ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, NAČELNIK OPĆINE VAREŠ:

Graphic1

INTERVJU – ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, NAČELNIK OPŠTINE VAREŠ

ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, NAČELNIK OPĆINE VAREŠ:

INVESTITORI IMAJU  NAŠU PUNU PODRŠKU

Tekst Rašid Hakić

Nakon završetka školovanja prvi radni status zasnovao je u Unioninvestu, a nakon toga bio uposlen i u nekoliko drugih privrednih subjekata.
To mu je omogućilo da boravi u Zagrebu, Kuvajtu i Iraku, a nekoliko godina bavljenja privatnim biznisom odvelo ga je i u Rusiju.
U Vareš se vratio početkom devedesetih godina prošloga stoljeća i stavio na raspolaganje odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Naglašava da je ponosan na taj period i da nakon svega onoga što je rat sa sobom nosio svakome može pogledati u oči.
Aktivno bavljenje politikom počeo je 2000., da bi krajem 2016. godine, povjerenjem birača bio izabran za općinskog načelnika.
Sa ogromnim optimizmom i vjerom da općina Vareš ima šansu, zaslužuje više i može bolje, čini sve kako bi ovu lokalnu sredinu učinio što ugodnijom za život.
Smatra da su prirodni resursi kojima Vareš raspolaže dovoljna osnova za opstojnost na ovim prostorima.
U prvoj polovini prve godine njegovog mandata, Vareš su posjetili visoki dužnosnici kantonalnog i državnog nivoa, što nije zabilježeno u proteklih dvadesetak godina, pružajući bezrezervnu podršku općedruštvenom razvoju ove lokalne zajednice
Najveća zasluga za to pripada prvom čovjeku općinske administracije Zdravku Maroševiću.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Marošević, kako biste predstavili privredni i općedruštveni ambijent Vareša u periodu od pedesetih do kraja osamdesetih godina prošloga stoljeća?

Z. MAROŠEVIĆ:
Višedecenijska okosnica razvoja općine Vareš bila je teška industrija, odnosno Rudnik željezne rude, te eksploatacija i prarada šumskih resursa, što je obezbjeđivalo radna mjesta i socijalnu sigurnost. Općedruštveni razvoj, podrazumijevajući školstvo, kulturu, sport i druge vidove života bilježio je konstantu razvoja, čime je općina Vareš bila područje ugodnog života.
Tokom sedamdesetih godina u Varešu je radilo oko osam tisuća ljudi, živjelo se u radničkom duhu, sa sigurnim izvorima primanja, stipendijama koje su omogućavali radni kolektivi i stariji stanovnici Vareša sa nostalgijom se sjećaju tih vremena.
Krajem osamdesetih godina počinje stagnacija gospodarskih aktivnosti uzrokovana negativnim posljedicama dogovorne ekonomije, bez pravovremene transformacije i prilagodbe novim tržišnim principima.

PRIVREDNA STAGNACIJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je donio proces privatizacije privrednih subjekata?

Z. MAROŠEVIĆ:
Tranzicija vlasničkih odnosa u Varešu istovjetna je brojnim drugim bh. sredinama, a osnovna odlika je netransparentnost sa itekako negativnim posljedicama.
Među tim kolektivima bio je i Rudnik i u uslovima bezperspektivnosti mnogi su se odlučili napustiti općinu Vareš i osiguranje egzistencije obezbijediti u zapadnoevropskim i drugim zemljama.
U degradaciji Vareša učestovali su pojedinci sa općinskog područja, a negativnoj tendenciji doprinijeli su i nivoi vlasti kantona, federacije i države, bez izražene želje za pokretanjem proizvodnja u gospodarskim subjektima.
U takvim uvjetima nije pokrenuta proizvodnja ni u Livnici sa stogodišnjim kontinuitetom poslovanje, čiji su proizvodi ukrašavali ulice Beča i brojnih ex jugoslovenskih gradova.
Treba naglasiti da proces privatizacije u Varešu još nije završen.
Pojedinci, nakon uništenja gospodarskih subjekata, nastoje se domoći i društvene imovine, odnosno zemljišta. Nadam se da će stečajni upravnici spriječiti te negativne nakane i sačuvati, odnosno vratiti ono što pripada narodu i državi.
To bi omogućilo izgradnju poslovnih zona koje bismo ponuditi tržištu i stvorili novu baznu industriju koja bi bila zamajac razvoja ne samo Vareša nego i šireg okruženja.

