radu. Kraj ove i naredna godina bit će itekako dinamični po pitanju realizacije brojnih projekata i novih investicija kako bi vansezonski period bio što sadržajniji i zanimljiviji. Izražavam žaljenje što nismo uspjeli da do početka ove zimske sezone realizujemo sanaciju objekta na vrhu Bjelašnice, koji će sadržavati restoran i vidikovac.
Vremenske prilike i procedura bili su presudan faktor tome, ali je sasvim izvjesno da ćemo početkom proljeća završiti planirano i tokom ljetnih mjeseci imati na raspolaganju navedene sadržaje koji će upotpuniti postojeću ponudu.

BH BUSINESS MAGAZINE: Gospodine Alispahić, postoji li mogućnost što bržeg rješavanja pitanja smještajnih kapaciteta ?

MR. N. ALISPAHIĆ:
Sa vladom FBiH, u čijem je vasništvu Hotel Maršal, te vladom i ministarstvom privrede KS u toku su pregovori da se navedeni objekat da na upravljanje KJP ZOI 84.
Otežavajuća činjenica u tome je kredit koji imamo, ali sam uvjeren da ćemo naći neko kompromisno rješenje po navedenom pitanju.
Bitno je navesti i to da smo dali nalog o ponovnom aktiviranju turističke agencije, koja je u nekom ranijem periodu bila u sastavu našeg preduzeća, što će biti još jedan prihodovni element. Imajući u vidu sve navedeno smatram da smo na dobrom putu da prebrodimo probleme iz prošlosti.
Imamo snage, htijenja i želje, a planskim aktivnostima smo to i obezbijedili da kapaciteti kojima rasplažemo budu u nekadašnjem sjaju. Zaslužuju to građani Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.

 

BIOGRAFIJA

Nevres Alispahić rođen je 12. Januara 1980. godine u općini Centar. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Olovu.
Na Šumarskom fakultet u Sarajevu diplomirao 2004. godine, kada se zapošljava u Šumarstvu „Prenj“ u Konjicu, u kojem je radio do 2013. godine. Na poslove šefa proizvodnje u „Prenj“-u imenovan je 2006. godine, a od 2007. do 2017. godine obavljao je dužnost tehničkog direktora, kada je imenovan za izvršnog direktora za oblast šumarstva u KJP „Sarajevo šume“.
Od oktobra 2017. do juna 2018. bio bio je federalni inpektor rada za oblast zaštite na radu, kada dolazi na mjesto direktora JKP ZOI 84.
U međuvremenu je magistrirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je student doktorskog studija u istoj obrazovnoj ustanovi.
Oženjen je i otac dvoje djece.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com