PODRŠKA ZAVNIČNIKA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Evidentan je ste dolazak znaničnika kantonalnog i državnog nivoa u Vareš i spremnost za pomoć u realizaciji projekata.

Z. MAROŠEVIĆ:
Saradnju sa Vladom ZDK, predvođenu premijerom Galijaševićem ocjenjujem izuzetno dobrom, za razliku od nekih ranijih vremena, kada se općina Vareš zaobilazila u širokom krugu.
Nedavnom posjetom potvrdili su spremnost za pomoć, uvjerili se u potencijale kojima rapolažemo i htijenjem kako bi Vareš ponovo dobio mjesto koje je imao i koje nadasve zaslužuje.
Isto se odnosi i na podršku federalne vlade.
Posjeta člana predsjedništva BiH Dragana Čovića još je jedna garancija pažnje prema općini Vareš.
Tom prilikom je ukazana neophodnost kandidovanja projekata, kojih u proteklim decenijama od strane općine Vareš nije bilo i pomoći u realizaciji istih.

SUŽIVOT I TOLERANCIJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji su pozitvni elementi općedruštenih prilika na području Općine i koji privredni subjekti su okosnica razvoja?

Z. MAROŠEVIĆ:
U Varešu su od 1997. godine uspostavljene zajedničke institucije, u interesu svih građana, a posebno smo ponosni na činjenicu da nije bilo incidenata na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Na najbolji mogući način shvaćeno je bogastvo suživota, uzajamnog razumijevanja i uvažavanja, što je najbolja garancija ljepše budućnosti.
Trenutna okosnica razvoja Vareša u oblasti drvne industrije je ŠPD Zavidovići, čijim uspješnim poslovanjem su nastala mala i srednja preduzeća koja vrše preradu drvnih sortimenata.
U kontekstu nosilaca razvoja treba istaći i Rudnik kamena, koji je obezbijedio status jednog od najvećih poslijeratnih investitora na području Općine.
Kvalitet kamena iz Vareša potvrđen je u izgradnji autoputeva u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a uvjeren sam da će i kompanije koje grade bosanskohercegovački autoput prepoznati prednosti ovog materijala, početi ga koristiti i time riješiti trenutne poslovne poteškoće sa kojima je suočen Rudnik kamena.
Metalsku industriju u Varešu predstavlja Tvornica rezervnih dijelova, koja je u vlasništvu talijanske kompanije.
I ovaj gospodarski subjekt suočen je sa problemima u poslovanje, a uvjeren sam da će, uz pomoć aktivnosti kantonalne poreske uprave, biti iznađeno rješenje za ponovno pokretanje proizvodnja.
Bitno je naglasiti da je Tvornica rezervnih dijelova u mogućnosti raditi sklopove zupčanika velikih gabarita, što rijetko koja kompanija u svjetskim okvirima može uraditi.
Gospodarski ambijent upotpunjavaju i manja poduzeća u elektro struci, prodajni objekti trgovačkih lanaca, a značajno je razvijena i oblast pekarstva.
Naime, gospodarski subjekt koji se veoma uspješno bavi ovom vrstom djelatnosti pokriva tržište od Zenice do Sarajeva, plasirajući sadržajnu lepezu proizvoda. Treba naglasiti da ova vrsta djelatnosti nije bila razvijena u ranijem periodu.

DATI ŠANSU MLADIMA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje mjere poduzimate s ciljem privlačenja investitora?

Z. MAROŠEVIĆ:
Općinsku administraciju smo u punom kapacitetu stavili na raspolaganje investitorima i svima koji poduzetničke ideje žele realizovati na području općine Vareš. Od nas mogu očekivati svaku vrstu pomoći i rješavanje administrativnih pitanja u najkraćem mogućem roku.
Seminari i druge vrste edukacija, kojima prisustvuju uposlenici općinske administracije, u funkciji su stvaranja što efikasnijeg servisa, a sve s ciljem da investitori imaju pravovremenu informaciju i uslugu.
Smatram da treba dati šansu mladim, obrazovanim ljudima, željnim samopotvrđivanja, koji će razbiti letargiju i neefikasnu birokratiju, evidentnu na svim razinama.
Bitno je naglasiti da je u Varešu decenijama bila prisutna industrijska kultura, koja se veoma brzo može ponovo staviti u funkciju. Svjestan sam da samo gospodarstvo stvara nove vrijednosti i učinit ću sve kako bi investiranje u Vareš bilo značajnije.
Pri tome prevashodno mislim na infrastrukturne sadržaje neophodne gospodarstvenicima.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U kojoj mjeri su prirodni resursi u funkciji privredne progresije?

Z. MAROŠEVIĆ:
Zahvaljujući očuvanoj prirodi, bogatoj gastro ponudi i kulturno-povijesnom naslijeđu realizujemo niz aktivnosti u oblasti turizma.
Opće je poznato da je u Varešu kraljevski grad Bobovac, koji je simbol Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi je izgrađen određen broj apartmana, a u najavi je izgradnja zabavnih parkova i drugim turističkih sadržaja, namijenjenih sarajevskom, ali i širem tržištu.
Raspolažemo i prostorom na kojem je moguća izgradnja ski centra, a tu je i planina Zvijezda koja je očuvana u odnosu na Vlašić, Bjelašnicu i Igman, koje su na svojevstan način devastirani neplanskom gradnjom.
Mogu da najavim sasvim izvjesno instalisanje opreme punionice vode, te proizvodnju ekološke hrane, sa akcentom na vrhunski kvalitetan kravlji i kozji sir.
Time će, u sintezi razvoja bazne industrije, turizma, kulturnog naslijeđa i poljoprivrede općina Vareš imati novi gospodarski zamah.
Bitno je naglasiti i povezivanje sa susjednim općinama po pitanju razvoja turizma, koristeći potecijale ovoga kraja iz perspektive srednjovjekovne Bosne, grada Bobovca, te Fojnice, Kreševa, Kiseljaka, Kaknja i Olova sa neprocjenjivim kulturno-povijesnim naslijeđem koji trebaju biti znatno više iskorišteni.

STABILIZACIJA PRORAČUNA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja težišne aktivnosti koje nastojite riješiti u prvoj mandatnoj godini?
Z. MAROŠEVIĆ:
Pri preuzimanju dužnosti općinskog načelnika zatekao sam općinski proračun sa veoma nepovoljnim stanjem i dubiozom u iznosu od 3,5 miliona KM.
Ako se uzme u obzir da je godišnji proračun iznosio oko 3 miliona KM, još je očitiji problem sa kojim sam bio suočen.
Zbog takvog stanja prevashodan zadatak u ovoj godini jeste stabilizacija proračuna.
Poduzete mjere već sada daju rezultate, a sve s ciljem da u što skorije vrijeme općinski proračun bude razvojni.
Uporedo s tim nastojimo da godišnji proračun povećamo i sasvim je izvjesno da ćemo to i ostvariti.
Druge, ništa manje bitne aktivnosti koje smo poduzeli odnose se na osmišljavanje projekata za koje smatramo da u što skorije vrijeme moraju biti urađeni.
Delegiramo ih prema kantonalnim, entitetskim i državnim instancama, obzirom da za njihovu realizaciju nemamo vlastitih srestava, a izražena spremnost zvaničnika prilikom posjete Varešu za pomoć u realizaciji planskih aktivnosti drži nas u uvjerenju da će mnoge stvari biti pokrenute sa mrtve tačke.
To Vareš već poodavo zaslužuje.
Primarni cilj je investiranje u sanaciju regionalnih puteva, što nismo u mogućnosti bez podrške viših razina vlasti, te izgradnja trenutno loše putne infrastrukture prema i u mjesnim zajednicama.
Radnici, studenti, učenici i svi ostali koji žive na području mjesnih zajednica moraju imati bolju putnu infrastru, čime će biti omogućeno lakše i brže putovanje do radnih mjesta, škola i obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti.
Osim gospodarske stagnacije, loša putna infrastruktura bila je jedan od razloga odlaska sa područja općine Vareš, u druge bh. sredine i evropske zemlje, u najvećoj mjeri mladih ljudi.
Takav trend želimo zaustaviti i učinit ćemo sve kako bismo omogućili da aktivnosti nevladinog sektora, sporta i kulture i svega ostalog što život znači, podignemo na veću razinu.
Na početku mandata nisam imao realnu sliku šta sami možemo uraditi s ciljem poboljšanja općedruštvenog stanja.
Danas sam svjestan činjenice da je jedno od rješenja poboljšanje rada općinske administracije, pojačane mladim, obrazovanim i ljudima sposobnih za kreiranje i realizaciju projekata.
S tim u vezi uposlenici općinske administracije stiču znanja i vještine učešćem na brojnim seminarima, savjetovanjima i drugim edukativnim sadržajima kako bi prakse i iskustva drugih uspješnih bh. sredina implementirali na području općine Vareš.
Ponovo naglašavam da općinska administracija mora biti kvalitetan servis u funkciji potreba korisnika usluga, prevashodno investitora, ali i svih žitelja općine, a ne mjesto uhljebljenja nesposobnih, a politički podobnih.
U sljedećoj proračunskoj godini aktivnosti ćemo usmjeriti na kapitalne projekte, a ovu godinu iskoristiti na prilagodbu novom, efikasnijem načinu rada i intezivnijem pristupu onima koji stvaraju nove vrijednosti.
Svakodnevni kontakti sa gospodarstvenicima i htijenje da učinimo sve kako bi osigurali pretpostavke za realizaciju njihovih biznis planova daje za pravo da je do kraja ove godine realno očekivati otvaranje oko 200 radnih mjesta.
To podrazumijeva efikasnu općinsku administraciju i uređenu komunalnu infrastrukturu.
Realna slika Vareša je oko 500 radnih mjesta i uvjeren sam da će u skorije vrijeme na rad u Vareš dolaziti stanovnici susjednih općina.

ZAJEDNIČKI DO BOLJIH REZULTATA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvom ocjenjujete saradnju sa načelnicima susjednih općina i može li ista biti pospješena zajedničkim projektima?
Z. MAROŠEVIĆ:
Na inicijativu gospodina Munira Zaimovića, načelnika općine Breza učestvovao sam na sastanku na kojem je prisusvovala i gospođa Amra Babić, načelnica općine Visoko, a sve s ciljem rješavanja pitanja koja možemo i moramo zajednički rješavati.
Jedno od njih je kvalitetno odlaganje i upravljanje komunalnim otpadom, što je pitanje koje je aktuelno na čitavom bh. području.
Aktuelizirali smo i pitanje snabdijevanja vodom kroz zajedničke projekte, te kvalitetno cestovno povezivanje.
Imamo zajedničke stavove i po pitanu razvoja turizma, jer Bobovac i Kraljeva Sutjeska, koji su jedan povijesni prostor, te niz drugih kulturni-povijesnih dragulja, elementi su koji moraju biti u funkciji stvaranja novih vrijednosti.
Iskazali smo volju za zajedničkim radom, u uvjerenju da ćemo imati podršku i načelnika drugih susjednih općina.
Zajedničkim nastupom možemo imati kudikamo bolju polaznu osnovu prema višim instancama, umjesto da nastupamo pojedinačno.
To je i najbolji način apliciranja prema evropskim fondovima koji posebnu podršku daju regionalnim projektima, što moramo iskoristiti.
Ne trebamo čekati da Evropa dođe do nas, već mi moramo imati inicijativu.
Načelnici pojedinih bh. općina na taj način već realizuju određene projekte. Mi treba da slijedimo tu praksu, jer koristiti pozitivna iskustva drugih nije zabranjeno.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U proteklih nekoliko godina izraženo je ineteresovanje arapskih investitora za kupovinom zemljišta u okolini Sarajeva i gradnju raznih sadržaja.
Očekujete li interesovanje i za području općine Vareš?

Z. MAROŠEVIĆ:
Radeći dugi niz godina u arapskim zemljama upoznao sam mentalitet tih ljudi i sasvim sam siguran da u Bosnu i Hercegovinu dolaze sa iskrenim namjerama.
Istina, ta medalja ima i drugu stranu, a to su domaći mešetari čije nečasne namjere moramo prepoznati i spriječiti.
Nemam ništa protiv da takvi investitori dođu i na područje naše općine, ali sa jasno definisanim projektima.
Nećemo dozvoliti devastaciju prirodnih ljepota kojima općinsko područje obiluje. U konačnici, Općina je instanca koja izdaje građevinske i ostale dozvole i u svakom trenutku može preduprijediti neželjene posljedice i spriječiti ono što nije u našem interesu.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji dometi su dostignuti u oblasti sporta i kulture?

Z. MAROŠEVIĆ:
Vareš moramo graditi po uzoru na ono što je nekada bio.
Osim gospodarskih tema, veću pažnju treba posvetiti i sportu, o čijem kvalitetu svjedoči nogometni klub koji ove godine slavi devedeset godina postojanja i naša obaveza je pomoći da bude još uspješniji.
Naime, ova lokalna zajednica iznjedrila je veliki broj uspješnih kulturnih radnika i sportista.
Nista manje bitan nije ni segment kulture, a ponosni smo na likovnu koloniju koja se održava na području Bobovca i trenutno je najjača i BiH, na kojoj učestvuju umjetnici iz Hrvatske, Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine.
Kolonija se održava zahvaljujući domaćim umjetnicima koji su visoko rangirani.

TO SU BILI I OSTALI NAŠI LJUDI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Marošević, naglasili ste da je, s ciljem osiguranja egzistencije, značajan broj ljudi sa ovog područja odselio širom svijeta.
Kokav je odnos Općine prema njima i može li kapital koji stiču biti u funkciji razvoja Vareša ?

Z. MAROŠEVIĆ:
Evidentno je da oni materijano pomažu svoje obitelji, investiraju u stanove i imanja, čime doprinose razvoju ovog područja.
Zapaženo je ulaganje i u turističke kapacitete, gastro sektor i ostale segmente i samim tim su značajan faktor jačanja lokalne zajednice.
Te ljude treba respektovati, prići im na krajnje iskren način kako bi im pokazali i dokazali da smo i dalje jedna cjelina, bez obzira na trenutna mjesta boravka.
Time ćemo ih još više motivisati da budu vezani za ono što je iskonski njihovo, jer je veza sa rodnim ognjištem neraskidiva
Sintezom prirodnih potencijala, industrijske tradicije, kulturno-povijesnog naslijeđa i implementacijom novih načina pristupa poslu, koji podrazumijevaju mlad i stručan kadar, općina Vareš je na najboljem putu jačeg općedruštvenog progresa.

Fotografije Nikola Jaćimovski, Općina Vareš

BIOGRAFIJA

ZDRAVKO MAROŠEVIĆ rođen je 1957. godine u Mjesnoj zajednici Vijaka gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektrotehničku školu završio je u Sarajevu, a prvo radno angažovanje počeo u Unioninvestu.
Potom se zapošljava u preduzeću Plastika Parket u Zagrebu, zahvajujući čemu je izvjesno vrijeme radio u Kuvajtu.
Nakon odsluženja vojnog roka vraća se u Sarajevo i zapošljava u preduzeću Tapetar, čijim posredstvom odlazi u Irak, gdje je proveo šest godina. Potom je, baveći se privatnim biznisom boravio u Rusiji do 1991. godine.
Aprila 1992. godine vraća se u Vareš i postaje pripadnik HVO-a. Zapovjednikom bojne imenovan je 1994. godine, a kao profesionalni časnik penzionisan 1997. godine.
Predsjednik općinske organizacije HDZ Vareš postao je 2000. godine.
Za općinskog vijećnika i predsjedavajućeg općinskog vijeća izabran je 2004., a 2008. bio je kandidat za općinskog načelnika.
Od 2012. do 2016. godine bio je općinski vijećnik i predsjadavajući općinskog vijeća.
Na lokalnim izborima 2016. godine izabran je za načelnika općine Vareš.
Priznanje za uspješan rad potvrđeno je i ovogodišnjom nominacijom za nagradu Večernjakov pečat, među 150. ličnosti iz svih sfera života u regionalnim okvirima.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com